Qiymət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  
03117426
 
Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması
aylıq formaya uyğun
03117427 Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması
03117428 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması
2.  
03117073
 
1-tarif (mobil) (Mobil rabitə tarifləri haqqında)
aylıq hesabat ayının 20-dək
03117087 1- tarif (telekommunikasiya) (Telekommunikasiya tarifləri haqqında)
3. 03117250 1-KTQİ (istehsalçılar) №-li forma (Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 20–dən gec olmayaraq
4. 03117251 1-SQ (istehsalçı) №-li forma (Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 25-dən gec olmayaraq
5.  
03117100
 
1-Rabitə tarif (poçt) (Rabitə tarifləri haqqında)
aylıq hesabat ayının 20-dək
03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında)
03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma (Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında)
03117254 1-tarif (dəniz) (Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında)
03117255 1-tarif (dəmir yolu) (Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında)
03117256 1-tarif (aviasiya) (Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında)
6. 03117257 1-TQ (istehsalçı) №-li forma (Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
7. 03117413 1-mənzil qiymət (Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
8. 03100005 İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması aylıq formaya uyğun
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-52-72    (012) 538-86-21
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30