İyun

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
2 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.06h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
3 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.06h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
4 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.06h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
5 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.06h. d. s-kı 3-cü günh. d. s-kı 3-cü gün
6 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq,rüblük 15.06h. d. s-kı 24-cü günh. d. s-kı 24-cü gün
7 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.06h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
8 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
9 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03.06 h.d.s-kı ayın 3-ü h.d.s-kı ayın 3-ü
10 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.06 h.d.s-kı ayın 3-ü h.d.s-kı ayın 3-ü
11 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.06 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
12 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.06hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
13 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
14 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.06, 03.06 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
15 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 05.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
16 03107009 1-neft məhsulları N-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 09.06h. d. s-kı 9-cu gün 
17 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq, rüblük 07.06 h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 24-cü gün
18 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.06h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
19 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.06h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
20 03109089 1-dəmir yolu №-li forma Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
21 03109090 5-aviasiya №-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
22 03109091 5-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.06h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
23 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.06h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
24 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30.06h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
25 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
26 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 08.06h. d. s-kı 6-cı iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
27 03120046 1 №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.06 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 15-i
28 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 30.06, 05.07 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 35-ci gün
29 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 15.06 h.d.s-kı 75-ci gün h.d.s-kı 75-ci gün
30 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 07.06 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
31 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.06h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
32 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.06 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
33 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
34 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
35 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dəkhesabat ayının 23-dək
36 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
37 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat aylıq 20.06hesabat ayının 25-ci günühesabat ayının 25-ci günü
38 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
39 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
40 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
41 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
42 03117255 1- tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-i h.ayından s-kı ayın 2-si
43 03108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında aylıq (ildə 4 dəfə) 25.06 mart,iyun,sentyabr və dekabrın 29-u mart,iyun,sentyabr və dekabrın 30-u
44 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək