Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi üzrə
Meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03113123 2-balıq №-li forma (Göl və nohur balıqçılığına dair)illik fevralın 21-dək
2. 03113203 1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair)illik yanvar ayının 31-nə kimi
3. 03113236 3-balıq (kvota) №-li forma (Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair)illik yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq
4. 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə)illik noyabrın 30-dək
5.03113238 2-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirləri haqqında) yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
6.03113239 7-mt №-li forma (Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə)illik fevralın 10-dək
7.03113243 3-mt №-li forma (Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə)illik fevralın 15-dək
8.03113244 5-(balıqartırma) №-li forma (Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında) illikfevral ayının 6-dək
yarımillik avqust ayının 6-dək
9.03113245 2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatları haqqında)illik martın 5-dək
10. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
11. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik mart ayının 15-dək
12. 03112244 2-baytarlıq №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında) illik yanvarın 25-dək
13. 03100016 Meşə fondu və sair torpaqlarda meşə məhsullarının tədarük edilməsinə dair sorğu A N K E T İ Birdəfəlik 24 fevral
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2240, 3428
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477