Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi üzrə
Meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03113123 2-balıq №-li forma (Göl və nohur balıqçılığına dair hesabat)illik fevralın 21-dək
2. 03113203 1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-nə kimi
3. 03113236 3-balıq (kvota) №-li forma (Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq
4. 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat)illik noyabrın 30-dək
5.03113238 1-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə hesabat) illik iyul ayının 22-dək
yarımillik yanvar ayının 22-dək
6.03113239 7-mt №-li forma (Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə hesabat)illik fevralın 10-dək
7.03113243 3-mt №-li forma (Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə hesabat)illik fevralın 15-dək
8.03113244 5-(balıqartırma) №-li forma (Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında hesabat) illikfevral ayının 6-dək
yarımillik avqust ayının 6-dək
9.03113245 2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatlari üzrə hesabat)illik martın 5-dək
10. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
11. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
12. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
13. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-73-57    (012) 538-75-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30