home envelope sitemap
logo
Cari ilin yanvar-iyun aylarında pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsinə 1792,8 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,7 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 7457,3 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 167 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 20,1 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,8 faiz bahalaşmışdır. 2018-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,2 faiz artmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 25675,5 min ton olunmuşdur. 2018-ci il iyul ayının 23-nə olan məlumata əsasən biçilməsi nəzərdə tutulmuş 1049,3 min hektar sahənin 974,3 min hektarı və ya 92,9 faizi biçilərək məhsulu yığılmışdır. 2018-ci ilin birinci yarısında ölkənin ümumi daxili məhsulu 1,3 faiz artaraq 37009,1 milyon manata çatmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 6331,7 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında 23,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 541,0 manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 17,1 milyard manata bərabər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 160 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir. 2018-ci il iyunun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 1545,4 min nəfər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,0 faiz bahalaşmışdır. 2018-ci ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 184 ölkəsindən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,1 faiz artaraq 29294,0 milyon manata çatmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır.

Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi haqqında

2017-11-10

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatlarına əsasən 01 oktyabr 2017-ci il vəziyyətinə ölkə üzrə pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

  Ölçü vahidi 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq
Mədaxil Məxaric
Pestisidlərin cəmi kq 993750,88 1187112,50 486768,62 1694094,76
litr 575906,71 951055,07 504658,53 1022303,25
ondan istehsalçı ölkələr üzrə:
ABŞ kq 22051,60   9915,71 12135,89
litr 13120,85   5257,6 7863,25
Almaniya kq 14183,12 29336,26 11788,36 31731,02
litr 12941,27 43428,00 16302,13 40067,14
Belçika litr 364,00 7056,00 3653,00 3767,00
Bolqarıstan kq 6025,00     6025,00
litr 7484,00   500,00 6984,00
Böyük Britaniya kq   4300,00   4300,00
litr   16590,00   16590,00
Çin kq 24035,00 82350,00 250,00 106135,00
litr 1381,25 78300   79681,25
Fransa kq   12,50 12,50  
Gürcüstan kq   5,00   5,00
litr 5,00 5880,00 5,00 5880,00
Honkonq litr 3802,00     3802,00
Hindistan kq 37,00 21274,00   21311,00
İordaniya kq 32071,00 49758,71,00   81829,71,00
litr   940,80   940,80
İran kq 855,00 5678,00   6533,00
litr 831,00 12544,00 22,00 13353,00
İsrail kq 1827,50 5040,00 812,00 6055,50
litr 3600,00     3600
İsveçrə kq 19526,60 28240,00 34613,80 13152,80
litr 50672,70 111150,00 86215,20 75607,50
Macarıstan litr   3024,00 914,00 2110,00
Meksika kq   2240,00   2240,00
litr   14928,00 2197,00 12731,00
Polşa litr   10140,00   10140,00
Rusiya kq 107680,00 155014,37 142971,00 119723,37
litr 1344,00 10054,56   11398,56
Türkiyə kq 765459,06 803863,66 286405,25 1282917,47
litr 480360,64 637019,71 389592,60 727787,75

 

 

  Ölçü vahidi 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq
Mədaxil Məxaric
Aqrokimyəvi maddələrin cəmi kq 105736140,90 122438340,10 49665207,24 178509273,80
litr 68070,32 132412,10 58960,60 141521,82
ondan istehsalçı ölkələr üzrə:
Almaniya kq 8659,90 24383,00 24133,00 8909,90
litr 4200,00   380,00 3820,00
Belarus kq 998600,00 2747013,00 1500,00 3744113,00
Belçika kq 195980,00 413784,00 312398,00 297366,00
Çin kq 154520,00 80000,00 209000,00 25520,00
Finlandiya kq 490403,00 1541924,00   2032327,00
Fransa kq   13440,00   13440,00
litr   7200,00   7200,00
Gürcüstan kq   16850,00   16850,00
litr   12395,00   12395,00
Hindistan kq 24000,00   4000,00 20000,00
İran kq 1916151,78 240,00 1100,00 1915291,78
İspaniya kq 47915,00 100,00 865,00 47150,00
litr 5959,50 7820,00 5159,50 8620,00
İsrail kq 981391,00 2114408,00 985630,00 2110169,00
İtaliya kq 36283,00 31920,00 15946,00 52257,00
litr 9742,00 15120,00 9291,00 15571,00
İsveçrə litr 861,00 1440,00 2300,00 1,00
Niderland kq 1028296,40 1915520,00 2000,00 2941816,40
Polşa kq 2375,00 15889,33 729,00 17535,33
litr 450,00 1317,60 237,60 1530,00
Qazaxıstan kq 2249400,00 928000,00   3177400,00
Rusiya kq 88674215,60 110138953,00 47503170,00 151309998,60
litr 320,00 18000,00 320,00 18000,00
Slovakiya kq 24000,00 144000,00   168000,00
Tayvan kq   315700,00   315700,00
Türkiyə kq 2553950,22 1996215,74 604736,24 3945429,72
litr 46537,82 69119,50 41272,50 74384,82
Ukrayna kq 6350000,00     6350000,00

Mədaxil olunan pestisidlərdən “Kükürd”, “Emarebeno WG”, “Microthiol Special Disperss”, “Siperkor EC”, “Tiovit jet”, “Ladicarb 80DF, “Blue Bordo Dispers”, “Korfosat”, “Terra 90 EC”, “Matador”, “Avirmek EC”, “Garant EC” və “Kumulus” növləri üstünlük təşkil etmişdir. 2017-ci il yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 129,8 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 118 dəfə çox “Kükürd” növlü, 87,2 ton (8,0 dəfə çox) “Emarebeno WG” növlü, 39,1 min litr (2,0 dəfə çox) “Tiovit jet” növlü, 37,6 min litr (16,3 faiz az) “Siperkor EC” növlü, 31,2 min litr (3,5 dəfə çox) “Korfosat” növlü, 28,3 ton (4,6 dəfə çox) “Avirmek EC” növlü və sair pestisidlər satılmışdır.

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 24144,2 ton və ya 2,3 dəfə çox ammonium nitrat, 12027,6 ton və ya 6,6 dəfə çox ammofos, 5284,8 ton və ya 2,6 dəfə çox karbamid, 2312,6 ton və ya 30,1 faiz az nitroammofoska, 883,9 ton və ya 19,2 faiz az ammonium sulfat və sair aqrokimyəvi maddələr satılmışdır.

 

 

Əlaqə telefonu: 538-93-96

un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim