AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.08.2020, 17:24
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 40 008,5 97,2 102,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 27 466,7 98,4 103,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 015,1 96,5 101,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 21 551,1 97,3 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 6 830,0 113,0 115,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 588,3 102,6 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 163,5 90,4 109,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 652,9 84,2 87,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 919,6 102,0 106,3
o cümlədən: bitkiçilik 2 468,7 100,7 109,5
heyvandarlıq 2 450,9 103,2 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 111,2 85,7 101,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 766,5 68,4 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 232,1 103,0 116,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 362,9 97,9 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 843,5 77,8 101,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 960,2 111,4 103,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14 142,6 107,9 112,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 182,4 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 144,8 100,2 106,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 225,9 99,4 105,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 7 706,4 88,2 107,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 14 550,7 107,9 111,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 065,5 71,7 85,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 720,0* 123,0** 108,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,7
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 095,9 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 11 750,2* 69,7** 115,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 79,5** 106,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 760,7* 68,6** 98,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,4** 100,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 911,9* 93,1** 114,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 109,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 989,5* 71,1** 150,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,2** 119,6***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim