Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  Yerli statistika orqanlarının fəaliyyətinin real-vaxt rejimində qiymətləndirilməsi  
2.  Fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı respondentlər tərəfindən təqdim edilmiş elektron arayışlar sistemi   
3.03100465 Sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən statistik hesabat yükünün öyrənilməsinə dair statistik müayinə birdəfəlik2020-ci ilin sentyabr ayının 25-dək
4.  Rəsmi statistika hesabatlarının elektron kataloqu   
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2220, 2226
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328