Dekabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101104 1 – büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .12 h. d. s-kı ayın 25-i
2 03101126 3- MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .12 h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .12 h. d. s-kı ayın 25-cı
4 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.12 h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102108 1-ordu Azərbaycan Ordusu sıralarında tərxis olunmuş şəxslərin sayı və tərkibi haqqında ildə 4 dəfə oktyabr ayı üzrə - 1 dekabr mart, iyun, sentyabr və dekabrın 1-i
6 03102114 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .12 h.d.s-kı 12-ci gün
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.12 h.d.s-kı 28-ci gün
8 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1218 .12
9 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 12 ayın 20
10 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .12 h.d.s-kı çərşənbə axşamı,20 iyun
11 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 24 .12 h.d.s-kı çərşənbə axşamı, 28 dekabr
12 03105189 29-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında illik 05 .12 28 dekabr
13 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .12 h.d.s-kı ayın 6-sı
14 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1218 .12
15 03106018 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05.12 h.d.s-kı ayın 6-si
16 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi vəəsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındaaylıq05 .12h. d. s-kı ayın 6-sı
17 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.12 h.d.s-kı ayın 10-dək
18 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.12 h.d.s-kı 10-cu gün
19 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında Aylıq 05.12 h.d.s-kı 5-ci iş günü
20 03108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında ildə 4 dəfə 25 .03 mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
21 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .12 18 .12
22 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .12 h.d.s-kı 5-ci iş günü
23 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatiının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .12 h.d.s-kı 5-ci iş günü
24 03109090 5 №-li forma(aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .12 h.d.s-kı 4-cü iş günü
25 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .12 h.d.s-kı 4-cü iş günü
26 03109092 3 №-li forma (DYP) Avtomobil, motosiklet və qoşquların markalarına, tiplərinə görə sayı və texniki vəziyyətinə daİr illik 30-dək .12  
27 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .12h.d.s-kı 4-cü iş günü
28 03109099 1 №-li forma ND (nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq30 .12h.d.s-kı ayın 30-dək
29 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqındaaylıq 05. 12h.d.s-kı 5-ci iş günü
30 03111174 1-xarici dil №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında illik 25 .12 noyabr ayının 25-dək
31 03111175 1-xüsusi məktəb №-li forma Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri haqqında illik 10 .12 1 fevral
32 03111176 1-şagird hərəkəti №-li forma Şagirdlərin 20 sentyabr 2012-ci ildən 20 sentyabr 2013-cü ilədək olan dövr ərzində hərəkəti haqqında illik 20 .12 dekabrın 20-dək
33 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 12  
34 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında aylıq/İllik mart ayının 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
35 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat rüblük 15 .12 h.d.s-kı 75-ci gün
36 03114031 1-A(DİN)Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .12  
37 03114066743699 (DİN)Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .12  
38 03115040 1 №-li forma(VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .12, 10 .12 
39 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .12 h.d.s-kı ayın 20-si
40 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .12 hesabat ayının 30-u
41 03117087 1-tarif(telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .12 hesabat ayının 30-u
42 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .01hesabat ayının 30-u
43 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli ) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
44 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq ayının 25-dək  
45 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .12 hesabat ayının 25-i
46 03117251 1 №-li forma(SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
47 03117252 1- tarif(boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqındaaylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
48 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
49 03117254 1- tarif (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
50 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .12 hesabat ayının 30-u
51 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .12 hesabat ayının 30-ui
52 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
53 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
54 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü