Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  Yerli statistika orqanlarının fəaliyyətinin real-vaxt rejimində qiymətləndirilməsi  
2.  Fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı respondentlər tərəfindən təqdim edilmiş elektron arayışlar sistemi   
3.  Rəsmi statistika hesabatlarının elektron kataloqu   
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-81-04    (012) 538-81-97
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30