AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-fevral ayları)

14.03.2011
 2011-ci ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-fevralı 2010-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 6  711.5 101.4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2 747.2 103.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4  860.8 100.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 003.8 108.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1 120.3 98.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 733.5 98.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 323.1 105.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 29.9 105.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 23.9 105.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 178.1 120.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2 381.0 107.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 760 109.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2  165.81) 109.82)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 1  572.81) 98.12)
idxalın ümumi həcmi 593.01) 160.52)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1  121.5x) 115.3xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 382.9x) 119.5xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 738.6  
Əhalinin gəlirləri 4 158.4 114.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 462.1 113
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 332.3 111.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.9
1) 2011-ci il yanvarı
2) 2011-ci ilin yanvarı 2010-cu ilin yanvarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci il yanvarı
xx) 2011-ci ilin yanvarı 2010-cu ilin yanvarına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim