Əhalinin siyahıyaalınması

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 
 
 
1-şəhər №-li forma (Şəhər və qəsəbə yaşayış məntəqələri üzrə məlumat)
   
2. 
 
 
2-kənd №-li forma (Kənd yaşayış məntəqələri üzrə məlumat)
   
3.    
2-kənd №-li formaya əlavə (Mehmanxana və istirahət mərkəzlərinin, xəstəxanaların, sanator-kurort və sosial xidmət müəssisələrinin, internat məktəblərinin, yataqxanaların və s. müvəqqəti yaşayış üçün nəzərdə tutulan obyektlərin sİyahısı)