Sosial statistika şöbəsi üzrə
Sosial müdafiə və səhiyyə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112020 1-TSEK №-li forma (Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 5-dək
2. 03112180 16 №-li forma (Endokrin xəstəliklərinə nəzarət haqqında) illik mart ayının 31-dək  
 
3. 03112216 1-sanatoriya və istirahət №-li forma (Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi haqqında) illik yanvarın 20-dək
4. 03112218 1-idman №-li forma (Bədən tərbiyəsi və idman haqqında) illik mart ayının 15-dək
5. 03112219 1-pensiya №-li forma (Əmək pensiyaları haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 35-ci gün
illik martın 5-dək
6. 03112220 1 №-li forma (Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat) aylıq hesabat dövründən sonra 35-ci gün
illik martın 31-dək   
7. 03112221 4 №-li forma (İnsanın immunçatışmazlığı virusuna (İİV) yoluxmuş və qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu (QİÇS) xəstələri haqqında) illik mart ayının 31-dək
8. 03112222 5 №-li forma (Profilaktik peyvəndlər haqqında) illik mart ayının 31-dək
9. 03112223 6 №-li forma (Regionlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri haqqında) illik mart ayının 31 - dək
10. 03112224 7 №-li forma (Bədxassəli yenitörəmələr haqqında) illik mart ayının 31 - dək
11. 03112225 8 №-li forma (Vərəm haqqında) illik mart ayının 31-dək
12. 03112226 9 №-li forma (Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında) illik mart ayının 31-dək
13. 03112227 10 №-li forma (Ruhi xəstəliklər haqqında) illik mart ayının 31-dək
14. 03112228 11 №-li forma (Narkoloji pozuntular və narkoloji xəstəliklərin kontingenti haqqında) illik mart ayının 31-dək
15. 03112229 12 №-li forma (Müalicə müəssisəsinin xidmət göstərdiyi ərazidə yaşayan əhalinin xəstəlikləri haqqında) illik mart ayının 31-dək
16. 03112230 14 №-li forma (Tibb müəssisələrinin stasionar fəaliyyəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
17. 03112231 17 №-li forma (Tibbi kadrlar haqqında) illik mart ayının 31-dək
18. 03112233 1-sosial təminat №-li forma (İnternat evləri, ahıllara və əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərən digər müəssisələr haqqında) illik fevralın 20-dək
19. 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma (Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında) rüblük hesabat dövrünün 75-ci günü
20. 03112235 4 – ÜDSY №-li forma (Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 35 gün
21. 03112236 30 №-li forma (Müalicə-profilaktika müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
22. 03112237 31 №-li forma (Uşaqlara tibbi xidmətin göstərilməsi haqqında ) illik mart ayının 31-dək
23. 03112238 32 №-li forma (Hamilə, doğan və zahı qadınlara göstərilən tibbi yardım, abortlar və kontrasepsiya haqqında) illik mart ayının 31-dək
24. 03112239 41-KE №-li forma (Körpələr (uşaq) evinin fəaliyyəti haqqında) illik mart ayının 31-dək  
 
25. 03112240 47 №-li forma (Tibb müəssisələrinin şəbəkəsi və fəaliyyəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
26. 03112241 1 səhiyyə (qeyri-dövlət) №-li forma (Qeyri-dövlət müalicə profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında) illik fevral ayının 25-dən gec olmayaraq
27.1 03112242 1U-TSEK №-li forma (18 yaşınadək şəxslərin əlilliyi haqqında) illik fevralın 5-dək
28. 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma (Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiyaları və təqaüdləri haqqında) - (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) rüblük hesabat dövründən sonra 35 gün müddətində
illik hesabat dövründən sonra 65 gün müddətində
28.1 03112245 4-MKT №-li forma (Sosial müavinətlər, kompensasiyalar və təqaüdlər haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 35 gün müddətində
Daxil ol
illik hesabat dövründən sonra 45 gün müddətində
29. 03112249 1-səhiyyə №-li forma (Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında) illik martın 5-dən gec olmayaraq
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 3327
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477