Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Turizm, iaşə və digər bazar xidmətləri statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik Fevral ayının 8-dək
3. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma (Fərdi sahibkarların - fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında hesabat) rüblük Fərdi sahibkarlar (fiziki şəxslər) yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
5. 03109062 2 №-li forma (İnnovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik Fevral ayının 25-dək
6. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik Fevral ayının 15-dək
7. 03112041 12-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
8. 03120046 12- mehmanxana №-li forma (Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
9. 03120051 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında) illik aprel ayının 1-dək
10. 03120101 1-turizm №-li forma (Səyahət agentlikləri, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03120457 4-daxili turizm (Daxili turizmə dair) rüblük rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
12. 03120458 12 – xarici (getmə) turizm (Getmə turizmə dair) rüblük hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
13. 03120459 12 - gəlmə turizm (Gəlmə turizmə dair) rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
14. 03100004 Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin əsas göstəricilərinə dair BÜLLETEN rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
15. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
16. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
17. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
18. 03106027 2-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30