Avqust

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101104 1 – büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .08 h. d. s-kı ayın 30-dək
2 03101126 3- MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .08 h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 26 .08 h. d. sonra 25 gün ərzində
4 03101145 6 bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.08 h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .08 h.d.s-kı ayın 7-dək
6 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.08 h.d.s-kı ayın 15-dək;
7 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .08h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
8 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 08 ayın 20
9 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .08 h.d.s-kı iyunun 20-dək
10 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .08 24 dekabr
11 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .08 h.d.s-kı ayın 2-də
12 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0118 .01
13 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındaaylıq05 .08h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
14 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05.08 h.d.s-kı ayın 6-si
15 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.08 h.d.s-kı ayın 10-dək
16 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.08 h.d.s-kı ayın 8-ə dək
17 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 05 .08 h.d.s-kı 35 gün ərzində
18 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .08 18 .01
19 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında Aylıq 05.08 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
20 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .08 h.d.s-kı 45-ci gün
21 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .08 h.d.s-kı 45-ci gün
22 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərinində qazın nəqli haqqında aylıq 06 .08 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
23 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .08 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
24 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .08 h.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
25 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .08 h.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
26 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .08h.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
27 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .08 h.d.s-kı 45-ci gün
28 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqındaAylıq 30.08h.d.s-kı ayın 30-dək
29 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.08h.d.s-kı 5-ci iş günü
30 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük, illik 05 .08 h.d.s-kı ayın 25-dək, yanvarın 31-dək
31 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/İllik mart ayının 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
32 03112235 1–ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat rüblük 05 .08 h.d.s-kı ayın 10-dək
33 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqinda hesabat (İlin əvvəlinə artan yekunla) rüblük 05.08 h.d.s-kı 35-ci gün
34 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqındaYarımillik, illik 06 .08 6 fevral, 6 avqust
35 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 07 .08  
36 03114066 10-a 10, 11, 12 N-li hesabat formalarına əlavə yarımiilik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
37 03114066 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .08  
38 03114106 1-4№-li forma Hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə hesabat yarımillik\illik20 .08 5 mart, 5 sentyabr
39 03114290 1 Cinayət icraatı üzrə birinci instansiya məhkəmələrin işi haqqında hesabat yarımillik, illik 20 .08  
40 03114292 1-2 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində kassasiya qaydasında baxılmış baxılan cinayət işləri üzrə yarımillik, illik 20 .08 5 mart
5 sentyabr
41 03114294 2 Birinci instansiya məhkəmələriüzrə mülki işlərə və iqtisadi mübahisələrlə baxılması haqqında yarımillik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
42 03114297 2-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenu-munda baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə yarımillik, illik 20 .08 5 mart
5 sentyabr
43 03114299 3 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər üzrə yarımillik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
44 03114300 4 Məhkəmənin hökm, qətnamə və ya digər yekun qərarlarının icra vəziyyəti haqqında yarımillik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
45 03114301 10 Birinci instansiya məhkəmələrində cinayətlərin təsnifatı üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslər və cəza tədbirləri haqqında yarımillik, illik20 .08 5 mart, 5 sentyabr
46 03114302 11 Birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri üzrə məhkumlar haqqında hesabat yarımillik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
47 03114303 12 Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumlar haqqında yarımillik, illik 20 .08 5 mart, 5 sentyabr
48 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .08 hər ayın 10-dək
49 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .08 h.d.s-kı ayın 20-si
50 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .08 hər ayın 20-dək
51 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .08 hər ayın 20-dək
52 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .08hər ayın 20-dək
53 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
54 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq h.d. sonrakı ayın 1-ci iş günü hesabat ayının 25-dək
55 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .08 hesabat ayının 20–dək
56 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
57 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqındaaylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
58 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
59 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
60 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .08 hesabat ayının 30-u
61 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .08 hesabat ayının 25-dək
62 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
63 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
64 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
65 03120046 1-mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında yarımillik, illik 20 .08 fevral və avqust aylarının 20-dək
66 03120263 1- sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayı haqqında Yarımillik, illik 15 .08 h.d.s. 45 gün müddətində