Dekabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.12 h.d.s-kı 25 gün ərzində h.d.s-kı 25-ci gün
2 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.12 h.d.s-kı 30 gün ərzində h.d.s-kı 30-cu gün
3 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.12 h.d.s-kı ayın 3-dəkh.d.s-kı 3-cü gün
4 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.12 h.d.s-kı 24-cü günh.d.s-kı 24-cü gün
5 03104047 12-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.12h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş gün
6 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.12 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş gün
7 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03.12 hər ayın 3-nə qədər hər ayın 4-nə qədər
8 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.12 h.d.s-kı ayın 4-ü h.d.s-kı ayın 5-i
9 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05.12h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
h.d.s-kı ayın 24-ü
h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
h.d.s-kı ayın 24-ü
10 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
11 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı 6-cı iş günü
13 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.12 h.d.s-kı 9-cu gün  
14 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 24-cü gün
15 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
16 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
17 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.12 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş gün
18 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.12 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
19 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.12 h.d.s-kı 4-cü iş günüh.d.s-kı 4-cü iş günü
20 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.012h.d.s-kı ayın 4-cü iş günüh.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
21 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30.12h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
22 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.12h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
23 03112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 05.12h.d.s-kı 6-cı iş günü
h.d.s-kı ayın 23-ü
h.d.s.-kı 6-cı iş günü
h.d.s-kı ayın 23-ü
24 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 31.12,05.01 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
25 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.12 hər ayın 10-dək hər ayın 10-dək
26 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20.12 h.d.s-kı ayın 20-dək h.d.s-kı ayın 20-dək
27 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.12 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
28 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.12 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
29 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.12 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
30 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.12 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
31 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.12 hesabat ayının 25–ci günü hesabat ayının 25-ci günü
32 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25.12 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
33 03117252 1- tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.12 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
34 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.12 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
35 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.12 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
36 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.12 hesabat ayının 30-uh.d.s-kı 21-ci gün
37 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.12 hesabat ayının 28-i h.d.s-kı ayın 2-si
38 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.12 h.d.sonra 30 gün ərzində h.d.sonra 30 gün ərzində
39 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı,payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 24.12 iyun-noyabr aylarının 3-dək, payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarının 4-dək, payızlıqların səpini 26 dekabr
40 03108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında aylıq (ildə 4 dəfə) 25.12mart,iyun,sentyabr və dekabrın 29-u mart,iyun,sentyabr və dekabrın 30-u
41 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat aylıq 14.12 h.d.s-kı 76-cı gün h.d.s-kı 76-cı gün
42 03111174 1-xarici dil №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında illik 25.12 3 dekabr5 dekabr
43 03120046 12-mehmanxana №-li forma Mehmanxana ve mehmanxana tipli müəssisələrin fealiyyəti haqqinda ayliq 10.12 h.d.s-kı ayın 10-uh.d.s-kı ayın 10-u
44 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalə aylıq 07.12 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
45 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə TALON aylıq 12.12 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
46 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləriRayonların pasportuillik