Turizm və iaşə statistikası

Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Turizm və iaşə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik Mart ayının 31-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik Fevral ayının 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma (Fərdi sahibkarların - fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında hesabat) Rüblük Fərdi sahibkarlar (fiziki şəxslər) yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
5. 03109062 2 №-li forma (İnnovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik Fevral ayının 25-dək
6. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik Fevral ayının 15-dək
7. 03112041 1-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq,
rüblük
kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək;
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək.
8. 03120046 12- mehmanxana №-li forma (Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
9. 03120051 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında) illik aprel ayının 1-dək
10. 03120101 1-turizm №-li forma (Səyahət agentlikləri, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03120263 1–Sərhəd №-li forma (Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında) Yarımillik, illik hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində
 
12. 03120457 4-daxili turizm (Daxili turizmə dair) rüblük rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
13. 03120458 12 – xarici (getmə) turizm (Getmə turizmə dair) rüblük hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində
14. 03120459 12 - gəlmə turizm (Gəlmə turizmə dair) rüblük hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30