Noyabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.11 h.d.s-kı 30 gün ərzində h.d.s-kı 30-cu gün
2 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.11 h.d.s-kı ayın 3-dəkh.d.s-kı 3-cü gün
3 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.11 h.d.s-kı 24-cü günh.d.s-kı 24-cü gün
4 03104047 12-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.11h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş gün
5 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.11 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş gün
6 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03.11 hər ayın 3-nə qədər hər ayın 4-nə qədər
7 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.11 h.d.s-kı ayın 4-ü h.d.s-kı ayın 5-i
8 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.11h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
9 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
10 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı 6-cı iş günü
11 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.11 h.d.s-kı 9-cu gün  
12 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 05.11 h.d.s-kı 36-cı gün h.d.s-kı 36-cı gün
13 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 24-cü gün
14 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
15 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.11 h.d.s-kı 50-ci gün h. d. s-kı 50-ci gün
16 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.11 h.d.s-kı 50-ci gün h. d. s-kı 50-ci gün
17 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
18 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.11 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş gün
19 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.11 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
20 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.11 h.d.s-kı 4-cü iş günüh.d.s-kı 4-cü iş günü
21 03109097 12-liman №-li forma Dəniz limanlarının işi haqqında aylıq 06.11h.d.s-kı ayın 4-cü iş günüh.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
22 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.11 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
23 03109099 12-ND (nəqliyyat dəhlizləri) №-li forma Nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30.11h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
24 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.11h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
25 03112041 12-xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 07.11h.d.s-kı 6-cı iş günü h.d.s.-kı 6-cı iş günü
26 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 05.11 h.d.s-kı 37-ci günh.d.s-kı 37-ci gün
27 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 30.11,05.12 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
28 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 05.11 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 21-ci gün
29 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqinda hesabat(İlin əvvəlinə artan yekunla) rüblük 05.11 h.d.s-kı 37-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
30 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20.11 h.d.s-kı ayın 20-dək h.d.s-kı ayın 20-dək
31 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.11 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
32 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.11 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
33 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.11 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
34 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.11 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
35 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.11 hesabat ayının 25–ci günü hesabat ayının 25-ci günü
36 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25.11 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
37 03117252 1- tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.11 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
38 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.11 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
39 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.11 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
40 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.11 hesabat ayının 30-uh.d.s-kı 21-ci gün
41 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.11 hesabat ayının 28-i h.d.s-kı ayın 2-si
42 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.11 noyabr ayının 3-dək noyabr ayının 4-dək
43 03111164 1-müəllim №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqında illik 01.11 13 noyabr 14 noyabr
44 03111167 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu)№-li forma Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu) illik 01.11 14 noyabr15 noyabr
45 03111172 1-maddi baza №-li forma Ümuymi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası haqqında illik 20.11 28 noyabr 29 noyabr
46 03111173 1-tədris dili №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrinin və şagirdlərin tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında illik 25.11 3 dekabr 5 dekabr
47 03111177 3-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) Qiyabi (axşam) ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında illik 01.11 14 noyabr 15 noyabr
48 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə illik 30.11 noyabrın 30-dək noyabrın 30-dək
49 03109076 65 boru(neft kəməri) Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında hesabat rüblük 15.11 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
50 03111174 1-xarici dil Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında illik 25.11 3 dekabr 5 dekabr
51 03120046 1-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.11 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 5-i
52 03101126 3-MB №-li formaKredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.11 h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 30-cu gün
53 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.11 h.d.s-kı 25-ci gün h.d.s-kı 25-ci gün
54 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalə aylıq 07.11 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
55 03115040 1 №-li forma(VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.11 h.d.s-kı ayın 10-uh.d.s-kı ayın 10-u
56 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.11 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
57 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləriRayonların pasportuillik