AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2012
 2012-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-avqust ayları 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 35 136.4 101.3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 17  496.8 110.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 23  034.1 96.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  188.3 107.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 8  383.9 128.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 6  109.0 130.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3 466.0 106.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 140.8 103.8
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 95.6 108.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 898.3 118.7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 10  972.4 109.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 491.4 107.5
Statistika məlumatı1)    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 25 653.0x) 94.13)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 20 353.4x) 92.43)
idxalın ümumi həcmi 5  299.6x) 100.93)
Gömrük məlumatı2):    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 19  382.8x) 89.83)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 14  083.2x) 85.73)
idxalın ümumi həcmi 5  299.6x) 100.93)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 9  681.2x) 141.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8  605.7x) 138.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 075.5 -
Əhalinin gəlirləri 21365 113.4
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2334 111.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 386.0x) 108.4xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi cx 101.7
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-iyulu 2011-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x)2012-ci ilin yanvar-iyulu xx)2012-ci ilin yanvar-iyulu 2011-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim