Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  Keyfiyyətə nəzarət cədvəlləri  
2.  Uyğunsuzluqların və təshihedici tədbirlərin onlayn qeydiyyatı  
3.  Potensial uyğunsuzluqların və qabaqlayıcı tədbirlərin onlayn qeydiyyatı   
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-59    (012) 539-82-37
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30