AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu il)

18.01.2010
 2009-cu il faktiki, milyon manat2009-cu il 2008-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci il 2007-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34578.7 109.3 110.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22184.4 108.6 106
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7358.7 81.3 134.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3435.6 103.5 106.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 189.8 103.7 109.3
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 1010.5 113.1 129.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11828.5 108.9 116.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4088.2 112.5 129.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 18614.2x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 13165.5x) x x
idxalın ümumi həcmi 5448.7x) 83.8xx) 129.7xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8919.1x) 95.0xx) 168.7xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7892.2x) 95.3xx) 171.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1026.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 22396.1 108 142.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2537.2 106.7 140.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298 108.6 127.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.5 120.8
x) 2009-cu ilin yanvar-noyabrı
xx)2009-cu ilin yanvar-noyabrı 2008-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar- noyabrı 2007-ci ilin yanvar- noyabrına nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim