AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar ayı)

14.02.2011
 2011-ci ilin yanvarı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvarı
2010-cu ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3  442.5 100.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 1 412.7 106.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2  490.5 98.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 500.4 109.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 432.0 101.7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 232.5 128.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 165.0 106.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 15.4 104
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 12.3 104.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 85.6 119.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1 224.1 108.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 411 110.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 27  924.11) 131.12)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 21  324.81) 145.12)
idxalın ümumi həcmi 6  599.31) 107.82)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11  402.51) 110.42)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11  766.01) 112.02)
Dövlət büdcəsinin profisiti -363.5  
Əhalinin gəlirləri 1 910.7 114.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 212.4 112.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 325.1 109.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3
1) 2010-cu il
2) 2010-cu il 2009-cu ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim