Yanvar

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101002 1-invest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 20 .01h. d. s-kı 21-ci günh. d. s-kı 21-ci gün
2 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30. 01h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
3 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
4 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük 25 .01  
5 03101140 2-bank №-li forma Maliyyə kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
6 03101142 1-QK №-li forma Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı 15-ci günh. d. s-kı 15-ci gün
7 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
8 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30 .01h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
9 03101272 2-xarici borc №-li forma Xarici borcun və ona xidmət edilməsi haqqında rüblük 20 .01h. d. s-kı 21-ci günh. d. s-kı 21-ci gün
10 03101274 3-xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
1103101284 1-xarici borc №-li forma Xarici borc haqqında rüblük 20 .01 h. d. s-kı 21-ci gün h. d. s-kı 21-ci gün
12 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük10 .01h. d. s-kı 10-cu günh. d. s-kı 10-cu gün
13 03102111 1 №-li forma (Miqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük (illik) 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
14 03102113 1 №-li forma (əmək şəraiti) Əmək şəraitinin vəziyyəti, ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə güzəşt və kompensasiyalar haqqında illik 25 .01 12 fevral 12 fevral
15 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.01h. d. s-kı 3-cü günh. d. s-kı 3-cü gün
16 03102115 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük 07 .01h. d. s-kı 7-ci günh. d. s-kı 7-ci gün
17 03102116 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında illik 07 .01h. d. s-kı 7-ci günh. d. s-kı 7-ci gün
18 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq,rüblük 18.01h. d. s-kı 24-cü günh. d. s-kı 24-cü gün
19 03102410 sorğu anketi Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketi rüblük 25 .01h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
20 03103403 1 büdcə Ev təsərrüfatlarınıin həyat səviyyəsinin tədqiqati (Əsas sorğu anketi) rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
21 03103404 2 büdcə Gündəlik xərclərin uçotu rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
22 03103405 3 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
23 03103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük 18.01h. d. s. 10-cu iş günü 
24 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 11.01h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
25 03104055 1-istehsal(sənaye) №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 30 .0112 mart12 mart
26 03104058 1-TİG(neft) №-li forma Neft quyularının istismarı üzrə illik 20 .0116 fevral16 fevral
27 03104060 1-TİG(qaz) №-li forma Qaz quyularının istismarı üzrə illik 20 .0116 fevral16 fevral
28 03104067 1-fərdi sahibkarlıq(sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın - fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
29 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 11. 01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
30 03105185 16-kt(toxumçuluq) Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında illik 21 .0125 yanvar26 yanvar
31 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 6-sıh. d. s-kı ayın 7-si
32 03105190 24 №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında illik 05 .0111 yanvar12 yanvar
33 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .01 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
34 03105193 1-su təsərrüfatı№-li forma Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında illik 03 .0115 yanvar16 yanvar
35 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .01h. d. s-kı ayın 5-i h. d. s-kı ayın 6-sı
36 03105200 21-satış №-li forma Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
37 03105205 31-a-kt№-li forma Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında illik 05 .0112 yanvar15 yanvar
38 03105207 2-mex (aqroservis xidməti) №-li forma Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında illik 10 .0115 yanvar16 yanvar
39 03105209 6-fitosanitar №-li forma Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında illik 05 .0115 yanvar16 yanvar
40 03105246 1-kt (lizinq) №-li forma Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair yarımillik, illik 22 .01h. d. s-kı ayın 22-sih. d. s-kı ayın 22-si
41 03105267 2-kt (bələdiyyə) Ailə kəndli təsərrüfatları bələdiyyəldə qeydə alınması haqqında hesabat illik 15 .01h. d. s-kı ayın 19-uh. d. s-kı ayın 19-u
42 03105212 6 №-li forma Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qaranın uçota alınmasının yekunları haqqında illik 16 .0123 yanvar 25 yanvar
43 03105311 18-kt №-li forma İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında rüblük 11.01 saat 12:00-dək hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 12:00-dək 
44 03105400 9-b-kt №-li forma Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında illik 12.0113 mart14 mart
45 03105401 24-a-kt Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında rüblük 03.01h. d. s-kı ayın 4-üh. d. s-kı ayın 5-i
46 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 11.01hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
47 03106003 2-investisiya-əlavə №-li forma İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsürüblük16.01h. d. s-kı ayın 8-ci iş günüh. d. s-kı ayın 8-ci iş günü
48 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 11.01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
49 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqındarüblük04.01h. d. s-kı ayın 4-üh. d. s-kı ayın 4-ü
50 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 11.01 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
51 03106019 12-tikinti №-li forma Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında illik 20 .0112 fevral12 fevral
52 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 05 .01h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
53 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
54 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında rüblük 10 .01h. d. s-kı ayın 12-sih. d. s-kı ayın 13-ü
55 03107009 1-neft məhsulları N-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .01h. d. s-kı 9-cu gün 
56 03107014 5-istehlak N-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik eneryisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında hesabat rüblük15 .01 h. d. s-kı 18-ci gün h. d. s-kı 19-cu gün
57 03107015 1-balans(neft) N-li forma Xam neftin balansı haqqında rüblük 25 .01h. d. s-kı 26-cı gün 
58 03107054 9-energetika N-li forma Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatlarıı haqqında yarımillik, illik 25 .01h. d. s-kı 31-ci günh. d. s-kı 31-ci gün
59 03107268 4-enerji N-li forma Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında illik 28 .0130 yanvar6 fevral
60 03108045 B Ü L L E T E N Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük 24. 01 h. d. s-kı ayın 24-ü h. d. s-kı ayın 24-ü
61 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10 .01 h. d. s-kı ayın 12-si h. d. s-kı ayın 13-ü
62 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyətinə dair rüblük 20 .01fevral, may, avqust, noyabr aylarının 5-i fevral, may, avqust, noyabr aylarının 7-si
63 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq, rüblük 11.01, 20.01 h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 24-cü gün
64 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma Fərdi sahibkarların-fiziki şəxslərin fəaliyyəti rüblük 20 .0123 yanvar23 yanvar
65 03109068 1-nəqliyyat(dəmiryol) №-li forma Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında illik 15 .01 22 yanvar 25 yanvar
66 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 11.01h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
67 03109074 34-aviasiya №-li forma Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında illik 12 .0118 yanvar 19 yanvar
68 03109077 65-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .01 h. d. s-kı ayın 30-u h. d. s-kı ayın 30-u
69 03109079 65-aviasiya№-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
70 03109080 65-rabitə №-li forma Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30. 01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
71 03109081 21-poçt №-li forma Poçt fəaliyyəti haqqında rüblük 30. 01 h. d. s-kı 35-ci gün h. d. s-kı 35-ci gün
72 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 11 .01h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
73 03109089 1-dəmir yolu №-li forma Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 11 .01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
74 03109090 5-aviasiya №-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 10.01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
75 03109091 5-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 10.01h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
76 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .01h. d. s-kı ayın 20-sih. d. s-kı ayın 20-si
77 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 10 .01h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
78 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30 .01h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
79 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 11.01h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
80 03109310 2-DYP №-li forma Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .01 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
81 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma Mənzil alan ailələrin sayına yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat illik 25 .012 fevral 5 fevral
82 03111118 1-ilk peşə-ixtisas təhsili №-li forma İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) haqqında hesabat illik 27 .015 fevral6 fevral
83 03111150 1-elm №-li forma Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi tədqiqatlar və işləmələr haqqında hesabat illik 25 .0130 yanvar2 fevral
84 03111151 1-doktorantura №-li forma Doktoranturanın işi haqqında illik 10.0116 yanvar19 yanvar
85 03111155 1-muzey №-li forma Muzey və müzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti barədə hesabat illik 15 .0123 yanvar25 yanvar
86 03111156 1-teatr №-li forma Teatrın fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
87 03111157 1-park №-li forma Mədəniyyət və istirahət parkının (şəhər bağının) işi haqqında hesabat illik 15 .0123 yanvar25 yanvar
88 03111158 1-konsert №-li forma Konsert təşkilatların, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti barədə hesabat illik 10 .0116 yanvar18 yanvar
89 03111166 1-himayə №-li forma Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və yeniyetmələrin aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında hesabat illik 15 .0125 yanvar30 yanvar
90 03111183 1-mətbuat №-li forma Mətbuatın fəaliyyəti haqqında illik 20 .0129 yanvar30 yanvar
91 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 11.01, 20.01h. d. s-kı 6-cı iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
92 03120046 1 №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.01 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 15-i
93 03120263 1-sərhəd №-li forma Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında yarımillik, illik 30.01 hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
94 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/illik 02. 01, 05 .01 h.d.s-kı 30-cu gün
95 03112216 1-sanatoriya və istirahət №-li forma Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi haqqında illik 20 .016 fevral13 fevral
96 03112244 2-baytarlıq №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqinda hesabat illik 25 .016 fevral8 fevral
97 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında illik 18 .0129 yanvar30 yanvar
98 03113203 1-balıq №-li forma Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair illik 31 .0113 fevral 13 fevral
99 03113236 3-balıq (kvota)№-li forma Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin,qayıqların və işçilərin sayına dair illik 31 .013 fevral 
100 03113238 1-mt №-li forma Meşə bərpa tədbirlərinin aparılması barədə illik,yarımillik 22.01h. d. s-kı ayın 22-si 
101 03113244 5-(balıqartırma)№-li forma Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında illik,yarımillik15 .01  
102 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında illik 25 .016 fevral8 fevral
103 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqındaillik,yarımillik 09 .01  
104 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat illik 25 .016 fevral8 fevral
105 03113269 1-qoruq №-li forma Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar haqqında illik 25 .016 fevral8 fevral
106 03113270 2-TG (hava) №-li forma Atmosfer havasının mühafizəsinə illik 25 .015 fevral6 fevral
107 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair illik 31 .015 mart 
108 03114127 1-İX №-li forma (İnzibati xətalar) İnzibati xətalar haqqında illik 15 .0130 yanvar 6 fevral
109 03114278 DYNX - №-li forma Yanğınlar haqqında hesabat illik, yarımillik 25 .0123 yanvar, 23 iyul 
110 03114298 2-4 №-li forma Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat illik, yarımillik 15 .01  
111 03115021 4 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) __________________ rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
112 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
113 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük05 .01h. d. s-kı ayın 7-si h. d. s-kı ayın 10-u
114 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10 .01 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
115 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20 .01h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
116 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12 .01h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
117 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 25-ci gün h. d. s-kı 25-ci gün
118 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
119 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
120 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .01hesabat ayının 23-dəkhesabat ayının 23-dək
121 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .01hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
122 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat aylıq 20 .01hesabat ayının 25-ci günühesabat ayının 25-ci günü
123 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
124 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
125 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
126 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
127 03117255 1- tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-i h.ayından s-kı ayın 2-si
128 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
129 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15 .01 h. d. s-kı 22-ci gün h. d. s-kı 22-ci gün
130 03117413 1 №-li forma (mənzil) Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması rüblük01 .01 h. d. s-kı 1-ci gün h. d. s-kı 1-ci gün
131 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük20 .01 h. d. s-kı 21-i gün h. d. s-kı 21-i gün
132 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük15.01h.d.s-kı ayın 25-i h.d.s-kı ayın 25-i
133 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri Rayonların pasportu İllik