Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Turizm, iaşə və digər bazar xidmətləri statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
3. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03109030 4-xidmət №-li forma (Xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
5. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik Fevral ayının 25-dək
6. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik Fevral ayının 15-dək
7. 03112041 12-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
8. 03120046 12- mehmanxana №-li forma (Mehmanxanaların (hotellərin) və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
9. 03120051 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında) illik aprel ayının 1-dək
10. 03120101 4-turizm №-li forma (Turagentlər, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
11. 03120263 1–Sərhəd №-li forma (Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında) yarımillik hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
 
illik hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
12. 03120457 4-daxili turizm (Daxili turizmə dair) rüblük rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
13. 03120458 12 - (getmə) turizm (Getmə turizmə dair) rüblük hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
14. 03120459 12 - gəlmə turizm (Gəlmə turizmə dair) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
15. 03100004 Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin əsas göstəricilərinə dair BÜLLETEN rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
16. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
17. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik mart ayının 15-dək
18. 03100013 Аzərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin vətəndaşı olduğu və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin daimi yaşadığı ölkələr üzrə sayı aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
19. 03100014 Xaricə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının səfər etdikləri ölkələr üzrə sayı aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
20. 03121449 Xidmət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2222, 2275
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477