Mart

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101059 1-QKT №-li forma Qeyri-kommersiya təşkilatlarının gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat illik 01.04 10.04 10.04
2 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.03 h.d. s-kı ayın 30-cu günü h.d. s-kı 30-cu günÜ
3 03101129 1-müəssisə №-li forma Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat illik 31.03 31.03 31.03
4 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.03 h.d. s-kı 25 gün ərzində h.d. s-kı 25 gün ərzində
5 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.03 h.d. s-kı 30-cu günü h.d. s-kı 30-cu günü
6 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.03 h.d. s-kı ayın 7-dək h.d. s-kı ayın 7-dək
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.03 h.d. s-kı ayın 24-ci günü h.d. s-kı ayın 24-ci günü
8 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
9 03104056 6-TG(hidro) №-li forma Su elektrik stansiyalarının işi haqqında illik 15.03 15.03 15.03
10 03104057 24-energetika №-li forma Energetika haqqında illik 15.03 15.03 15.03
11 03104064 4-energetika №-li forma Qaz təchizatı müəssisələrinin energetika haqqında illik 15.03 16.03 16.03
12 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
13 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01.03 mart-iyun aylarının 3-dək,22 iyunmart-iyun aylarının 4-dək,22 iyun
14 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.03 h.d.s-kı ayın 4-ü h.d. s-kı ayın 5-i
15 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.03 12.03 12.03
16 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 06.04 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı 5-ci iş günü
17 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
18 03107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10.03 h.d. s-kı ayın 12-si h.d. s-kı ayın 13-ü
19 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.03 h.d. s-kı ayın 8-dək h.d. s-kı ayın 8-dək
20 03108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında aylıq (ildə 4 dəfə) 25.03 mart,iyun,sentyabr və dekabrın 29-u mart,iyun,sentyabr və dekabrın 30-u
21 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş gün
22 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 07.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
23 03109072 45 №-li forma (rabitə) Telefon rabitəsinin texniki vasitləri haqqında illik 20.03 30.03 30.03
24 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yol nəqliyyatının işi haqqında hesabat aylıq h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
25 03109076 65-boru(neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında rüblük 30.03 h.d. s-kı 50-сi gün h.d. s-kı 50-сi gün
26 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30.03 h.d. s-kı 35-ci iş günü h.d. s-kı 35-ci iş günü
27 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30.03h.d. s-kı 35-ci iş günü h.d. s-kı 35-ci iş günü
28 03109083 41 №-li forma (rabitə) Şəhərlərarası telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında illik 20.03 20.03 20.03
29 03109084 51 №-li forma(rabitə) Teleradio və peyk rabitəsinin texniki vasitələri və yayımı illik 20.03 30.03 30.03
30 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
31 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
32 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 05.03 h.d. s-kı 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
33 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 04.03 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
34 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04.03 h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü h.d. s-kı ayın 4-cü iş günü
35 03109098 65-boru(qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 19.03 h.d. s-kı ayın 50-ci iş günü h.d. s-kı ayın 50-ci iş günü
36 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında hesabat Aylıq 30.03 h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü h.d. s-kı ayın 32-ci iş günü
37 03109103 30-metro №-li formaMetro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
38 03111039 1-təhsil xidmətləri №-li forma Təhsil xidmətləri haqqında illik 30.03 30.03 30.03
39 03111163 1-uşaq evi(toplu) №-li forma Uşaq evinin işi haqqında illik 15.03 16.03 16.03
40 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü h.d. s-kı ayın 6-cı iş günü
41 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat rüblük 05.03 h.d. s-kı ayın 37-ci iş günü h.d. s-kı ayın 37-ci iş günü
42 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 31.03, 05.04 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 35-ci gün
43 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat illik 31.03 09.04 09.04
44 03112222 5 №-li forma Profilaktik peyvəndlər haqqında illik 31.03 31.03 31.03
45 03112223 6 №-li forma Regionlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri haqqında illik 31.03 31.03 31.03
46 03112224 7 №-li forma 7 №-li forma (Bədxassəli yenitörəmələr haqqında hesabat) illik 31.03 31.03 31.03
47 03112225 8-№-li forma 8-№-li forma(Vərəm xəstəliyinə tutulmuş xəstələr haqqında hesabat) illik 31.03 31.03 31.03
48 03112226 9-№-li forma 9-№-li forma (Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında) illik 31.03 31.03 31.03
49 03112227 10 №-li forma Ruhi xəstəliklər haqqında hesabat illik 31.03 31.03 31.03
50 03112231 17 №-li forma Tibbi kadrlar haqqında hesabat illik 31.03 31.03 31.03
51 03112237 31 №-li forma 31 №-li forma( Uşaqlara tibbi xidmət göstərmə haqqında hesabat) illik 31.03 31.03 31.03
52 03112240 47 №-li forma 47 №-li forma (Tibb müəssisələrinin şəbəkəsi və fəaliyyəti haqqında hesabat) illik 31.03 31.03 31.03
53 03112249 1-səhiyyə №-li forma Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi,fəaliyyəti və kadrları haqqında illik 05.03 09.03 09.03
54 03113245 2-(ovçuluq) №-li forma Ovçuluq təsərrüfatları haqqında illik 05.03 05.03 05.03
55 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.03 10.03 10.03
56 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.03 20.03 20.03
57 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında hesabat aylıq 20.03 20.03 20.03
58 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.03 20.03 20.03
59 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.03 20.03 20.03
60 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
61 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
62 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
63 03117253 1- tarif (avtomobil) Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
64 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
65 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabat aylıq 28.03 28.03 28.03
66 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 28.03 28.03 28.03
67 03120046 1-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.03 h.d.s-kı ayın 15-i gün h.d.s-kı ayın 5-i gün
68 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 05.03 h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü h.d. s-kı ayın 5-ci iş günü
69 03115415 miqrasiya Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.03 12.03 12.03