İyul

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1031010021–İnvest №-li formaXarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında rüblük20.07h.d.sonra 21-ci gün /td>h.d.sonra 21-ci gün
2031011244-BB-li formaBələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında rüblük30.07h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
303101126 3-MB №- li formaKredit qoyuluşları haqqındaaylıq 30.07h. d. sonra 30 günh. d. sonra 30 gün
403101130 1-sığorta №-li formaSığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük 25 .07 h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
503101140 2-Bank №-li formaMaliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqındarüblük 25.07h. d. sonra 25 gün müddətindəh. d. sonra 25 gün müddətində
603101142 4-QK №-li formaQiymətli kağızlarların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabatrüblük15.07h. d. s-kı ayın 15–dəkh. d. s-kı ayın 15–dək
703101143 5 bank №- li formaMəcmu pul kütləsinin tərkibi haqqındaaylıq25.07h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
803101145 6 bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqındaaylıq 30.07h.d.sonra 30 gün ərzindəh.d.sonra 30 gün ərzində
903101272 2-xarici borc №-li forma Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqındarüblük 20.07h.d.sonra 21-ci günh.d.sonra 21-ci gün
1003101274 3–xarici borc №-li formaBankın xarici borcu haqqındarüblük25.07h. d. sonra 25 gün ərzində h. d. sonra 25 gün ərzində
1103101284 1–xarici borc №-li formaXarici borc haqqındarüblük20.07 h.d.sonra 21-ci gün h.d.sonra 21-ci gün
1203102110 1-emiqrasiya №-li formaHaqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük10 .07h. d. s-kı ayın 10-dək h. d. s-kı ayın 10-dək
1303102111 1 №-li forma (Miqrasiya)Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqındarüblük25 .07h. d. s-kı ayın 25–dək h. d. s-kı ayın 25–dək
1403102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqındaaylıq 03.07h d. s-kı ayın 3–dəkh. d. s-kı ayın 3–dək
15 03102115 4-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.07h.d. s-kı ayın 30-dəkh.d. s-kı ayın 30-dək
1603102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq, rüblük 15.07
18.07
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
h.d.sonra 24-cü gün
1703102410 statistik müayinə İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinərüblük25.07h.d.sonra 25-cü günh.d.sonra 25-cü gün
1803103403 1 büdcə Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumatrüblük13.07h.d.sonra 10-cu iş günü
1903103404 2 büdcə Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçoturüblük13.07h.d.sonra 10-cu iş günü
2003102405 3 büdcə Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçoturüblük13.07h.d.sonra 10-cu iş günü -
2103103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasirüblük13.07h.d.sonra 10-cu iş günü -
2203104047 12-istehsal№-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq
rüblük
06.07
06.07
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
2303104067 1–fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin işi haqqındarüblük07.07 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
2403105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq
rüblük
06.07
20.07
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20–dək
h.d.sonra 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20–dək
2503105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dairaylıq06.07 may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 25 dekabr may-noyabr ayları üzrə h.d.sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini 26 dekabr
2603105191 24-kt №-li formaHeyvandarlığın vəziyyəti haqqındaaylıq02.07h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
2703105197 14 №-li formaFərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqındarüblük05 07h. d. s-kı ayın 5-i h. d. s-kı ayın 6-sı
2803105206 31-kt №-li formaKənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük05.07h. d. s-kı ayın 6-sı h. d. s-kı ayın 7-si
2903105246 1-kt (lizinq)Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısınayarımillik,illik22.07iyul və yanvar aylarının 22-dəkiyul və yanvar aylarının 22-dək
3003105311 18-kt №-li forma İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında rüblük 06.07h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü h. d. s-kı ayın 5–ci iş günü
3103105401 24-a-kt Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında rüblük 03.07h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
3203105412KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 06.07 h. d. s-kı ayın 5 iş günü h. d. s-kı ayın 5 iş günü
33031060032-investisiya №-li aylıq hesabata əlavəİstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük11.07h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
34031060101-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq
rüblük
05 .07
20.07
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 24-ü
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 24-ü
35031060161-YET (əhali) №-li formaƏhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 04 .07 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 4-ü
36031060232-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq
rüblük
06.07
20.07
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20-dək
h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 20-dək
37031060292-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 06.07 h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü h. d. s-kı ayın 6–cı iş günü
38031060301-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .07 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
39031070044-yanacaq N-li formaEnerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük10.07 h.d.s-kı ayın 12-si h.d.s-kı ayın 13-ü
40031070091-neft məhsulları №-li formaNeft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqındaaylıq08.07h.d.sonra 9-cu gün  
41031070132-qaz №-li formaTəbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük31.07, 04.08 h.d.sonra 36-cı gün h.d.sonra 36-cı gün
42031070145–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük15.07h.d.sonra 18-ci günh.d.sonra 19-cu gün
43031070151-balans (neft) №-li formaNeftin balansı haqqında (ton)rüblük25.07h.d.sonra 26-cı gün
44031070549-energetika №-li formaElektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında yarımillik, illik25.07h.d.sonra 31-ci günh.d.sonra 31-ci gün
45031080481-bazar №-li formaYarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqındarüblük10.07h.d.sonra ayın 12-sih.d.sonra ayın 13-ü
46031080531-ticarət(fiziki şəxs) №-li formaFiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqındarüblük20 .07 fevral, may, avqust və noyabr aylarının 5-i fevral, may, avqust və noyabr aylarının 7-si
470310821312–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li formaMalların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqındaaylıq, rüblük 05 .07
20.07
h.d.sonra 5-ci gün
h.d.sonra 23-cü gün
h.d.sonra 5-ci gün
h.d.sonra 24-cü gün
4803108045 B Ü L L E T E N Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük 24.07 h.d.sonra ayın 24-ü h.d.sonra ayın 25-i
49 03109069 2 №-li forma (neft kəməri)Magistral neft kəmərlərinin işi haqqındaaylıq 06.07 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
50 0310907565 №-li forma (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31.07, 14.08 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
51 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31.07, 14.08 h.d.sonra 50-ci gün h.d.sonra 50-ci gün
520310907765 №-li forma (dəniz)Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük25.07 h.d.sonra ayın 30-u h.d.sonra ayın 30-u
530310907965 №-li forma (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatının işi haqqındarüblük30.07 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
540310908065 №-li forma (rabitə)Rabitə xidmətləri haqqındarüblük30.07 h. d. sonra 35-ci gün h. d. sonra 35-ci gün
550310908121 №-li forma (poçt)Poçt fəaliyyəti haqqındarüblük 30.07 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
56031090886 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz gəmərlərində qazın nəqli haqqındaaylıq06.07h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
57031090891 №-li forma (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqındaaylıq06.07 h. d. sonra 5-ci iş günü h. d. sonra 5-ci iş günü
5803109090 5 №-li forma (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqındaaylıq05.07h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
59031090915 №-li forma (dəniz)Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq05.07 h. d. sonra 4-cü iş günü h. d. sonra 4-cü iş günü
60031090941 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqındarüblük15.07 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
61031090979 №-li forma (liman)Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 05.07 h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü h. d. s-kı ayın 4-cü iş günü
620310909865- boru (qaz kəməri) №-li formaMagistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqındarüblük31.07, 14.08 h. d. sonra 50-ci gün h. d. sonra 50-ci gün
6303109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq30.07 h.d.sonra 32-ci gün h.d.sonra 32-ci gün
6403109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.07h.d.sonra 5-ci iş günü h.d.sonra 5-ci iş günü
6503109310 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15.07 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
660311204112–xidmət №-li formaXidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq
rüblük
06.07
20.07
h. d. sonra 6-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 23-ü
h. d. sonra 6-ci iş günü
h. d. s-kı ayın 23-ü
6703112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
68031122201 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabataylıq 31.07, 04.08 h.d.sonra 35-ci gün h.d.sonra 35-ci gün
6903112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31.07, 30.08, 14.09 h.d.sonra 76-cı gün h.d.sonra 76-cı gün
70031122354 – ÜDSY №-li formaÜnvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
7103112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında hesabat rüblük 31.07, 04.08 h.d.sonra 37-ci gün h.d.sonra 37-ci gün
72031132381-mt №-li formaMeşə bərpa tədbirlərinin aparılması barədəYarımillik, illik 22.07iyul və yanvar aylarının 22-dəkiyul və yanvar aylarının 22-dək
73031132601-təbiəti mühafizə №-li formaƏtraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqındaYarımillik, illikk09.07 iyulun və yanvarın 9-dəkiyulun və yanvarın 9-dək
7403114278DYNX №-li formaYanğınlar haqqında hesabatyarımillik, illik25.07yanvarın və iyulun 25-dək yanvarın və iyulun 25-dək
75031150214 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün)Rayon(şəhər) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqındarüblük05.07 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
76031150241 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün)Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqındarüblük05 .07 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
77031150252 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün)Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqındarüblük05 .07 h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
78031150401 №-li forma (VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .07 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
7903115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .07 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
8003115415 A vƏ B nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq12 .07 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
81031160521-HY №-li formaHumanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20 .07 h.d.sonra 25-ci gün h.d.sonra 25-ci gün
82031170731-tarif (mobil)Mobil rabitə tarifləri haqqındaaylıq20.07 hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
83031170871-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqındaaylıq 20.07hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
84031171001-Rabitə tarif (poçt)Rabitə tarifləri haqqındaaylıq20.07hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
85031171411-tarif (boru kəməri neft nəqli)Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqındaaylıq 25.07 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
86031172501 №-li forma (KTQ istehsalçı)Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.07 hesabat ayının 25-ci günü hesabat ayının 25-ci günü
87031172511 №-li forma (SQ istehsalçı)Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq25.07 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
88031172521-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25.07 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
89031172531-tarif(avtomobil) №-li formaÜmumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.07 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
90031172541-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.07 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
91031172551-tarif(dəmir yolu)Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.07 hesabat ayının 28-i hesabat ayından sonrakı ayın 2-si
92031172561-tarif(aviasiya)Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq25.07 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
93031172571 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15.07h. d. sonra 22-ci günh. d. sonra 22-ci gün
94031174131-mənzil qiymətMənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması rüblük01.07h. d. sonra 1-ci günh. d. sonra 1-ci gün
9503119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqındarüblük20.07h.d.s-kı ayın 21-ih.d.s-kı ayın 21-i
960312004612- mehmanxana №-li formaMehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqındaaylıq 10.07 h. d. s-kı ayın 15-i h. d. s-kı ayın 15-i
97031202631- sərhəd №-li formaÖlkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayı haqqındaYarımillik, illik30.07 h. d. sonra 30 gün müddətində h. d. sonra 30 gün müddətində
98031210111–vətəndaşlara xidmət №-li formaVətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük15.07 h. d. s-kı ayın 25-i h. d. s-kı ayın 25-i