Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  Keyfiyyətə nəzarət cədvəlləri  
2.  Uyğunsuzluqların və təshihedici tədbirlərin onlayn qeydiyyatı  
3.  Risklərin onlayn qeydiyyatı  
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2201, 2292
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324