May

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq30.05h.d. s-kı ayın 30-cu gün h.d. s-kı ayın 30-cu gün
2 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq25.05h.d. s-kı ayın 25-ih.d. s-kı ayın 25-i
3 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqındaaylıq30.05h.d.s-kı ayın 30-cu gün h.d.s-kı ayın 30-cu gün
4 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 7-dək h.d. s-kı ayın 7-dək
503102115 4-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.05 h.d. s-kı ayın 30-dək h.d. s-kı ayın 30-dək
6 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqındaaylıq15.05h.d. s-kı ayın 24-cü günh.d. s-kı ayın 24-cü gün
703104047 12-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0505 .05 05 .05
8 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
9 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.05 iyun-noyabr aylarını 3-dək,payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarını 4-dək,payızlıqların səpini 26 dekabr
10 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqındaaylıq01.05mart-iyun aylarının 3-dək,22 iyunmart-iyun aylarının 4-dək,22 iyun
1103105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqındaaylıq02.05 h.d. s-kı ayın 6-sı h.d. s-kı ayın 6-sı
1203105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqındaildə iki dəfə05.055 fevral,
5 may
5 fevral ,
5 may
1303106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq05.0518 .0518.05
1403106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı 5-ci iş günü
1503106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqındaaylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
1603107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqındarüblük 10.05 h.d. s-kı ayın 12-si h.d. s-kı ayın 13-ü
1703107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq08.05 h.d. s-kı ayın 8-dək h.d. s-kı ayın 8-dək
1803108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqındaaylıq07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş gün
1903109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.05h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
2003109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2103109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqındaaylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2203109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqındaaylıq07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2303109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2403109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqındaaylıq 04.05 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günüh.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
2503109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqındaaylıq 13.06 h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü
2603109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
2703112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 08.05 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
2803112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/İllik 05.06 09.06 09.06
2903115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqındaaylıq 10.05 10.05 10.05
3003115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqındaaylıq 20.05 20.05 20.05
3103117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqındaaylıq20.0520.05 20.05
3203117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqındaaylıq20.0520.05 20.05
3303117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq20.0520.0520.05
3403117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.05 20.05 20.05
3503117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq20.05 20.0520.05
3603117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 28.05 28.05 28.05
3703117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 28.05 28.05 28.05
3803117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.05 28.05 28.05
3903117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq28.05 28.05 28.05
4003117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq28.05 28.05 28.05
4103117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq28.05 28.05 28.05
4203120046 1-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabataylıq10.05h.d.s-kı ayın 15-i gün h.d.s-kı ayın 5-i gün
4303115415 miqrasiya Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.05 12.05 12.05
4403105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
4503105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.05 iyun-noyabr aylarını 3-dək,payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarını 4-dək,payızlıqların səpini 26 dekabr