Qiymət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  
03117426
 
1 №-li (İQİ-ərzaq) “Ərzaq məhsullarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması
aylıq formaya uyğun
03117427 1 №-li (İQİ-qeyri-ərzaq) “Qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması
03117428 1 №-li (İQİ-xidmət) “Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması
2.  
03117073
 
1-tarif (mobil) (Mobil rabitə tarifləri haqqında)
aylıq hesabat ayının 20-dək
03117087 1- tarif (telekommunikasiya) (Telekommunikasiya tarifləri haqqında)
3. 03117250 1№-li forma (KTQ istehsalçı) (Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 20–dən gec olmayaraq
4. 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) (Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 25-dən gec olmayaraq
5.  
03117100
 
1-Rabitə tarif (poçt) (Rabitə tarifləri haqqında)
aylıq hesabat ayının 20-dək
03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında)
03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma (Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında)
03117254 1-tarif (dəniz) (Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında)
03117255 1-tarif (dəmir yolu) (Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında)
03117256 1-tarif (aviasiya) (Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında)
6. 03117257 1№-li forma (TQ istehsalçı) (Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
7. 03117413 1 №-li forma (mənzil) (Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
8. 03100005 İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması aylıq formaya uyğun
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-52-72    (012) 538-86-21
  İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30