AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyul ayları)

12.08.2011
 2011-ci ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 26  502.3 101.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 13  062.1 108.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18 018.0 97.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 251.3 111.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 5  491.5 119.1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3  944.4 123.7
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2 702.3 110.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 115 105
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 93.8 107
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 664.9 112.6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8 873.8 110
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 738.3 108.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 17 436.11) 109.32)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 13 091.71) 96.7 2)
idxalın ümumi həcmi 4 344.41) 147.12)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 610.8 x) 114.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4 882.1 x) 114.2xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 728.7 -
Əhalinin gəlirləri 16  337.5 117.3
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1  810.2 115.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 352.7x) 110.3xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.7
1) 2011-ci ilin yanvar-iyunu
2) 2011-ci ilin yanvar-iyunu 2010-cu ilin yanvar-iyununa nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- iyunu
xx)2011-ci ilin yanvar- iyunu 2010-cu ilin yanvar- iyununa nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim