AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 149 ölkəsindən 426,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında 7,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında əsas kapitala 1965,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir 2020-ci ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 2372,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 5858,7 milyon manatlıq məhsullar satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən 102,8 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq nominal əməkhaqqı 712,1 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 12578,0 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında Azərbaycana 226,2 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi haqqında

10.11.2017

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatlarına əsasən 01 oktyabr 2017-ci il vəziyyətinə ölkə üzrə pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

  Ölçü vahidi 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq
Mədaxil Məxaric
Pestisidlərin cəmi kq 993750,88 1187112,50 486768,62 1694094,76
litr 575906,71 951055,07 504658,53 1022303,25
ondan istehsalçı ölkələr üzrə:
ABŞ kq 22051,60   9915,71 12135,89
litr 13120,85   5257,6 7863,25
Almaniya kq 14183,12 29336,26 11788,36 31731,02
litr 12941,27 43428,00 16302,13 40067,14
Belçika litr 364,00 7056,00 3653,00 3767,00
Bolqarıstan kq 6025,00     6025,00
litr 7484,00   500,00 6984,00
Böyük Britaniya kq   4300,00   4300,00
litr   16590,00   16590,00
Çin kq 24035,00 82350,00 250,00 106135,00
litr 1381,25 78300   79681,25
Fransa kq   12,50 12,50  
Gürcüstan kq   5,00   5,00
litr 5,00 5880,00 5,00 5880,00
Honkonq litr 3802,00     3802,00
Hindistan kq 37,00 21274,00   21311,00
İordaniya kq 32071,00 49758,71,00   81829,71,00
litr   940,80   940,80
İran kq 855,00 5678,00   6533,00
litr 831,00 12544,00 22,00 13353,00
İsrail kq 1827,50 5040,00 812,00 6055,50
litr 3600,00     3600
İsveçrə kq 19526,60 28240,00 34613,80 13152,80
litr 50672,70 111150,00 86215,20 75607,50
Macarıstan litr   3024,00 914,00 2110,00
Meksika kq   2240,00   2240,00
litr   14928,00 2197,00 12731,00
Polşa litr   10140,00   10140,00
Rusiya kq 107680,00 155014,37 142971,00 119723,37
litr 1344,00 10054,56   11398,56
Türkiyə kq 765459,06 803863,66 286405,25 1282917,47
litr 480360,64 637019,71 389592,60 727787,75

 

 

  Ölçü vahidi 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq
Mədaxil Məxaric
Aqrokimyəvi maddələrin cəmi kq 105736140,90 122438340,10 49665207,24 178509273,80
litr 68070,32 132412,10 58960,60 141521,82
ondan istehsalçı ölkələr üzrə:
Almaniya kq 8659,90 24383,00 24133,00 8909,90
litr 4200,00   380,00 3820,00
Belarus kq 998600,00 2747013,00 1500,00 3744113,00
Belçika kq 195980,00 413784,00 312398,00 297366,00
Çin kq 154520,00 80000,00 209000,00 25520,00
Finlandiya kq 490403,00 1541924,00   2032327,00
Fransa kq   13440,00   13440,00
litr   7200,00   7200,00
Gürcüstan kq   16850,00   16850,00
litr   12395,00   12395,00
Hindistan kq 24000,00   4000,00 20000,00
İran kq 1916151,78 240,00 1100,00 1915291,78
İspaniya kq 47915,00 100,00 865,00 47150,00
litr 5959,50 7820,00 5159,50 8620,00
İsrail kq 981391,00 2114408,00 985630,00 2110169,00
İtaliya kq 36283,00 31920,00 15946,00 52257,00
litr 9742,00 15120,00 9291,00 15571,00
İsveçrə litr 861,00 1440,00 2300,00 1,00
Niderland kq 1028296,40 1915520,00 2000,00 2941816,40
Polşa kq 2375,00 15889,33 729,00 17535,33
litr 450,00 1317,60 237,60 1530,00
Qazaxıstan kq 2249400,00 928000,00   3177400,00
Rusiya kq 88674215,60 110138953,00 47503170,00 151309998,60
litr 320,00 18000,00 320,00 18000,00
Slovakiya kq 24000,00 144000,00   168000,00
Tayvan kq   315700,00   315700,00
Türkiyə kq 2553950,22 1996215,74 604736,24 3945429,72
litr 46537,82 69119,50 41272,50 74384,82
Ukrayna kq 6350000,00     6350000,00

Mədaxil olunan pestisidlərdən “Kükürd”, “Emarebeno WG”, “Microthiol Special Disperss”, “Siperkor EC”, “Tiovit jet”, “Ladicarb 80DF, “Blue Bordo Dispers”, “Korfosat”, “Terra 90 EC”, “Matador”, “Avirmek EC”, “Garant EC” və “Kumulus” növləri üstünlük təşkil etmişdir. 2017-ci il yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 129,8 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 118 dəfə çox “Kükürd” növlü, 87,2 ton (8,0 dəfə çox) “Emarebeno WG” növlü, 39,1 min litr (2,0 dəfə çox) “Tiovit jet” növlü, 37,6 min litr (16,3 faiz az) “Siperkor EC” növlü, 31,2 min litr (3,5 dəfə çox) “Korfosat” növlü, 28,3 ton (4,6 dəfə çox) “Avirmek EC” növlü və sair pestisidlər satılmışdır.

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 24144,2 ton və ya 2,3 dəfə çox ammonium nitrat, 12027,6 ton və ya 6,6 dəfə çox ammofos, 5284,8 ton və ya 2,6 dəfə çox karbamid, 2312,6 ton və ya 30,1 faiz az nitroammofoska, 883,9 ton və ya 19,2 faiz az ammonium sulfat və sair aqrokimyəvi maddələr satılmışdır.

 

 

Əlaqə telefonu: 538-93-96

un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim