Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Turizm, iaşə və digər bazar xidmətləri statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik Mart ayının 31-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik Fevral ayının 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma (Fərdi sahibkarların - fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında hesabat) Rüblük Fərdi sahibkarlar (fiziki şəxslər) yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
5. 03109062 2 №-li forma (İnnovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik Fevral ayının 25-dək
6. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik Fevral ayının 15-dək
7. 03112041 1-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq,
rüblük
kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək;
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək.
8. 03120046 12- mehmanxana №-li forma (Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
9. 03120051 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında) illik aprel ayının 1-dək
10. 03120101 1-turizm №-li forma (Səyahət agentlikləri, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03120263 1–Sərhəd №-li forma (Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında) Yarımillik, illik hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
 
12. 03120457 4-daxili turizm (Daxili turizmə dair) rüblük rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
13. 03120458 12 – xarici (getmə) turizm (Getmə turizmə dair) rüblük hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
14. 03120459 12 - gəlmə turizm (Gəlmə turizmə dair) rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
15. 03100004 Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin əsas göstəricilərinə dair BÜLLETEN rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30