AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2011
 2011-ci ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat 011-ci ilin yanvar-avqustu 2010-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 30  868.8 101.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 15  188.1 108.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20861.7 97.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3687.9 110.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6  398.4 121.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4  594.2 125.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3262.9 109.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 135.6 104.6
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 111.4 106.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 765.3 110.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10199.3 110.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3199.8 107.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 626.31) 106.82)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 15 484.41) 94.52)
idxalın ümumi həcmi 5 141.91) 143.72)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 868.5x) 119.8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 201.2x) 118.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 667.3 -
Əhalinin gəlirləri 19  030.2 118.5
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  107.4 117
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 353.7x) 109.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.5
1) 2011-ci ilin yanvar-iyulu
2) 2011-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- iyulu
xx) 2011-ci ilin yanvar- iyulu 2010-cu ilin yanvar- iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim