İyul

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101002 1–İnvest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 15 .07 h.d.sonra 15-ci gün
2 03101104 1–büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .07 h. d. s-kı ayın 30-dək
3 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30 .07 h. d. s-kı ayın 30-na kimi,
45 gün müddətində
4 03101126 3-MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .07 h. d. s-kı 30 gün ərzində
5 03101130 1-sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında Rüblük, illik 22 .07 h. d. sonra 25 gün ərzində,
mart ayının 31-dək
6 03101140 2-Bank №-li forma Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .07 h. d. sonra 25 gün müddətində
7 03101142 1-QK №-li forma Qiymətli kağızlarların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabat rüblük 15 .07 h. d. s-kı ayın 15–dək
8 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 26 .07 h. d. sonra 25 gün ərzində
9 03101145 6 bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.07 h.d.sonra 30 gün ərzində
10 03101274 3–xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında hesabat (müqavilənin bağlandığı valyutada,min valyuta vahidi ilə) rüblük 25 .07 h. d. sonra 25 gün ərzində
11 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqındarüblük10 .01h. d. s-kı ayın 10-dək
12 03102111 2 №-li forma (immiqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük 10 .07 h. d. s-kı ayın 10-dək
13 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .07 h. d. s-kı 12-ci gün
14 03102115 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07 .07, 16 .07, 30 .07 h. d. s-kı ayın 30-dək
15 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15 .07 h. d. s-kı ayın 15-dək
16 03102121 3-əmək №-li forma Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında illik 12 .07 fevral ayının 10-dək
17 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .07h. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
18 03104065 5-energetika №-li forma Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında illik 20 .07mart ayının 15-i
19 03104067 1–fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin işi haqqında illik 30 .07 fevral ayının 24-dək
20 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 03 ayın 20
21 03105132 1-kt-eko №-li forma Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqındarüblük10 .07h. d. s-kı ayın 10-dək
22 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01.07 iyunun 20-dək
23 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.07 dekabrın 24-də
24 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .07 h. d. s-kı ayın 2-də
25 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .07 h. d. s-kı ayın 5-i
26 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .07 h. d. s-kı ayın ayın 5-də
27 03105246 1-kt (lizinq) Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına rüblük 15 .07 h. d. s-kı ayın 18-i
28 03106003 2-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük08 .07h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
29 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 02 .07 h. d. s-kı ayın ayın 2-də
30 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq son. 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
31 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05 .07 h.d.s-kı ayın 6-sı
32 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.07 h.d.s-kı ayın 10-dək
33 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .07 h. d. s-kı ayın 8-dək
34 03107013 2-qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 30 .07 h. d. s-kı 35 gün ərzində
35 03107014 5–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük 15.07 h. d. s-kı ayın 15-dək
36 03107015 1-balans (neft) №-li forma Neftin balansı haqqında (ton) rüblük 25 .07 h. d. s-kı ayın 25-dək
37 03107054 9-energetika №-li forma Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında rüblük 25 .07 h. d. s-kı ayın 25-dək
38 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10 .07 h. d. s-kı ayın 10-dək
39 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında Rüblük 20 .07 yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
40 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .03 18 .03
41 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq son. ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
42 03109071 1 №-li forma fərdi sahibkarlıq (sərnişin) Sərnişin daşınması ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin fəaliyyəti haqqında illik 30 .07 fevralın 24-dək
43 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .07 h.d.s-kı 45-ci gün
44 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .07 h.d.s-kı 45-ci gün
45 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .07 h. d. s-kı ayın 25-dək
46 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .07 h. d. s-kı ayın 30-dək
47 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30 .07 h. d. sonra 30 gün müddətinə
48 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30 .07 h. d. sonra 30 gün müddətinə
49 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz gəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .07 h. d. s-kı 5-ci iş günü
50 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .07 h. d. sonra 5-ci iş günü
51 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .07 h. d. sonra 4-cü iş günü
52 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .07 h. d. sonra 4-cü iş günü
53 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .07 h. d. s-kı ayın 15-ci
54 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04 .07 h. d. sonra 4-cü iş günü
55 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .07 h.d.s-kı 45 gün müddətinə
56 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.07h.d.s-kı ayın 30-dək
57 03109102 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .07 h. d. s-kı ayın 15-dək
58 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .07h.d.s-kı 5-ci iş günü
59 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 01 
60 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük, illik 25 .07 h.d.s-kı 35-ci gün, 5 mart
61 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq, illik 02 .07, 05.07 h.d.s-kı 30-u gün
31 mart
62 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 15 .07 h.d.s-kı 75-ci gün
63 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 05 .07 h.d. sonra 35 gün müddətinə
64 03112244 2-baytarlıq №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında hesabat İllik 15 .07 yanvarın 25-dək
65 03113238 1-mt №-li forma Meşə bərpa tədbirlərinin aparılması barədə Yarımillik, illik 05 .07, 20 .01iyul və yanvar aylarının 22-dək
66 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında Yarımillik, illik 06 .07 6 fevral
6 avqust
67 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqında Yarımillik, illikk 07 .07 iyulun və yanvarın 9-dək
68 03114008 P Prokurorun işi haqqında hesabat yarımillik, illik 5-ci günü 6 avqust
6 fevral
69 03114017 1 (DİN) Qeydiyyata alınmış açılmış və açılmamış cinayətlər barədə yarımillik 12 .07 16 iyul
70 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat yarımillik, illik 14 .07 16 iyul, 16 yanvar
71 03114061 1-E İstintaq işi haqqında hesabat yarımillik, illik 5-ci günü 6 avqust
6 fevral
72 03114066 2-E Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların baxılmasına dair hesabat yarımillik 5-ci günü 6 avqust
6 fevral
73 031140667429 3 (DİN) Axtarışda olan cinayətkarların və ilkin düşmüş şəxslərin axtarışının vəziyyəti barədə hesabat yarımillik 12 .07 16 iyul
74 031140667435 8 (DİN) Narkotik və güclü təsir edən vasitələrin oğurlanması, onların qanunsuz hazırlanması və yayılması ilə mübarizənin nəticələri barədə yarımillik, illik 14 .07 16 iyul
16 yavnar
75 031140667436 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat yarımillik, illik 14 .07 16 iyul
16 yavnar
76 03114106 1-4№-li forma Hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə hesabat yarımillik\illik15 .07 5 mart, 5 sentyabr
77 03114107 2 (DİN) Təhqiqatı və istintaqı ilində tamamlanmış işlər və materiallar üzrə cinayət törətmiş şəxslər barədə yarımillik, illik 12 .07 16 iyul
16 yavnar
78 03114241 11 (DİN) Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızığı və hüquq pozuntuarının profiaktikasında daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin təşkilinə dair yarımillik, illik 10 .07 16 iyul
16 yavnar
79 03114278 DYNX - №-li forma Yanğınlar haqqında hesabat yarımillik, illik 20 .07 yanvarın və iyulun 20-də
80 03114264 4 (DİN) Cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanları-nın əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələri yarımillik, illik 12 .07 16 iyul
16 yavnar
81 03114265 5 (DİN) Dövlət və ya bələdiyyə əmlakını mənimsəmə, iqtisadi fəaliyyət və korrupsiya ilə bağlı cinayət-lər barədə hesabat yarımillik, illik 12 .07 16 iyul
16 yavnar
82 03114266 7 (DİN) Hədə qorxu ilə tələb etmə cinayətləri barədə yarımillik, illik 12 .07 16 iyul
16 yavnar
83 03114290 1 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış cinayət işləri üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
84 03114291 1-1 Appelyasiya instansiyası məhkəmələrində cinayət işləri üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
85 03114293 1-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenu-munda baxılmış cinayət işləri üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
86 03114294 2 Birinci instansiya məhkəmələriüzrə mülki işlərə və iqtisadi mübahisələrlə baxılması haqqında yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
87 03114295 2-1 Apellyasiya instansiya məhkəməsində baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
88 03114296 2-2 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin kassasiya qaydasında mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
89 03114297 2-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenu-munda baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
90 03114298 2-4 №-li forma Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabatyarımillik, illik 15. 01, 15 .07 5 sentyabr, 5 mart
91 03114299 3 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər üzrə yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
92 03114300 4 Məhkəmənin hökm, qətnamə və ya digər yekun qərarlarının icra vəziyyəti haqqında yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
93 03114302 11 Birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri üzrə məhkumlar haqqında hesabat yarımillik, illik 15 .07 5 mart
5 sentyabr
94 03115018 1 №-li forma (İmmiqrasiya) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük, illik25 .07 h. d. s-kı ayın 25-də, 15 fevral
95 03115021 4 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Rayon(şəhər) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük 05 .07 h. d. s-kı ayın 5-i
96 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük 05 .07 h. d. s-kı ayın 15-i
97 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük 05 .07 h. d. s-kı ayın 5-i
98 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .07, 10 .07hər ayın 10-dək
99 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .07 h.d.s-kı ayın 20-si
100 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20 .07 hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
101 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .01 hesabat ayının 20-i
102 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .07 hər ayın 20-dək
103 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .07hər ayın 20-dək
104 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
105 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 25-dək
106 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .07 hesabat ayının 20–dək
107 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
108 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
109 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
110 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
111 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .07 hesabat ayının 30-u
112 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .07 hesabat ayının 25-dək
113 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15 .07h. d. s-kı ayın 15-də
114 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
115 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
116 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
117 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük 20 .07 h.d.s-kı ayın 20-dək
118 03120263 1- sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayı haqqında Yarımillik, illik 15 .07 h. d. sonra 45 gün müddətində
119 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük sonrakı ayın 15-dək