Əhali statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 031150001 №-li cədvəl (STM) ( Əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti haqqında) illik mart ayının 2-dək
2. 031150214 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında hesabat rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dək
3. 031150241 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında hesabatrüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
4. 031150252 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında hesabatrüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
5. 031150401 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında hesabat aylıqhər ayın 10-dək
6. 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında hesabat aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
7. 03115415Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О Naylıq hər ayın 12-dək
8.03105010Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının şəhər və qəsəbə inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində ev təsərrüfatlarının uçotu kitabı (2018 – 2022-ci illər üçün)illik  
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2218, 3346
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324