Avqust

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101126 3-MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .08 h. d. sonra 30 gün h. d. sonra 30 gün
2 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .08 h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
3 03101145 6 bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.08 h.d.sonra 30 gün ərzində h.d.sonra 30 gün ərzində
4 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03 .08, 05.08, 07.08 h. d. s-kı ayın 3–dəkh. d. s-kı ayın 3–dək
5 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.08 h.d.sonra 24-cü gün h.d.sonra 24-cü gün
6 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.08 h.d.sonra 5-ci iş günü h.d.sonra 5-ci iş günü
24 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.08 h.d.sonra 5-ci iş günü h.d.sonra 5-ci iş günü
25 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 07.08 may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 25 dekabr may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 26 dekabr
26 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.08 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
32 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07 .08 h. d. s-kı ayın 5 iş günü h. d. s-kı ayın 5 iş günü
34 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.08 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
36 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.08 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
37 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.08 h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü
40 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.08 h.d.sonra 9-cu gün  
41 03107013 2-qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 36-cı gün h.d.sonra 36-cı gün
46 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında rüblük 20.07 fevral, may, avqust və noyabr aylarının 5-i fevral, may, avqust və noyabr aylarının 7-si
47 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05.08 h.d.sonra 5-ci gün h.d.sonra 5-ci gün
49 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 07.08 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
50 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31.07, 14.08 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
51 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31.07, 14.08 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
53 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.07 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
54 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30.07 h. d. sonra 35-ci gün h. d. sonra 35-ci gün
55 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30.07 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
56 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz gəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.08 h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
57 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.08 h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
58 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.08 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
59 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.08 h. d. sonra 4-cü iş günü h. d. sonra 4-cü iş günü
61 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.08 h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü
62 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31.07, 14.08 h. d. sonra 50-ci gün h. d. sonra 50-ci gün
63 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.07 h.d.sonra 32-ci gün h.d.sonra 32-ci gün
64 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.08h.d.sonra 5-ci iş günü h.d.sonra 5-ci iş günü
66 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 07.08 h. d. sonra 6-ci iş günü h. d. sonra 6-ci iş günü
67 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31 .07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
68 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 31 .07, 04.08 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
69 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31 .07, 30.08, 14.09 h.d.sonra 76-cı gün h.d.sonra 76-cı gün
70 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
71 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında hesabat rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
66 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında Yarımillik, illik 06.02, 06.08 6 fevral, 6 avqust 6 fevral, 6 avqust
78 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07.08 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
79 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20.08 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
80 03115415 A vƏ B nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq12.08 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
82 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.08 hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
83 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.08 hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
84 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.08hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
85 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.08 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
86 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.08 hesabat ayının 25-ci günü hesabat ayının 25-ci günü
87 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25.08 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
88 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25.08 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
89 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.08 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
90 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.08 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
91 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.08 hesabat ayının 28-i hesabat ayından sonrakı ayın 2-si
92 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.08 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
93 03120046 12- mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında aylıq 10.08 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i