May

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq30.05h.d. s-kı ayın 30-cu gün h.d. s-kı ayın 30-cu gün
2 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.05h.d. s-kı ayın 25-ih.d. s-kı ayın 25-i
3 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqındaaylıq 30.05 h.d.s-kı ayın 30-cu gün h.d.s-kı ayın 30-cu gün
4 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.03 h.d. s-kı ayın 7-dək h.d. s-kı ayın 7-dək
5 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqındaaylıq 15.05h.d. s-kı ayın 24-cü günh.d. s-kı ayın 24-cü gün
6 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0505 .05 05 .05
7 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
8 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.05 iyun-noyabr aylarını 3-dək,payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarını 4-dək,payızlıqların səpini 26 dekabr
9 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01.05 mart-iyun aylarının 3-dək,22 iyunmart-iyun aylarının 4-dək,22 iyun
10 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.05 h.d. s-kı ayın 6-sı h.d. s-kı ayın 6-sı
11 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05.05 5 fevral ,
5 may
5 fevral ,
5 may
12 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05.0518 .05 18 .05
13 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı 5-ci iş günü
14 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
15 03107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10.05 h.d. s-kı ayın 12-si h.d. s-kı ayın 13-ü
16 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.05 h.d. s-kı ayın 8-dək h.d. s-kı ayın 8-dək
17 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqındaaylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş gün
18 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.05h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
19 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
20 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
21 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
22 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
23 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqındaaylıq 04.05 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günüh.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
24 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 13.06 h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü
25 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.05h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
26 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 08.05 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
27 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/İllik 05.06 09.06 09.06
28 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.05 10.05 10.05
29 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.05 20.05 20.05
30 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.05 20.05 20.05
31 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .05 20.05 20.05
32 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.0520.0520.05
33 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.05 20.05 20.05
34 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.05 20.0520.05
35 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 28.05 28.05 28.05
36 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 28.05 28.05 28.05
37 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.05 28.05 28.05
38 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq28.05 28.05 28.05
39 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 28.05 28.05 28.05
40 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.05 28.05 28.05
41 03120046 1-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.05 h.d.s-kı ayın 15-i gün h.d.s-kı ayın 5-i gün
42 03115415 miqrasiya Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.05 12.05 12.05
43 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.05 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
44 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.05 iyun-noyabr aylarını 3-dək,payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarını 4-dək,payızlıqların səpini 26 dekabr