AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci il)

18.01.2012
 2011-ci ildə faktiki, milyon manat2011-ci il - 2010-cu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 50  069.0 100.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 24  164.7 109.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 34  545.4 95.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5  701.8 111.1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 12  776.4 127.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 9  811.5 139.4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 4  526.4 105.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 203.5 103.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 169.0 106.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 245.0 111.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 16  445.8 110.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5  332.4 107.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 33  151.41) 109.22)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 24  643.31) 96.3 2)
idxalın ümumi həcmi 8 508.1 1) 146.42)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11  638.9x) 126.6xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11  387.2x) 135.2xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 251.7  
Əhalinin gəlirləri 30  633.5 119.6
Hər nəfərə düşən gəlirlər,manat 3  383.8 118.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 356.6x) 108.3xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 107.9
1)2011-ci ilin yanvar-noyabrı
2)2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar-noyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x)2011-ci ilin yanvar- noyabrı
xx)2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar- noyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim