Əhali statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 031150001 №-li cədvəl (STM) ( Əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti haqqında) illik mart ayının 2-dək
2. 031150214 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dək
3. 031150241 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqındarüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
4. 031150252 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
5. 031150401 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıqhər ayın 10-dək
6. 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
7. 03115415Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О Naylıq hər ayın 12-dək
8.03105010 Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının şəhər və qəsəbə inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində EV TƏSƏRRÜFATLARININ UÇOTU KİTABI (2018 – 2022-ci illər üçün)
Məlumat üçün bildirilir ki, təsərrüfatbaşına uçot sənədləri üzrə məlumatların daxil edilməsi və inzibati ərazi vahidi (rayon və şəhər) səviyyəsində yekunların eyni anda formalaşdırılması emal prosesinin ləngiməsinə səbəb olduğu üçün 2022-ci ilin mart ayının sonunadək yekun məlumatlara baxış, eləcə də inzibati ərazi dairələri üzrə yekunlara baxış müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmışdır. Şəhər və rayon üzrə, eləcə də inzibati ərazi vahidləri üzrə yekunlara hər gün axşam saat 19.00-dan səhər saat 09.00-dək baxmaq mümkündür.
Məlumatların daxil edilməsinə isə heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdır.
Hər hansı problem yarandığı təqdirdə texniki məsələlərlə bağlı 012 377 10 70 (3375), metodoloji məsələlərlə bağlı şəhər yaşayış məntəqələri üzrə 012 377 10 70 (2218), kənd yaşayış məntəqələri üzrə 012 377 10 70 (3428) nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
illikmart ayının sonunadək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2218, 3346
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324