Mart

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
103101059 1-QKT №-li forma Qeyri-kommersiya təşkilatlarının gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat illik 01.04 10.04 10.04
203101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.03 h.d. s-kı ayın 30-cu günü h.d. s-kı 30-cu günÜ
303101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.03 h.d. s-kı 25 gün ərzində h.d. s-kı 25 gün ərzində
403101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.03 h.d. s-kı 30-cu günü h.d. s-kı 30-cu günü
503102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 7-dək h.d. s-kı ayın 7-dək
603102115 4 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.03 h.d. s-kı ayın 30-dək h.d. s-kı ayın 30-dək
703102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.03 h.d. s-kı ayın 24-ci günü h.d. s-kı ayın 24-ci günü
803104047 12-istehsal (sənaye) Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
903104056 6-TG(hidro) №-li forma Su elektrik stansiyalarının işi haqqında illik 15.03 15.03 15.03
1003104057 24-energetika №-li forma Energetika haqqında illik 15.03 15.03 15.03
1103104064 4-energetika №-li forma Qaz təchizatı müəssisələrinin energetika haqqında illik 15.03 16.03 16.03
1203105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
1303105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01.03 mart-iyun aylarının 3-dək,22 iyunmart-iyun aylarının 4-dək,22 iyun
1403105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.03 h.d.s-kı ayın 4-ü h.d. s-kı ayın 5-i
1503106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.03 12.03 12.03
1603106023 12-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 06.04 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı 5-ci iş günü
1703106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
1803107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10.03 h.d. s-kı ayın 12-si h.d. s-kı ayın 13-ü
1903107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.03 h.d. s-kı ayın 8-dək h.d. s-kı ayın 8-dək
2003108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında aylıq (ildə 4 dəfə) 25.03 mart,iyun,sentyabr və dekabrın 29-u mart,iyun,sentyabr və dekabrın 30-u
2103108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş gün
2203109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2303109072 45 №-li forma (rabitə) Telefon rabitəsinin texniki vasitləri haqqında illik 20.03 30.03 30.03
2403109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yol nəqliyyatının işi haqqında hesabat aylıq h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
2503109076 65-boru(neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında rüblük 30.03 h.d. s-kı 50-сi gün h.d. s-kı 50-сi gün
2603109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30.03 h.d. s-kı 35-ci iş günü h.d. s-kı 35-ci iş günü
2703109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30.03h.d. s-kı 35-ci iş günü h.d. s-kı 35-ci iş günü
2803109083 41 №-li forma (rabitə) Şəhərlərarası telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında illik 20.03 20.03 20.03
2903109084 51 №-li forma(rabitə) Teleradio və peyk rabitəsinin texniki vasitələri və yayımı illik 20.03 30.03 30.03
3003109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
3103109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
3203109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 05.03 h.d. s-kı 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
3303109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 04.03 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
3403109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04.03 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
3503109098 65-boru(qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 19.03 h.d. s-kı ayın 50-ci iş günü h.d. s-kı ayın 50-ci iş günü
3603109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında hesabat Aylıq 30.03 h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü
3703109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
3803111039 1-təhsil xidmətləri №-li forma Təhsil xidmətləri haqqında illik 30.03 30.03 30.03
3903111163 1-uşaq evi(toplu) №-li forma Uşaq evinin işi haqqında illik 15.03 16.03 16.03
4003112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
4103112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat rüblük 05.03 h.d. s-kı ayın 37-ci iş günü h.d. s-kı ayın 37-ci iş günü
4203112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 31.03, 05.04 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 35-ci gün
4303112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat illik 31.03 09.04 09.04
44 03112222 5 №-li forma Profilaktik peyvəndlər haqqında illik 31.03 31.03 31.03
4503112223 6 №-li forma Regionlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri haqqında illik 31.03 31.03 31.03
46031122247 №-li forma 7 №-li forma (Bədxassəli yenitörəmələr haqqında hesabat)illik31.03 31.03 31.03
47031122258-№-li forma 8-№-li forma(Vərəm xəstəliyinə tutulmuş xəstələr haqqında hesabat)illik31.03 31.03 31.03
48031122269-№-li forma 9-№-li forma (Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında)illik31.03 31.03 31.03
4903112227 10 №-li forma Ruhi xəstəliklər haqqında hesabatillik 31.03 31.03 31.03
50 03112231 17 №-li forma Tibbi kadrlar haqqında hesabatillik 31.03 31.03 31.03
5103112237 31 №-li forma 31 №-li forma( Uşaqlara tibbi xidmət göstərmə haqqında hesabat)illik31.03 31.03 31.03
520311224047 №-li forma 47 №-li forma (Tibb müəssisələrinin şəbəkəsi və fəaliyyəti haqqında hesabat)illik 31.03 31.03 31.03
5303112249 1-səhiyyə №-li forma Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi,fəaliyyəti və kadrları haqqında illik 05.03 09.03 09.03
5403113245 2-(ovçuluq) №-li forma Ovçuluq təsərrüfatları haqqında illik 05.03 05.03 05.03
5503115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.03 10.03 10.03
5603115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.03 20.03 20.03
57 03117073 12-qiymət (mobil rabitə) Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında aylıq 04.03hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
58 03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.03hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
59 03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi)Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.03hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
60 03117141 12-qiymət (neft nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında aylıq 04.03hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
61 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında aylıq 04.03hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günü
62 03117251 12-qiymət (sənaye)Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında aylıq04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
63 03117252 12-qiymət (qaz nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
64 03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li formaAvtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
6503117254 12-qiymət (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
66 03117255 12-qiymət (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)aylıq 04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
67 03117256 12-qiymət (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.03 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
6803120046 1-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq10.03 h.d.s-kı ayın 15-i gün h.d.s-kı ayın 5-i gün
6903105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
7003115415 miqrasiya Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.03 12.03 12.03