home envelope sitemap
logo

Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi haqqında

2017-11-10

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatlarına əsasən 01 oktyabr 2017-ci il vəziyyətinə ölkə üzrə pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Ölçü vahidi

01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında

01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq

Mədaxil

Məxaric

Pestisidlərin
cəmi

kq

993750,88

1187112,50

486768,62

1694094,76

litr

575906,71

951055,07

504658,53

1022303,25

ondan istehsalçı ölkələr üzrə:

ABŞ

kq

22051,60

0,00

9915,71

12135,89

litr

13120,85

0,00

5257,60

7863,25

Almaniya

kq

14183,12

29336,26

11788,36

31731,02

litr

12941,27

43428,00

16302,13

40067,14

Belçika

litr

364,00

7056,00

3653,00

3767,00

Bolqarıstan

kq

6025,00

0,00

0,00

6025,00

litr

7484,00

0,00

500,00

6984,00

Böyük Britaniya

kq

0,00

4300,00

0,00

4300,00

litr

0,00

16590,00

0,00

16590,00

Çin

kq

24035,00

82350,00

250,00

106135,00

litr

1381,25

78300,00

0,00

79681,25

Fransa

kq

0,00

12,50

12,50

0,00

Gürcüstan

kq

0,00

5,00

0,00

5,00

litr

5,00

5880,00

5,00

5880,00

Honkonq

litr

3802,00

0,00

0,00

3802,00

Hindistan

kq

37,00

21274,00

0,00

21311,00

İordaniya

kq

32071,00

49758,71

0,00

81829,71

litr

0,00

940,80

0,00

940,80

İran

kq

855,00

5678,00

0,00

6533,00

litr

831,00

12544,00

22,00

13353,00

İsrail

kq

1827,50

5040,00

812,00

6055,50

litr

3600,00

0,00

0,00

3600,00

İsveçrə

kq

19526,60

28240,00

34613,80

13152,80

litr

50672,70

111150,00

86215,20

75607,50

Macarıstan

litr

0,00

3024,00

914,00

2110,00

Meksika

kq

0,00

2240,00

0,00

2240,00

litr

0,00

14928,00

2197,00

12731,00

Polşa

litr

0,00

10140,00

0,00

10140,00

Rusiya

kq

107680,00

155014,37

142971,00

119723,37

litr

1344,00

10054,56

0,00

11398,56

Türkiyə

kq

765459,06

803863,66

286405,25

1282917,47

litr

480360,64

637019,71

389592,60

727787,75

Almaniya

kq

8659,90

24383,00

24133,00

8909,90

litr

4200,00

0,00

380,00

3820,00

Belarus

kq

998600,00

2747013,00

1500,00

3744113,00

Belçika

kq

195980,00

413784,00

312398,00

297366,00

Çin

kq

154520,00

80000,00

209000,00

25520,00

Finlandiya

kq

490403,00

1541924,00

0,00

2032327,00

Fransa

kq

0,00

13440,00

0,00

13440,00

litr

0,00

7200,00

0,00

7200,00

Gürcüstan

kq

0,00

16850,00

0,00

16850,00

litr

0,00

12395,00

0,00

12395,00

Hindistan

kq

24000,00

0,00

4000,00

20000,00

İran

kq

1916151,78

240,00

1100,00

1915291,78

İspaniya

kq

47915,00

100,00

865,00

47150,00

litr

5959,50

7820,00

5159,50

8620,00

İsrail

kq

981391,00

2114408,00

985630,00

2110169,00

İtaliya

kq

36283,00

31920,00

15946,00

52257,00

litr

9742,00

15120,00

9291,00

15571,00

İsveçrə

litr

861,00

1440,00

2300,00

1,00

Niderland

kq

1028296,40

1915520,00

2000,00

2941816,40

Polşa

kq

2375,00

15889,33

729,00

17535,33

litr

450,00

1317,60

237,60

1530,00

Qazaxıstan

kq

2249400,00

928000,00

0,00

3177400,00

Rusiya

kq

88674215,60

110138953,03

47503170,00

151309998,63

litr

320,00

18000,00

320,00

18000,00

Slovakiya

kq

24000,00

144000,00

0,00

168000,00

Tayvan

kq

0,00

315700,00

0,00

315700,00

Türkiyə

kq

2553950,22

1996215,74

604736,24

3945429,72

litr

46537,82

69119,50

41272,50

74384,82

Ukrayna

kq

6350000,00

0,00

0,00

6350000,00

Mədaxil olunan pestisidlərdən “Kükürd”, “Emarebeno WG”, “Microthiol Special Disperss”, “Siperkor EC”, “Tiovit jet”, “Ladicarb 80DF, “Blue Bordo Dispers”, “Korfosat”, “Terra 90 EC”, “Matador”, “Avirmek EC”, “Garant EC” və “Kumulus” növləri üstünlük təşkil etmişdir. 2017-ci il yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 129,8 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 118 dəfə çox “Kükürd” növlü, 87,2 ton (8,0 dəfə çox) “Emarebeno WG” növlü, 39,1 min litr (2,0 dəfə çox) “Tiovit jet” növlü, 37,6 min litr (16,3 faiz az) “Siperkor EC” növlü, 31,2 min litr (3,5 dəfə çox) “Korfosat” növlü, 28,3 ton (4,6 dəfə çox) “Avirmek EC” növlü və sair pestisidlər satılmışdır. 

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 24144,2 ton və ya 2,3 dəfə çox ammonium nitrat, 12027,6 ton və ya 6,6 dəfə çox ammofos, 5284,8 ton və ya 2,6 dəfə çox karbamid, 2312,6 ton və ya 30,1 faiz az nitroammofoska, 883,9 ton və ya 19,2 faiz az ammonium sulfat və sair aqrokimyəvi maddələr satılmışdır.

Əlaqə telefonu: 538-93-96

un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim