Oktyabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101002 1–İnvest №-li forma Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında rüblük 20.10 h.d.sonra 21-ci gün h.d.sonra 21-ci gün
2 03101124 4-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında rüblük 30 .10 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
3 03101126 3-MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.10 h. d. sonra 30 gün h. d. sonra 30 gün
4 03101130 1-sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük 25.10 h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
5 03101140 2-Bank №-li forma Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25.10 h. d. sonra 25 gün müddətindəh. d. sonra 25 gün müddətində
6 03101142 4-QK №-li forma Qiymətli kağızlarların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabat rüblük 15.10 h. d. s-kı ayın 15–dək h. d. s-kı ayın 15–dək
7 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.10 h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
8 03101145 6 bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.10 h.d.sonra 30 gün ərzində h.d.sonra 30 gün ərzində
9 03101272 2-xarici borc №-li forma Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında rüblük 20.10 h.d.sonra 21-ci gün h.d.sonra 21-ci gün
10 03101274 3–xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında rüblük 25.10 h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
11 03101284 1–xarici borc №-li forma Xarici borc haqqında rüblük 20.10 h.d.sonra 21-ci gün h.d.sonra 21-ci gün
12 03102110 1-emiqrasiya №-li forma Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük 10.10h. d. s-kı ayın 10-dək h. d. s-kı ayın 10-dək
13 03102111 1 №-li forma (Miqrasiya) Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük 25.10 h. d. s-kı ayın 25–dək h. d. s-kı ayın 25–dək
14 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.10h. d. s-kı ayın 3–dəkh. d. s-kı ayın 3–dək
15 03102115 4-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.10h.d. s-kı ayın 30-dəkh.d. s-kı ayın 30-dək
16 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq, rüblük 15.10
18.10
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
17 03102410 statistik müayinə İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinə rüblük 25.10 h.d.sonra 25-cü günh.d.sonra 25-cü gün
18 03103403 1 büdcə Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat rüblük 12.10 h.d.sonra 10-cu iş günü
19 03103404 2 büdcə Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu rüblük 12.10 h.d.sonra 10-cu iş günü
20 03102405 3 büdcə Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu rüblük 12.10 h.d.sonra 10-cu iş günü
21 03103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük 12.10 h.d.sonra 10-cu iş günü
22 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq
rüblük
05.10
05.10
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
23 03104067 1–fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 07.10 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
24 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq
rüblük
05.10
20.10
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20–dək
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20–dək
25 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 05.10 may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 25 dekabr may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 26 dekabr
26 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.10 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
27 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05.10 h. d. s-kı ayın 5-i h. d. s-kı ayın 6-sı
28 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05.10 h. d. s-kı ayın 6-sı h. d. s-kı ayın 7-si
29 03105311 18-kt №-li forma İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında rüblük 05.10 h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
30 03105401 24-a-kt Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında rüblük 03.10 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
31 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 05.10 h. d. s-kı ayın 5 iş günü h. d. s-kı ayın 5 iş günü
32 03106003 2-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük10.10h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
33 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq
rüblük
05.10
20.10
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 24-ü
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 24-ü
34 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 04 .10 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 4-ü
35 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq
rüblük
05 .10
20.10
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20-dək
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20-dək
36 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07 .10 h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü
37 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .10 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
38 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10.10 h.d.s-kı ayın 12-si h.d.s-kı ayın 13-ü
39 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .10 h.d.sonra 9-cu gün  
40 03107013 2-qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 30.10, 05 .11 h.d.sonra 36-cı gün h.d.sonra 36-cı gün
41 03107014 5–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük 15.10 h.d.sonra 18-ci gün h.d.sonra 19-cu gün
42 03107015 1-balans (neft) №-li forma Neftin balansı haqqında (ton) rüblük 25 .10 h.d.sonra 26-cı gün
43 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10.10 h.d.sonra ayın 12-si h.d.sonra ayın 13-ü
44 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında rüblük 20.10 fevral, may, avqust və noyabr aylarının 5-i fevral, may, avqust və noyabr aylarının 7-si
45 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq, rüblük 05 .10
20.10
h.d.sonra 5-ci gün
h.d.sonra 23-cü gün
h.d.sonra 5-ci gün
h.d.sonra 24-cü gün
46 03108045 B Ü L L E T E N Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük 24.10 h.d.sonra ayın 24-ü h.d.sonra ayın 25-i
47 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 05.10 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
48 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.10, 15.11 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
49 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.10, 15.11 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
50 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .10 h.d.sonra ayın 30-u h.d.sonra ayın 30-u
51 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.10 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
52 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30.10 h. d. sonra 35-ci gün h. d. sonra 35-ci gün
53 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30.10 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
54 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz gəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05.10 h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
55 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.10 h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
56 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04.10 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
57 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04.10 h. d. sonra 4-cü iş günü h. d. sonra 4-cü iş günü
58 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15.10 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
59 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04.10 h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü
60 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.10, 15.11 h. d. sonra 50-ci gün h. d. sonra 50-ci gün
61 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.10 h.d.sonra 32-ci gün h.d.sonra 32-ci gün
62 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.10h.d.sonra 5-ci iş günü h.d.sonra 5-ci iş günü
63 03109310 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15.10 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
64 03111153 1-orta ixtisas təhsili №-li forma Orta ixtisas təhsili müəssisələri haqqında illik 20.10 26 oktyabr 31 oktyabr
65 03111154 1-ali təhsil (bakalavr) №-li forma Ali təhsil müəssisələrində bakalavriat haqqında illik 20.10 26 oktyabr 31 oktyabr
66 03111170 1-ali təhsil (magistratura) №-li forma Ali təhsil müəssisələrində magistratura haqqında illik 20.10 26 oktyabr 31 oktyabr
67 03111178 1-xarici ali təhsil №li forma Dövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı haqqında illik 25.10 7 noyabr 8 noyabr
68 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq
rüblük
05.10
20.10
h. d. sonra 6-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 23-ü
h. d. sonra 6-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 23-ü
69 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 30.10, 05.11 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
70 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 30 .10, 05.11 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
71 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 30 .10, 31.11, 14.12 h.d.sonra 76-cı gün h.d.sonra 76-cı gün
72 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 30.10, 05.11 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
73 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında hesabat rüblük 30.10, 05.11 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
74 03115021 4 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Rayon(şəhər) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük 05 .10 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
75 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük 05 .10 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
76 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük 05 .10 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
77 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .10, 10 .10 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
78 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .10 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
79 03115415 A vƏ B nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq12 .10 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
80 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20 .10 h.d.sonra 25-ci gün h.d.sonra 25-ci gün
81 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.10 hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
82 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.10 hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
83 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.10hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
84 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.10 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
85 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.10 hesabat ayının 25-ci günü hesabat ayının 25-ci günü
86 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25.10 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
87 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25.10 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
88 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.10 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
89 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.10 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
90 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.10 hesabat ayının 28-i hesabat ayından sonrakı ayın 2-si
91 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.10 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
92 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15.10h. d. sonra 22-ci günh. d.sonra 22-ci gün
93 03117413 1-mənzil qiymət Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması rüblük01.10h. d. sonra 1-ci günh. d. sonra 1-ci gün
94 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük 20.10 h.d.s-kı ayın 21-i h.d.s-kı ayın 21-i
95 03120046 12- mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında aylıq 10.10 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
96 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük 15.10 h. d. s-kı ayın 25-i h. d. s-kı ayın 25-i