AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

17.11.2011
  2011-ci ilin yanvar-oktyabrı faktiki,milyon manat2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 40  690.0 100.3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 19  245.9 108.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27  980.0 96
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  633.2 109.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 8  649.3 121.7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 6  240.7 129.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 4  146.4 107.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 168.3 103.7
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 138.6 106.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 997.2 111.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 13  082.0 110.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  187.8 107.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 26  615.71) 107.32)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 19  745.31) 92.92)
idxalın ümumi həcmi 6  870.41) 148.62)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8 978.9x) 119.7xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8  734.8x) 127.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 244.1 x
Əhalinin gəlirləri 24  538.6 119
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  713.6 117.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 355.1x) 109.0xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3
1) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı
2) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- sentyabrı
xx) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar- sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim