Aprel

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101002 1 – İnvest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 15 .04 h.d. s-kı 15-ci gün
2 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30.04 h.d. s-kı ayın 30-u
h.d. s-kı 45-ci gün
3 03101126 3- MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .04 h.d. s-kı 30-cu gün
4 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük,illik 25 .04 h.d. s-kı sonra 25 gün ərzində,
31 may
5 03101140 2-Bank №-li forma Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük,illik 25 .04, 01.02 h.d. sonra 25 gün müddətində
6 03101142 1-QK №- li forma Qiymətli kağızlarların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabat rüblük 15 .04 h.d. s-kı ayın 15–dək
7 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .04 h.d. sonra 25 gün ərzində
8 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.04 h.d.sonra 30 gün ərzində
9 03101274 3 – xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında hesabat (müqavilənin bağlandığı valyutada, min valyuta vahidi ilə) rüblük 25 .04 h.d. sonra 25 gün ərzində
10 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük 10.04 h.d. s-kı ayın 10-u
11 03102111 2 №-li forma (immiqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük 10.04 h.d. s-kı ayın 10-dək
12 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03 .02 h.d.s-kı ayın 7-dək:
13 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 18 .04 h.d. s-kı ayın 15-dək:
14 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .04h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
15 03104065 5-energetika №-li forma Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında illik 20 .04 mart ayının 15-i
16 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 04 ayın 20
17 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01 .04 hər ayın 3-nə qədər
18 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı,payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .04 hər ayın 3-ü
19 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .04 h.d. s-kı ayın 2-də
20 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .04 h.d. s-kı ayın 5-i
21 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .04 h.d. s-kı ayın 5-i
22 03106003 2-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük08 .04h. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
23 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0418 .04
24 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 02 .04 h.d. s-kı ayın 2-i
25 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 05.04 h.d.s-kı ayın 6-sı saat 14-dək
26 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 04.04 h.d.s-kı ayın 6-si
27 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10 .04 h.d. s-kı ayın 10-dək
28 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .04 h.d. s-kı ayın 8-dək
29 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 04 .04 sonrakı 35 gün ərzində
30 03107014 5–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük 15 .04 h.d. s-kı ayın 15-dək
31 03107015 1-balans (neft) №-li forma Neftin balansı haqqında (ton) rüblük 25 .04 h.d. s-kı ayın 25-dək
32 03107054 9-energetika №-li forma Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında rüblük 25 .04 h.d. s-kı ayın 25-dək
33 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10 .04 h.d. s-kı ayın 10-dək
34 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında ildə 4 dəfə 20 .04 yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
35 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .04 18 .04
36 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 05 .04 h.d.s-kı 5-ci iş günü
37 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .04 h.d.s-kı 45-ci gün
38 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .04 h.d.s-kı 45-ci gün
39 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .04 h.d. s-kı ayın 25-dək
40 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .04 h.d. s-kı ayın 30-dək
41 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30 .04 h.d. sonra 30 gün müddətinə
42 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30 .04 h.d. sonra 30 gün müddətinə
43 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .04 h.d. s-kı 5-ci iş günü
44 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .04 h.d. s-kı 5-ci iş günü
45 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .04 h.d. s-kı 4-cü iş günü
46 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .04 h.d. s-kı 4-cü iş günü
47 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .04h. d. s-kı ayın 15-i
48 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04 .04h. d. s-kı 4-cü iş günü
49 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .04 h.d.s-kı 45-ci gün
50 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.04h.d.sonra 30-dək
51 03109102 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .04 h.d. s-kı ayın ayın 15-dək
52 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında Aylıq 05.04h.d.s-kı 5-ci iş günü
53 03111179 1-kitabxana №-li forma Kütləvi kitabxanalar haqqındaı illik 10 .04 10 aprel
54 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 04 
55 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük,illik 05 .04 h.d.s-kı ayın 25-dək, yanvarın 31-dək
56 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat Aylıq/İllik mart ayının 31-dək mart ayının 31-dək
57 03112241 1-səhiyyə (qeyri-dövlət) №-li forma Qeyri-dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat illik 25 .02 25 fevral
58 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 05 .04 h.d.s-kı 35-ci gün
59 03112244 2-baytarlıq №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında hesabat illik 15 .04 yanvarın 25-dək
60 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqinda hesabat(İlin əvvəlinə artan yekunla) Rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 20-dək
61 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqındaYarımillik, illik 06 .04 6 fevral,6 avqust
62 03113248 2-TG (su təsərrüfatı) №-li forma Sudan istifadəyə dair illik 25 .04 25 aprel
63 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .04  
64 0311406674369 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .04  
65 03114106 1-4 Hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə hesabat yarımillik\illik 22 .04  
66 03114302 11 Birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri üzrə məhkumlar haqqında hesabat yarımillik,illik 20 .04 5 mart, 5 sentyabr
67 03114303 12 Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumlar haqqında yarımillik,illik 20 .04 5 mart, 5 sentyabr
68 031140667386 10-a 10, 11, 12 N-li hesabat formalarına əlavə yarımiilik,illik 20 .04 5 mart, 5 sentyabr
69 03114290 1 Cinayət icraatı üzrə birinci instansiya məhkəmələrin işi haqqında hesabat yarımillik,illik 20 .04  
70 03114294 2 Birinci instansiya məhkəmələriüzrə mülki işlərə və iqtisadi mübahisələrlə baxılması haqqında yarımillik,illik 20 .04  
71 03114299 3 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər üzrə yarımillik,illik 20 .04  
72 03114300 4 Məhkəmənin hökm, qətnamə və ya digər yekun qərarlarının icra vəziyyəti haqqında yarımillik,illik 20 .04  
73 03115018 1 №-li forma (İmmiqrasiya) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük, illik25 .04 h. d. s-kı ayın 25-də, 15 fevral
74 03115021 4 №-li forman Rayon(şəhər) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük 05 .04 h.d. s-kı ayın 15-i
75 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük 05 .04 h.d. s-kı ayın 15-i
76 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük 05 .04 h.d. s-kı ayın 15-i
77 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında Aylıq 10.04 hər ayın 10-dək
78 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında Aylıq20.04 h.d.s-kı ayın 20-si
79 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20 .04 h.d. s-kı ayın 20-dək
80 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .04 hər ayın 20-dək
81 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .04 hər ayın 20-dək
82 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .04 hər ayın 20-dək
83 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
84 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 25-dək
85 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .04 hesabat ayının 20–dək
86 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
87 03117252 1- tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
88 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
89 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
90 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .04 hesabat ayının 30-u
91 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .04 hesabat ayının 25-dək
92 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri üzrə hesabat rüblük15 .04h. d. s-kı ayın 15-i
93 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük 20.04 h.d. s-kı ayın 20-dək
94 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
95 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
96 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
97 03108051 1- reklam №-li forma Reklam xidmətləri haqqında hesabat illik 01 .04 1 aprel
98 03120101 1 – turizm №-li forma Turizm fəaliyyəti haqqında yarımillik, illik 20 .04 aprel və sentyabr aylarının 20-dək
99 03120263 1- sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayı haqqında Yarımillik, illik 15 .04h.d. sonra 45 gün müddətində
100 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük sonrakı ayın 15-dək