İyun

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101104 1–büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .01 h. d. s-kı ayın 30-dək
2 03101126 3-MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .06 h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında Aylıq25 .06h. d. s-kı ayın 26-sı
4 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.06 h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102108 1-ordu Azərbaycan Ordusu sıralarında tərxis olunmuş şəxslərin sayı və tərkibi haqqında ildə 4 dəfə aprel ayı üzrə - 1 iyun; mart, iyun, sentyabr və dekabrın 1-i
6 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .06 h.d.s-kı ayın 12-ci günü
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.06 h.d.s-kı 28-ci gün
8 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .06h.d.s-kı 5-ci iş günü
9 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 06 ayın 20
10 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .06 , hər ayın 3-nə qədər
11 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .06hər ayın 3-ü
12 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .06 h.d.s-kı ayın 2-də
13 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0618 .06
14 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq05 .06h.d. s-kı ayın 6-sı
15 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq05 .06 h.d.s-kı ayın 6-si
16 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqındaaylıq 10.06 h.d.s-kı ayın 15-dək
17 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.06 h.d.s-kı 10-cu gün
18 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında ildə 4 dəfə 25 .06 yanvar, aprel, iyul, oktyabr aylarının 5-i
19 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .06 18 .06
20 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında Aylıq 05.06h.d.s-kı 5-ci iş günü
21 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .06 h.d.s-kı 5-ci iş günü
22 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq05 .06 h.d.s-kı 5-ci iş günü
23 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .06 h.d.s-kı 4-cü iş günü
24 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .06h.d.s-kı 4-cü iş günü
25 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .06h.d.s-kı 4-cü iş günü
26 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.06h.d.s-kı ayın 30-dək
27 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında Aylıq 05.06h.d.s-kı 5-ci iş günü
28 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 04  
29 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat Aylıq/İllik ayın 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
30 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 15 .06 h.d.s-kı 75-ci gün
31 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .06  
32 0311406674369 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .06 16 yanvar , 16 iyul
33 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.06hər ayın 10-dək
34 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında Aylıq20.06 h.d.s-kı ayın 20-dək
35 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .06 hər ayın 20-dək
36 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .06 hər ayın 20-dək
37 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .06hər ayın 20-dək
38 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
39 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 25-dək
40 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .06 hesabat ayının 20–dək
41 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
42 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
43 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
44 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
45 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .06 hesabat ayının 30-u
46 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .06 hesabat ayının 25-dək
47 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
48 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
49 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü