Yanvar

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101002 1-invest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 20 .01h. d. s-kı 21-ci günh. d. s-kı 21-ci gün
2 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30. 01h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
3 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
4 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük 25.01  
5 03101140 2-bank №-li forma Maliyyə kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
6 03101142 1-QK №-li forma Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı 15-ci günh. d. s-kı 15-ci gün
7 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
8 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
9 03101272 2-xarici borc №-li forma Xarici borcun və ona xidmət edilməsi haqqında rüblük 20 .01h. d. s-kı 21-ci günh. d. s-kı 21-ci gün
1003101274 3-xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında rüblük 25.01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
1103101284 1-xarici borc №-li forma Xarici borc haqqında rüblük 20.01 h. d. s-kı 21-ci gün h. d. s-kı 21-ci gün
12 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük10 .01h. d. s-kı 10-cu günh. d. s-kı 10-cu gün
13 03102111 1 №-li forma (Miqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük (illik) 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
14 03102113 1 №-li forma (əmək şəraiti) Əmək şəraitinin vəziyyəti, ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə güzəşt və kompensasiyalar haqqında illik 25 .01 12 fevral 12 fevral
15 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.01h. d. s-kı 3-cü günh. d. s-kı 3-cü gün
16 03102115 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07.01h. d. s-kı 7-ci günh. d. s-kı 7-ci gün
17 03102116 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında illik 07.01h. d. s-kı 7-ci günh. d. s-kı 7-ci gün
18 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq,rüblük 18.01h. d. s-kı 24-cü günh. d. s-kı 24-cü gün
19 03102410 sorğu anketi Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketi rüblük 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
20 03103403 1 büdcə Ev təsərrüfatlarınıin həyat səviyyəsinin tədqiqati (Əsas sorğu anketi) rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
21 03103404 2 büdcə Gündəlik xərclərin uçotu rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
22 03103405 3 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
23 03103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
24 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 11.01h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
25 03104055 1-istehsal(sənaye) №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 30 .0112 mart12 mart
26 03104058 1-TİG(neft) №-li forma Neft quyularının istismarı üzrə illik 20 .0116 fevral16 fevral
27 03104060 1-TİG(qaz) №-li forma Qaz quyularının istismarı üzrə illik 20 .0116 fevral16 fevral
28 03104067 1-fərdi sahibkarlıq(sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın - fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
29 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 11. 01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
30 03105185 16-kt(toxumçuluq) Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında illik 21 .0125 yanvar26 yanvar
31 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 6-sıh. d. s-kı ayın 7-si
32 03105190 24 №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında illik 05 .0111 yanvar12 yanvar
33 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .01 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
34 03105193 1-su təsərrüfatı№-li forma Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında illik 03 .0115 yanvar16 yanvar
35 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 5-i h. d. s-kı ayın 6-sı
36 03105200 21-satış №-li forma Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
37 03105205 31-a-kt№-li forma Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında illik 05 .0112 yanvar15 yanvar
38 03105207 2-mex (aqroservis xidməti)№-li forma Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında illik 10 .0115 yanvar16 yanvar
39 03105209 6-fitosanitar №-li forma Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında illik 05 .0115 yanvar16 yanvar
40 03105246 1-kt (lizinq) №-li forma Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair yarımillik, illik 22 .01h. d. s-kı ayın 22-sih. d. s-kı ayın 22-si
41 03105267 2-kt (bələdiyyə) Ailə kəndli təsərrüfatları bələdiyyəldə qeydə alınması haqqında hesabat illik 15 .01h. d. s-kı ayın 19-uh. d. s-kı ayın 19-u
42 03105212 6 №-li forma Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qaranın uçota alınmasının yekunları haqqında illik 16 .0123 yanvar 25 yanvar
43 03105311 18-kt №-li forma İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında rüblük 11.01 saat 12:00-dək hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 12:00-dək 
44 03105400 9-b-kt №-li forma Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında illik 12.0113 mart14 mart
45 03105401 24-a-kt Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında rüblük 03.01h. d. s-kı ayın 4-üh. d. s-kı ayın 5-i
46 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 11.01hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
47 03106003 2-investisiya-əlavə №-li forma İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsürüblük16.01h. d. s-kı ayın 8-ci iş günüh. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
48 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 11.01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
49 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqındarüblük04.01h. d. s-kı ayın 4-üh. d. s-kı ayın 4-ü
50 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 11.01 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
51 03106019 12-tikinti №-li forma Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında illik 20 .0112 fevral12 fevral
52 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 05 .01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
53 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
54 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10 .01h. d. s-kı ayın 12-sih. d. s-kı ayın 13-ü
55 03107009 1-neft məhsulları N-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .01h. d. s-kı 9-cu gün 
56 03107014 5-istehlak N-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında hesabat rüblük15 .01 h. d. s-kı 18-ci gün h. d. s-kı 19-cu gün
57 03107015 1-balans(neft) N-li forma Xam neftin balansı haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 26-cı gün 
58 03107054 9-energetika N-li forma Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatlarıı haqqında yarımillik, illik 25 .01h. d. s-kı 31-ci günh. d. s-kı 31-ci gün
59 03107268 4-enerji N-li forma Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında illik 28 .0130 yanvar6 fevral
60 03108045 B Ü L L E T E N Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük 24. 01 h. d. s-kı ayın 24-ü h. d. s-kı ayın 24-ü
61 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10 .01 h. d. s-kı ayın 12-si h. d. s-kı ayın 13-ü
62 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyətinə dair rüblük 20 .01fevral, may, avqust, noyabr aylarının 5-ifevral, may, avqust, noyabr aylarının 7-si
63 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq, rüblük 11.01, 20.01 h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 24-cü gün
64 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma Fərdi sahibkarların-fiziki şəxslərin fəaliyyəti rüblük 20 .0123 yanvar23 yanvar
65 03109068 1-nəqliyyat(dəmiryol) №-li forma Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında illik 15 .01 22 yanvar 25 yanvar
66 03109069 2-nəqliyyat(boru)№-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 11.01h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
67 03109074 34-aviasiya №-li forma Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında illik 12 .0118 yanvar 19 yanvar
68 03109077 65-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .01 h. d. s-kı ayın 30-u h. d. s-kı ayın 30-u
69 03109079 65-aviasiya№-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
70 03109080 65-rabitə №-li forma Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30. 01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
71 03109081 21-poçt №-li forma Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30. 01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
72 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 11 .01h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
73 03109089 1-dəmir yolu №-li forma Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 11 .01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
74 03109090 5-aviasiya №-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 10.01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
75 03109091 5-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 10.01h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
76 03109094 1 №-li forma (YNH)Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 20-sih. d. s-kı ayın 20-si
77 03109097 9 №-li forma (liman)Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 10 .01h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
78 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30 .01h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
79 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 11.01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
80 03109310 2-DYP №-li forma Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .01 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
81 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma Mənzil alan ailələrin sayına yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat illik 25 .012 fevral 5 fevral
82 03111118 1-ilk peşə-ixtisas təhsili №-li forma İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) haqqında hesabat illik 27 .015 fevral6 fevral
83 03111150 1-elm №-li forma Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi tədqiqatlar və işləmələr haqqında hesabat illik 25 .0130 yanvar2 fevral
84 03111151 1-doktorantura №-li forma Doktoranturanın işi haqqında illik 10.0116 yanvar19 yanvar
85 03111155 1-muzey №-li forma Muzey və müzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti barədə hesabat illik 15 .0123 yanvar25 yanvar
86 03111156 1-teatr №-li forma Teatrın fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
87 03111157 1-park №-li forma Mədəniyyət və istirahət parkının (şəhər bağının) işi haqqında hesabat illik 15 .0123 yanvar25 yanvar
88 03111158 1-konsert №-li forma Konsert təşkilatların, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
89 03111166 1-himayə №-li forma Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və yeniyetmələrin aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında hesabat illik 15 .0125 yanvar30 yanvar
90 03111183 1-mətbuat №-li forma Mətbuatın fəaliyyəti haqqında illik 20 .0129 yanvar30 yanvar
91 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 11.01, 20.01h. d. s-kı 6-cı iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
92 03120046 1 №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.01 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 15-i
93 03120263 1-sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında yarımillik, illik 30.01 hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
94 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/illik 02. 01, 05 .01 h.d.s-kı 30-cu gün
95 03112216 1-sanatoriya və istirahət №-li forma Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi haqqında illik 20 .016 fevral13 fevral
96 03112244 2-baytarlıq №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqinda hesabat illik 25 .016 fevral8 fevral
97 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında illik 18 .0129 yanvar30 yanvar
98 03113203 1-balıq №-li forma Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair illik 31 .0113 fevral 13 fevral
99 03113236 3-balıq (kvota)№-li forma Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin,qayıqların və işçilərin sayına dair illik 31 .013 fevral 
100 03113238 1-mt №-li forma Meşə bərpa tədbirlərinin aparılması barədə illik,yarımillik 22.01h. d. s-kı ayın 22-si 
101 03113244 5-(balıqartırma) №-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında illik,yarımillik15 .01  
102 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında illik 25 .016 fevral8 fevral
103 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqındaillik,yarımillik 09 .01  
104 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat illik 25 .016 fevral8 fevral
105 03113269 1-qoruq №-li forma Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar haqqında illik 25 .016 fevral8 fevral
106 03113270 2-TG (hava) №-li forma Atmosfer havasının mühafizəsinə illik 25 .015 fevral6 fevral
107 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair illik 31 .015 mart 
108 03114127 1-İX №-li forma (İnzibati xətalar) İnzibati xətalar haqqında illik 15 .0130 yanvar 6 fevral
109 03114278 DYNX - №-li forma Yanğınlar haqqında hesabat illik, yarımillik 25 .0123 yanvar, 23 iyul 
110 03114298 2-4 №-li forma Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat illik, yarımillik 15 .01  
111 03115021 4 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) __________________ rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
112 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
113 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
114 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10 .01 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
115 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20 .01h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
116 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12 .01h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
117 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 25-ci gün h. d. s-kı 25-ci gün
118 03117073 12-qiymət (mobil rabitə) Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında aylıq 04.01hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
119 03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.01hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
120 03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi)Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.01hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
121 03117141 12-qiymət (neft nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında aylıq 04.01hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
122 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında aylıq 04.01hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günü
123 03117251 12-qiymət (sənaye)Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında aylıq04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
124 03117252 12-qiymət (qaz nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
125 03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li formaAvtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
126 03117254 12-qiymət (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
127 03117255 12-qiymət (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)aylıq 04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
128 03117256 12-qiymət (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.01 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
129 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15 .01 h. d. s-kı 22-ci gün h. d. s-kı 22-ci gün
130 03117413 1 №-li forma (mənzil) Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması rüblük01 .01 h. d. s-kı 1-ci gün h. d. s-kı 1-ci gün
131 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 21-i gün h. d. s-kı 21-i gün
132 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük15.01h.d.s-kı ayın 25-ih.d.s-kı ayın 25-i
133 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri Rayonların pasportu İllik