Fevral

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 14.02 h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
2 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 28.02 , 02.03 h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.02h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
4 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 28.02 , 02.03 h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102109 1-əmək №-li forma Əmək üzrə hesabat illik 08 .02 6 mart 6 mart
6 03102114 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.02h. d. s-kı 3-cü günh. d. s-kı 3-cü gün
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.02 h. d. s-kı 24-cü günh. d. s-kı 24-cü gün
8 03102121 3-əmək №-li forma Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında illik 10.02 20 fevral 20 fevral
9 03104032 1-qaz №-li forma Şəbəkə(maye) qazından istifadəyə dair illik 05.02 7 mart 9 mart
10 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.02h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
11 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.02h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
12 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.02 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
13 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05.02 5 fevral,
5 may
5 fevral ,
5 may
14 03105211 10 №-li forma Rayon üzrə mal-qara və quşların sayına görə qruplaşdırma illik 25.02 25 fevral 25 fevral
15 03105288 9-a-kt №-li forma Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə illik01.02 13 fevral 14 fevral
16 03105289 6-kt (müəssisə) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti haqqında illik 10 .02 20 fevral 22 fevral
1703105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.02 hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
18 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07 .02h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
19 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.02 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
20 03106026 1-istehsal (tikinti)№-li forma Malların istehsalı və yüklənməsi (göndərilməsi) obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 05.02 12 mart12 mart
21 03106027 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında illik

müəssisə.-01.02, nazirlik-10.02

27 fevral 27 fevral
22 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05.02 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
23 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma Su kəmərinin və kanalizasiyaların işinə dair illik 05.02 28 fevral 28 fevral
24 03106037 1-istilik №-li forma İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair illik 05.02 26 fevral 26 fevral
25 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında hesabat rüblük 05.02 h.d.s-kı 36-cı gün h.d.s-kı 36-cı gün
26 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.02 h. d. s-kı 9-cu gün 
27 03108044 1 – ticarət №-li forma Ticarət fəaliyyəti haqqında illik 18.02 28 fevral 1 mart
28 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
29 03109062 2 №-li forma (innovasiya) Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında illik 25.02 h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
30 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 07.02h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
31 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
32 03109086 41 №-li forma (yol) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında illik 15.02 22 fevral 22 fevral
33 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
34 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
35 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
36 03109090 5 №-li forma(aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
37 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.02 h.d.s-kı 4-cü iş günü h.d.s-kı 4-cü iş günü
38 03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında illik 20.02 27 fevral27 fevral
39 03109096 1 №-li forma (dəniz) Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında illik 20.02 20 fevral 20 fevral
40 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.02h.d.s-kı 4-cü iş günüh.d.s-kı 4-cü iş günü
41 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
42 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 28.02, 02.03h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
43 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında hesabataylıq 07.02h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
44 03109262 1 №-li forma (İKT) Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında illik 15.02 26 fevral 26 fevral
45 03110034 1-yaşayış fondu №-li forma Mənzil fonduna dair illik 25.02 5 mart 6 mart
46 03111152 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li forma Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında illik 05.02 20 fevral22 fevral
47 03111159 1-heyvanat parkı №-li forma Heyvanat parkının (heyvanat bağının) işi haqqında hesabat illik 07.02 9 fevral 
48 03111160 1-MİRM №-li forma Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri haqqında illik 15.02 16 fevral 
49 03111161 1-sirk №-li forma Sirkin fəaliyyəti barədə hesabat illik 10.02 13 fevral 
50 03111162 1-kinoteatr №-li forma Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında illik 01.02 6 fevral 9 fevral
51 03111168 4-təhsil (maliyyə) №-li forma Maliyyə vəsaitlərin daxil olması və onlardan istifadə edilməsi haqqında illik 05.02 12 fevral 14 fevral
52 03111171 1-abidə №-li forma Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında hesabat illik 05.02 8 fevral  
53 03111198 2-qoruq №-li forma Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında illik01.02 2 fevral 6 fevral
54 03111287 1-film №-li formaFilmlərin istehsalı haqqında illik 01.02 6 fevral 9 fevral
55 03111306 1- festival №-li formaFestivallar haqqında illik 01.02 5 fevral 6 fevral
56 03112020 7-TSEK №-li forma Tibbi–Sosial Ekspert Komissiyasının 201_____ il üçün fəaliyyəti barədə hesabat illik 05.02 8 fevral8 fevral
57 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq 07.02h. d. s-kı 6-cı iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
58 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat(ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük,illik 05.02 h.d.s-kı 37-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
59 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq05.02 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
60 03112233 1-sosial təminat №-li forma 20___ il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə internat evləri, ahıllara və əlillərə xidmət göstərən müəssisələr haqqında İllik 20.02 23 fevral 23 fevral
61 03112235 1-ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat rüblük 05.02 h.d.s-kı 37-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
62 03112241 1-səhiyyə(qeyri-dövlət) №-li forma Qeyri-dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat illik 25.02 6 mart13 mart
63 03112242 7U-TSEK №-li forma Uşaqların tibbi-sosial ekspertizasının 20_____ il üçün vəziyyəti haqqında hesabat illik 05.02 8 fevral8 fevral
64 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında rüblük 05.02 h.d.s-kı 37-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
65 03113122 1-TİG(qazma) №-li forma Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında illik 05.02 5 fevral 5 fevral
66 03113123 2-balıq (fiziki şəxs) №-li forma Göl və nohur balıqçılığına dair hesabatillik 21.02 27 fevral 27 fevral
67 03113131 4-ətraf mühit №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair illik 25.02 7 mart12 mart
68 03113137 1-metereologiya №-li forma Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında illik 25.02 h.d.s-kı 25-ci gün h.d.s-kı 25-ci gün
69 03113199 2-TG(hava-nəqliyyat) №-li forma Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair illik 25.02 h.d.s-kı 25-ci gün h.d.s-kı 25-ci gün
70 03113239 7-mt №-li forma Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə illik 10.02 h.d.s-kı 10-cu gün h.d.s-kı 10-cu gün
71 03113243 3-mt №-li forma Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə illik 15.02 h.d.s-kı 15-ci gün h.d.s-kı 15-ci gün
72 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqındaillik, yarımillik 06.02 h.d.s-kı 6-cı gün h.d.s-kı 6-cı gün
73 03115040 1 №-li forma (VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.02 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
74 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20.02 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
75 03117073 12-qiymət (mobil rabitə) Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
76 03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
77 03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi)Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
78 03117141 12-qiymət (neft nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
79 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günü
80 03117251 12-qiymət (sənaye)Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında aylıq04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
81 03117252 12-qiymət (qaz nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
82 03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li formaAvtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
83 03117254 12-qiymət (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
84 03117255 12-qiymət (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)aylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
85 03117256 12-qiymət (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
86 03120046 1-mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında aylıq 10.02 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 15-i
87 03120101 1 – turizm №-li forma Turizm fəaliyyəti haqqında illik 15.02 20 fevral 20 fevral
88 03121139 1–elektron xidmət №-li forma Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında İllik 01.02 h. d. s-kı 1-ci gün h. d. s-kı 1-ci gün