Yanvar

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101002 1-invest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 15 .01h. d. s-kı 30-cu gün
2 03101104 1–büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .01 h. d. s-kı ayın 30-dək
3 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30. 01h. d. s-kı 45-ci gün, 12 mart
4 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu gün
5 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük, illik 22 .01h. d. s-kı 50-ci gün
6 03101140 2-bank №-li forma Maliyyə kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 55-ci gün
7 03101142 1-QK №-li forma Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 20-si
8 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .01h. d. s-kı ayın 26-sı
9 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu gün
10 03101274 3-xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 45-ci gün
11 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük10 .01h. d. s-kı ayın 25-i
12 03102111 2 №-li forma (immiqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük 10 .01h. d. s-kı ayın 12-si
13 03102113 1 №-li forma (əmək şəraiti) Əmək şəraitinin vəziyyəti, ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə güzəşt və kompensasiyalar haqqında illik 25 .01 16 aprel
14 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03 .01, 05 .01, 07 .01h. d. s-kı 12-ci gün
15 03102115 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07 .01, 16 .01, 30 .01h. d. s-kı 30-cu gün
16 03102116 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında illik 07 .01, 16 .01, 30 .01h. d. s-kı 40-cı gün
17 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15 .01h. d. s-kı 26-cı gün
18 03103403 1 büdcə Ev təsərrüfatlarınıin həyat səviyyəsinin tədqiqati (Əsas sorğu anketi) rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü  
19 03103404 2 büdcə Gündəlik xərclərin uçotu rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü  
20 03103405 3 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü  
21 03103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü  
22 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0118 .01
23 03104055 1-istehsal(sənaye) №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 30 .0112 aprel
24 03104058 1-TİG(neft) №-li forma Neft quyularının istismarı üzrə illik 20 .012 mart
25 03104060 1-TİG(qaz) №-li forma Qaz quyularının istismarı üzrə illik 20 .012 mart
26 03104065 5-energetika №-li forma Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikasi haqqında illik 20 .01h. d. s-kı ayın 30-u
27 03104067 1-fərdi sahibkarlıq(sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın - fiziki şəxsin işi haqqında İllik 30 .01 
28 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 01 ayın 20
29 03105132 1-kt-eko №-li forma Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında rüblük 10 .01h. d. s-kı ayın 27-si
30 03105185 16-kt(toxumçuluq) Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında illik 21 .0121 fevral
31 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01 .01h. d. s-kı çərşənbə axşamı,25 iyun
32 03105187 4-kt №-li forma Əkinlərin yekununa dair qəti hesabat illik 05 .0120 iyul
33 03105188 7-kt №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .01h. d. s-kı çərşənbə axşamı, 28 dekabr
34 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 20-si
35 03105190 24 №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında illik 05 .01h. d. s-kı ayın 6-sı
36 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .01 h. d. s-kı ayın 6-sı
37 03105193 1-su təsərrüfatı№-li forma Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında illik 03 .0125 yanvar
38 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 8-si
39 03105200 21-satış №-li forma Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə illik 10 .0126 yanvar
40 03105205 31-a-kt№-li forma Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında illik 08 .01h. d. s-kı ayın 20-si
41 03105207 2-mex (aqroservis xidməti) №-li forma Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında illik 08 .01h. d. s-kı ayın 19-u
42 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05 .016 fevral, 7 may
43 03105246 1-kt (lizinq) №-li forma Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair yarımillik, illik 22 .01h. d. s-kı ayın 18-i
44 03105267 2-kt (bələdiyyə) Ailə kəndli təsərrüfatları bələdiyyəldə qeydə alınması haqqında hesabat illik 15 .0125 yanvar
45 03105211 10 №-li forma Rayon üzrə mal-qara və quşların sayına görə qruplaşdırma illik   
46 03105212 6 №-li forma Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qaranın uçota alınmasının yekunları haqqında illik 16 .01 
47 03105214 7 №-li forma Mal-qaranın uçota alınmasının rayon yekunu haqqında illik   
48 03105288 9-a-kt №-li forma Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə illik 25 .0116 fevral
49 03106003 2-investisiya-əlavə №-li forma İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsürüblük08 .01h. d. s-kı ayın 15-də
50 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0118 .01
51 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqındarüblük02 .01h. d. s-kı ayın 6-cı iş günü saat 14-dək
52 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05 .01 h.d.s-kı ayın 6-si
53 03106019 12-tikinti №-li forma Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında illik 20 .0119 mart
54 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 05 .01h. d. s-kı ayın 6-sı
55 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10 .01h. d. s-kı ayın 15-dək
56 03107009 1-neft məhsulları N-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .01h. d. s-kı 10-cu gün
57 03107014 5-istehlak N-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında hesabat rüblük15 .01 h. d. s-kı 40-cı gün
58 03107015 1-balans(neft) N-li forma Xam neftin balansı haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 27-ci gün
59 03107054 9-energetika N-li forma Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatlarıı haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 40-cı gün
60 03107268 4-enerji N-li forma Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında illik 28 .0124 fevral
61 03107309 1-alternativ enerji №-li forma Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında illik 15. 01 15.03
62 03108048 1-bazar №-li forma Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları və yarmarkalar haqqında rüblük 10 .01 h. d. s-kı ayın 17-si
63 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyətinə dair ildə 4 dəfə 20 .01fevral, may, avqust, noyabr aylarının 15-i
64 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .01 18 .01
65 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma Fərdi sahibkarların-fiziki şəxslərin fəaliyyəti rüblük 20 .01 
66 03109068 1-nəqliyyat(dəmiryol) №-li forma Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında illik 15 .01 16 mart
67 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 05 .01h.d.s-kı 5-ci iş günü
68 03109071 1-fərdi sahibkarlıq (sərnişin) №-li forma Sərnişin daşınması ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin fəaliyyəti haqqında illik 30 .01 
69 03109074 34-aviasiya №-li forma Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında illik 12 .0131 yanvar
70 03109077 65-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .01(90-cı gün) h. d. s-kı 45-ci gün
71 03109079 65-aviasiya№-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .01(90 gün) h. d. s-kı 45-ci gün
72 03109080 65-rabitə №-li forma Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30. 01(90 gün) h. d. s-kı 45-ci gün
73 03109081 21-poçt №-li forma Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30. 01(90 gün) h. d. s-kı 40-cı gün
74 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .01h.d.s-kı 5-ci iş günü
75 03109089 1-dəmir yolu №-li forma Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .01h. d. s-kı 5-ci iş günü
76 03109090 5-aviasiya №-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .01h. d. s-kı 5-ci iş günü
77 03109091 5-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .01h. d. s-kı 5-ci iş günü
78 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 15-i
79 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04 .01h. d. s-kı 5-ci iş günü
80 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30 .01h.d.s-kı 35-ci gün
81 03109102 2-DYP №-li forma Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .01 h. d. s-kı ayın 20-si
82 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .01h.d.s-kı 5-ci iş günü
83 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma Mənzil alan ailələrin sayına yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat illik 25 .0130 mart
84 03111118 1-ilk peşə-ixtisas təhsili №-li forma İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) haqqında hesabat illik 27 .0116 mart
85 03111150 1-elm №-li forma Müəssisələrin elmi-texniki işlərin yerinə yetirilməsi barədə hesabatı illik 25 .0115 mart
86 03111151 1-doktorantura №-li forma Doktoranturanın işi haqqında illik 05 .019 mart
87 03111155 1-muzey №-li forma Muzey və müzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti barədə hesabat illik 15 .0114 fevral
88 03111156 1-teatr №-li forma Teatrın fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0120 fevral
89 03111157 1-park №-li forma Mədəniyyət və istirahət parkının (şəhər bağının) işi haqqında hesabat illik 15 .016 mart
90 03111158 1-konsert №-li forma Konsert təşkilatların, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0116 fevral
91 03111166 1-himayə №-li forma Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və yeniyetmələrin aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında hesabat illik 15 .0121 fevral
92 03111183 1-mətbuat №-li forma Mətbuatın fəaliyyəti haqqında illik 20 .011 mart
93 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 01 
94 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/illik 02. 01, 05 .01 h.d.s-kı 30-cu gün
95 03112216 1-sanatoriya və istirahət №-li forma Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi haqqında illik 20 .017 mart
96 03112244 2-baytarlıq №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqinda hesabat illik 25 .0120 fevral
97 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında illik 18 .017 fevral
98 03113122 1-TİG (qazma) №-li forma Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında illik 20. 01 10 fevral
99 03113203 1-balıq №-li forma Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair illik 31 .012 mart
100 03113236 3-balıq (kvota)№-li forma Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin,qayıqların və işçilərin sayına dair illik 31 .013 fevral
101 03113238 1-mt №-li forma Meşə bərpa tədbirlərinin aparılması barədə illik,yarımillik 05 .01, 20 .01h. d. s-kı ayın 22-si
102 03113244 5-(balıqartırma)№-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında illik,yarımillik15 .019 fevral,9 avqust
103 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında illik 25 .019 mart
104 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqındaillik,yarımillik 03 .01, 07 .019 iyul
105 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat illik 25 .01 
106 03113269 1-qoruq №-li forma Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar haqqında illik 25 .0124 fevral
107 03113270 2-TG (hava) №-li forma Atmosfer havasının mühafizəsinə illik 25 .0119 mart
108 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair illik 31 .015 mart
109 031140667386 10-a 10, 11, 12 N-li hesabat formalarına əlavə illik,yarımillik15 .015 mart, 5 sentyabr
110 031140667389 2-İT İstintaq təcridxanalarında saxlanılan məhkum və məhbusların sayı, tərkibi və tərkib diyişikliyi barədə hesabat illik 04 .01 
111 031140667390 1-CM Cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında (təsərrüfat və məişət xidməti) saxlanılan məhkumların sayı, tərkibi və tərkib dəyişikliyi barədə hesabatillik04 .01 
112 031140667429 3(DİN) Axtarışda olan cinayətkarların və ilkin düşmüş şəxslərin axtarışının vəziyyəti barədə hesabat yarımillik 12 .0116 yanvar, 16 iyul
113 031140667435 8(DİN) Narkotik və güclü təsir edən vasitələrin oğurlanması, onların qanunsuz hazırlanması və yayılması ilə mübarizənin nəticələri barədə illik, yarımillik12 .0116 yanvar, 16 iyul
114 031140667436 9(DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat illik, yarımillik06 .0116 yanvar, 16 iyul
115 03114008 P Prokurorun işi haqqında hesabat illik, yarımillik05 .016 fevral, 6 avqust
116 03114017 1(DİN) Qeydiyyata alınmış açılmış və açılmamış cinayətlər barədə yarımillik 12 .0116 yanvar, 16 iyul
117 03114031 1-A(DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat illik, yarımillik10 .0116 yanvar,16 iyul
118 03114061 1-E İstintaq işi haqqında hesabat illik, yarımillik08 .016 fevral, 6 avqust
119 03114066 2-E Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların baxılmasına dair hesabat yarımillik 05 .016 fevral, 6 avqust
120 03114106 1-4 Hökm və digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə hesabat yarımillik, illik15 .015 mart, 5 sentyabr
121 03114107 2(DİN) Təhqiqatı və istintaqı ilində tamamlanmış işlər və materiallar üzrə cinayət törətmiş şəxslər barədə yarımillik 12 .0116 yanvar, 16 iyul
122 03114127 1-İX №-li forma (İnzibati xətalar) İnzibati xətalar haqqında illik 15 .0116 fevral
123 03114241 11(DİN) Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızığı və hüquq pozuntularının profilaktikasında daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin təşkilinə dair yarımillik10 .0116 yanvar, 16 iyul
124 03114264 4(DİN) Cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələri yarımillik12 .0116 yanvar, 16 iyul
125 03114265 5(DİN) Dövlət və ya bələdiyyə əmlakını mənimsəmə, iqtisadi fəaliyyət və korrupsiya ilə bağlı cinayətlər barədə hesabat yarımillik12 .0116 yanvar, 16 iyul
126 03114266 7(DİN) Hədə qorxu ilə tələb etmə cinayətləri barədə yarımillik 12 .0116 yanvar, 16 iyul
127 03114278 DYNX - №-li forma Yanğınlar haqqında hesabat illik, yarımillik 20 .0123 yanvar, 23 iyul
128 03114290 1 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış cinayət işləri üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
129 03114291 1-1 Appelyasiya instansiyası məhkəmələrində cinayət işləri üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
130 03114292 1-2 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində kassasiya qaydasında baxılmış baxılan cinayət işləri üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
131 03114293 1-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenumunda baxılmış cinayət işləri üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
132 03114294 2 Birinci instansiya məhkəmələriüzrə mülki işlərə və iqtisadi mübahisələrlə baxılması haqqında illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
133 03114295 2-1 Apellyasiya instansiya məhkəməsində baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
134 03114296 2-2 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin kassasiya qaydasında mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə illik, yarımillik 15 .015 mart, 5 sentyabr
135 03114297 2-3 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenumunda baxılmış mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə 15 .01 5 mart, 5 sentyabr 
136 03114298 2-4 №-li forma Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat illik, yarımillik 15 .01 
137 03114299 3 Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər üzrə illik, yarımillik 15 .01 5 mart, 5 sentyabr
138 03114300 4 Məhkəmənin hökm, qətnamə və ya digər yekun qərarlarının icra vəziyyəti haqqında illik, yarımillik 15 .01 5 mart, 5 sentyabr
139 03114301 10 Birinci instansiya məhkəmələrində cinayətlərin təsnifatı üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslər və cəza tədbirləri haqqında illik, yarımillik15 .015 mart, 5 sentyabr
140 03114302 11 Birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri üzrə məhkumlar haqqında hesabat illik, yarımillik 15 .01 5 mart, 5 sentyabr
141 03114303 12 Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumlar haqqında illik, yarımillik 15 .01 5 mart, 5 sentyabr
142 03115018 1 №-li forma (İmmiqrasiya) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük, illik25 .01 h. d. s-kı ayın 25-də, 15 fevral
143 03115021 4 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) __________________ rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 15-i
144 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 15-i
145 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 15-i
146 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 07 .01, 10 .01 
147 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20 .01h.d.s-kı ayın 20-si
148 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 30-cu gün
149 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 30-u
150 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 30-u
151 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 30-u
152 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
153 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
154 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat aylıq 20 .01hesabat ayının 25-i
155 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
156 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
157 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
158 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
159 03117255 1- tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-u
160 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 30-ui
161 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15 .01 h. d. s-kı 22-ci gün
162 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
163 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
164 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
165 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərının sayı haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 30-cu gün
166 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük sonrakı ayın 15-dək 
167 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri Rayonların pasportu İllik