Fevral

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30 .02 h.d.s-kı 45-ci gün
2 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .02 h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101140 2-Bank №-li forma Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .02 h.d.s-kı 25-ci gün
4 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq25 .02h. d. s-kı ayın 25-i
5 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.02 h.d.s-kı 30-cu gün
6 03102109 1-əmək №-li forma Əmək üzrə illik 08 .02 8 fevral
7 03102114 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03 .02 h.d.s-kı 12-ci gün
8 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.02 h.d.s-kı 28-ci gün
9 03102121 3-əmək №-li forma Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında illik 10 .02 4 mart
10 03104032 1-qaz №-li forma Şəbəkə(maye) qazından istifadəyə dair illik 05 .02 7 mart
11 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0218 .02
12 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 02 ayın 20
13 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .02 h.d.s-kı çərşənbə axşamı,25 iyun
14 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .02h.d.s-kı çərşənbə axşamı,28 dekabr
15 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .02 h.d.s-kı ayın 6-sı
16 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05 .02 5 fevral ,
5 may
17 03105288 9-a-kt №-li forma Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə illik01.02 16 fevral `
18 03105289 6-kt (müəssisə) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti haqqında illik 10 .02 16 aprel
19 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0218 .02
20 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 05.02 h.d.s-kı ayın 6-sı saat 14-dək
21 03106026 1-istehsal (tikinti)№-li forma Malların istehsalı və yüklənməsi (göndərilməsi) obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 05 .02 4 aprel
22 03106027 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında illik 01 .02.
şirkətlər: 10 .02
4 aprel
23 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05 .02 h.d.s-kı ayın 6-si
24 03106030 1-fərdi sahibkarlıq №-li forma Fərdi sahibkarların - fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında illik 10.02 30 mart
25 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma Su kəmərinin və kanalizasiyaların işinə dair illik 05 .02 30 mart
26 03106037 1-istilik №-li forma İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair illik 05 .02 9 mart
27 03106042 1-istehsal (daşınmaz əmlak)№-li forma Malların istehsalı və yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında hesabat illik 05.02 30 mart
28 03107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10 .02 h.d.s-kı ayın 15-dək
29 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında hesabat rüblük 04 .02 sonrakı 35-ci gün
30 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .02 h.d.s-kı 10-cu gün
31 03108044 1 – ticarət №-li forma Ticarət fəaliyyəti haqqında illik 18 .02 19 mart
32 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .02 18 .02
33 03109062 2 №-li forma (innovasiya) Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında illik 25 .02 27 aprel
34 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında Aylıq 05.02h.d.s-kı 5-ci iş günü
35 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .02 h.d.s-kı 45-ci gün
36 03109086 41 №-li forma (yol) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında illik 15 .02 17 fevral
37 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .02 h.d.s-kı 45-ci gün
38 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .02 h.d.s-kı 5-ci iş günü
39 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .02 h.d.s-kı 5-ci iş günü
40 03109090 5 №-li forma(aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .02 h.d.s-kı 5-ci iş günü
41 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .02 h.d.s-kı 5-ci iş günü
42 03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında illik 20 .02 24 fevral
43 03109096 1 №-li forma (dəniz) Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında illik 20 .02 17 fevral
44 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .02h.d.s-kı 5-ci iş günü
45 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .02 h.d.s-kı 45-ci gün
46 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.02h.d.s-kı 35-ci gün
47 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında hesabatAylıq 05.02h.d.s-kı 5-ci iş günü
48 03109262 1 №-li forma (İKT) Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında illik 15 .02 14 mart
49 03110034 1-yaşayış fondu №-li forma Mənzil fonduna dair illik 25 .02 30 mart
50 03111152 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li forma Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında illik 05 .02 15 mart
51 03111159 1-heyvanat parkı №-li forma Heyvanat parkının (heyvanat bağının) işi haqqında hesabat illik 07 .02 7 fevral
52 03111160 1-MİRM №-li forma Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri haqqında illik 15 .02 14 fevral
53 03111161 1-sirk №-li forma Sirkin fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .02 10 fevral
54 03111162 1-kinoteatr №-li forma Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında illik 01 .02 16 fevral
55 03111168 4-təhsil (maliyyə) №-li forma Maliyyə vəsaitlərin daxil olması və onlardan istifadə edilməsi haqqında illik 05 .02 
56 03111171 1-abidə №-li forma Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında hesabat illik 05 .02 7 fevral
57 03111198 2-qoruq №-li forma Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında illik01.02 29 fevral
58 03111287 1-film №-li formaFilmlərin istehsalı haqqında illik 01.02 17 fevral
59 03111306 1- festival №-li formaFestivallar haqqında illik 01.02 6 mart
60 03112020 7-TSEK №-li forma Tibbi–Sosial Ekspert Komissiyasının 201_____ il üçün fəaliyyəti barədə hesabat illik 05 .02 7 fevral
61 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 02  
62 03112218 1-idman №-li forma Bədən tərbiyəsi və idman haqqında hesabat illik 15 .02 15 mart
63 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat(ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük,illik 05 .02 h.d.s-kı 35-ci gün, 7 mart
64 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat Aylıq/İllik mart ayının 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
65 03112233 1-sosial təminat №-li forma 20___ il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə internat evləri, ahıllara və əlillərə xidmət göstərən müəssisələr haqqında İllik 20 .02 20 fevral
66 03112235 1-ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat rüblük 05 .02 h.d.s-kı 35-ci gün
67 03112241 1-səhiyyə(qeyri-dövlət) №-li forma Qeyri-dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat illik 25 .02  
68 03112242 7U-TSEK №-li forma Uşaqların tibbi-sosial ekspertizasının 20_____ il üçün vəziyyəti haqqında hesabat illik 05 .02 7 fevral
69 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında Rüblük 05.02 h.d.s-kı 35-ci gün
70 03113122 1-TİG(qazma) №-li forma Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında illik 05 .02 10 fevral
71 03113123 2-balıq (fiziki şəxs) №-li forma Göl və nohur balıqçılığına dair hesabatillik 21.02 15 mart
72 03113131 4-ətraf mühit №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair illik 25 .02 16 aprel
73 03113137 1-metereologiya №-li forma Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında illik 25 .02 24 fevral
74 03113199 2-TG(hava-nəqliyyat) №-li forma Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair illik 25 .02 24 fevral
75 03113239 7-mt №-li forma Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə illik 10 .02 11 fevral
76 03113243 3-mt №-li forma Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə illik 15 .02 17 fevral
77 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqındaillik, yarımillik 06 .02 9 fevral,9 avqust
78 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .02  
79 031140667386 10-a 10, 11, 12 N-li hesabat formalarına əlavə yarımiilik,illik 20 .02 5 mart, 5 sentyabr
80 03114066743699 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat illik, yarımillik 06 .02 16 yanvar , 16 iyul
81 03114106 1-4 Hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə hesabat yarımillik\illik 22 .02  
82 03114290 1 Cinayət icraatı üzrə birinci instansiya məhkəmələrin işi haqqında hesabat yarımillik,illik 20 .02  
83 03114292 1-2 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində kassasiya qaydasında baxılmış baxılan cinayət işləri üzrə yarımillik, illik 20 .08 5 mart
5 sentyabr
84 03114294 2 Birinci instansiya məhkəmələriüzrə mülki işlərə və iqtisadi mübahisələrlə baxılması haqqında yarımillik, illik 20 .02  
85 03114297 2-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenu-munda baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə yarımillik, illik 20 .02 5 mart
5 sentyabr
86 03114299 3 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər üzrə yarımillik, illik 20 .02  
87 03114300 4 Məhkəmənin hökm, qətnamə və ya digər yekun qərarlarının icra vəziyyəti haqqında yarımillik, illik 20 .02  
88 03114301 10 Birinci instansiya məhkəmələrində cinayətlərin təsnifatı üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslər və cəza tədbirləri haqqında yarımillik,illik 20 .02 5 mart, 5 sentyabr
89 03114302 11 Birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri üzrə məhkumlar haqqında hesabat yarımillik,illik 20 .02 5 mart, 5 sentyabr
90 03114303 12 Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumlar haqqında yarımillik,illik 20 .02 5 mart, 5 sentyabr
91 03115018 1-imiqrasiya №-li forma Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında illik 15 .02 15 fevral
92 03115040 1 №-li forma (VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.02  
93 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında Aylıq20.02 h.d.s-kı ayın 20-si
94 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .02 hesabat ayının 30-u
95 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında hesabat aylıq 20 .02 hesabat ayının 30-u
96 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .01hesabat ayının 30-u
97 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
98 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
99 03117250 1 №-li forma (KTQİ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .02 hesabat ayının 25-i
100 03117251 1 №-li forma(SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
101 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
102 03117253 1-tarif(avtomobil)№-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
103 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
104 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
105 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .02 hesabat ayının 30-u
106 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
107 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
108 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
109 03120046 1-mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında yarımillik,illik 20 .02 10 sentyabr, 12 mart
110 03120263 1-sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayı haqqında Yarımillik, illik 15 .0222 fevral, 22 avqust
111 03121139 1–elektron xidmət №-li forma Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında İllik01 .02 h. d. s-kı 30-cu gün