Qiymət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  
03117426
 
1 №-li (İQİ-ərzaq) “Ərzaq məhsullarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması
aylıq 10 gündənbir
03117427 1 №-li (İQİ-qeyri-ərzaq) “Qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması hər ayın 3-cü on günlüyündə
03117428 1 №-li (İQİ-xidmət) “Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması hər ayın 3-cü on günlüyündə
2.  
03117073
 
12-qiymət (mobil rabitə) (Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) (Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
3. 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) (Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
4. 03117251 12-qiymət (sənaye) (Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında ) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
5.  
03117254
 
12-qiymət (dəniz) (Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında)
aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
03117141 12-qiymət (neft nəqli) (Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında)
03117252 12-qiymət (qaz nəqli) (Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqında)
03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li forma (Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi) (Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
03117255 12-qiymət (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
03117256 12-qiymət (aviasiya) (Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
6. 03117257 1№-li forma (TQ istehsalçı) (Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
7. 03117413 1 №-li forma (mənzil) (Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
8. 03100005 İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması aylıq
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-52-72    (012) 538-86-21
  İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30