AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.02.2021, 18:08
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2021-ci ilin yanvar ayı 2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar ayı 2019-сu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 6 256,8 97,5 102,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 3 972,6 100,1 104,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 625,6 97,0 101,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 610,4 96,6 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 028,0 112,8 116,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 724,0 72,5 112,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 319,9 61,2 101,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 127,9 157,3 107,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 341,9 102,3 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 16,4 106,8 112,5
heyvandarlıq 325,5 102,1 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 15,5 88,0 102,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 68,7 46,2 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 177,8 94,9 124,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 3 154,8 98,6 103,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 620,3 74,9 104,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 2 320,6 127,4 86,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 1 231,9 87,8 109,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 088,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 4 011,2 98,7 107,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 401,1 98,2 106,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 8 177,9 94,7 103,1
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 14 530,5 95,0 117,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 893,1 70,2 80,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 707,3* 111,4** 116,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,3 102,7
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 10 119,1 100,5 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 201,1* 73,2** 104,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,1** 96,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 13 470,4* 69,4** 95,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,0** 97,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 851,3* 94,7** 113,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,0** 107,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 730,7* 78,5** 119,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 64,0** 93,5***

Qeyd:

* 2020-ci il.
** 2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən,
*** 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim