Sosial statistika şöbəsi üzrə
Təhsil, elm, innovasiya və mədəniyyət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
Təhsil statistikası
1. 03111039 1-Təhsil xidmətləri №li forma (Təhsil xidmətləri haqqında) illik mart ayının 30-dək
2. 03111118 1-peşə təhsili №-li forma(Peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında )- yeniillikfevral ayının 27-dək
2.1 03111118 1-ilk peşə-ixtisas təhsili №-li forma(İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) haqqında)- köhnəillikyanvarın 27-dək
3. 03111152 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li forma (Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işi haqqında) illik Fevral ayının 5-dək
4. 03111153 1-orta ixtisas təhsili №-li forma (Orta ixtisas təhsili müəssisələri haqqında) illik oktyabr ayının 20-dək
5. 03111154 1-ali təhsil (bakalavr) №-li forma (Ali təhsil müəssisələrində bakalavriat haqqında) illik oktyabr ayının 20-dək
6. 03111163 1-uşaq evi №-li forma (Uşaq evinin işi haqqında) illik martın 15-dək
7. 03111164 1-müəllim №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqında) illik noyabr ayının 1-dək
8. 03111165 1-əlavə təhsil №-li forma (Uşaqlara əlavə təhsil verən tədris müəssisələri haqqında) illik martın 30-dək
#
9. 03111166 1 - himayə №-li forma (Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında) illik yanvar ayının 15-dək
10. 03111167 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu)) - yeni illik noyabr ayının 01-dək
10.1 03111167 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu))- köhnə illik noyabr ayının 01-dək
11. 03111168 4-təhsil (maliyyə) №-li forma (Maliyyə vəsaitlərinin daxil olması və onlardan istifadə edilməsi haqqında) illik fevralın 5-dək
12. 03111170 1-ali təhsil (magistratura) №-li forma (Ali təhsil müəssisələrində magistratura haqqında) illik oktyabr ayının 20-dək
13. 03111172 1-maddi baza №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası haqqında) illik noyabr ayının 20-dək
14. 03111173 1-tədris dili №li forma (Ümumi təhsil müəssisələrinin və şagirdlərin tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında) illik noyabr ayının 25-dək
15. 03111174 1- xarici dil №-li forma №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında) illik noyabr ayının 25-dək
16. 03111175 1-xüsusi məktəb №li forma (Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri haqqında) illik dekabr ayının 10-dək
17. 03111176 1- şagird hərəkəti №-li forma (Şagirdlərin 20 sentyabr 20_ ildən 20 sentyabr 20_ ilədək olan dövr ərzində hərəkəti haqqında) illik dekabrın 20-dək
18. 03111177 3-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №li forma (Qiyabi (axşam) ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında) illik noyabrın 01-dək
19. 03111178 1-xarici ali təhsil №li forma (Dövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı haqqında) illik oktyabr ayının 25-dək
Mədəniyyət statistikası
20. 03111155 1-muzey №li forma (Muzey və muzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında hesabat) illik yanvarın 15-dək
21. 03111156 1-teatr №li forma (Teatrın fəaliyyəti haqqında hesabat) illik yanvarın 10-dək
22. 03111157 1-park №-li forma(Mədəniyyət və istirahət parkları haqqında hesabat) illik yanvar ayının 15-dək
23. 03111158 1-konsert №li forma(Konsert təşkilatlarının, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti haqqında hesabat) illik yanvarın 10-dək
24. 03111159 1- heyvanat parkı №-li forma(Heyvanat parkının işi haqqında hesabat) illik fevralın 10-dək
24.1 03111159 1- heyvanat parkı №-li forma(Heyvanat parkının işi haqqında hesabat) - köhnə illik fevral ayının 7-də
25. 03111160 1-MİRM №-li forma (Uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəbləri haqqında hesabat) illik fevralın 15-dək
26. 03111161 1-sirk №-li forma (Sirkin fəaliyyəti haqqında hesabat) illik fevralın 10-dək
27. 03111162 1- kinoteatr №-li forma(Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında hesabat) illik fevral ayının 1-dək
28. 03111171 1-abidə №-li forma(Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında hesabat) illik fevral ayının 5-dək
29. 03111179 1-kitabxana №-li forma(Kütləvi kitabxanalar haqqında hesabat) illik aprelin 10-dək
30. 03111182 1-klub №-li forma (Klub tipli mədəniyyət müəssisələri haqqında hesabat) illik aprel ayının 10-dək
31. 03111183 1-mətbuat №li forma (Mətbuatın fəaliyyəti haqqında hesabat) illik yanvar ayının 20-dək
32. 03111198 2-qoruq №-li forma (Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında hesabat) illik fevral ayının 1-dək
33. 03111287 1-film №-li forma (Filmlərin istehsalı haqqında ) illik fevral ayının 1-dək
34. 03111306 1- festival №-li forma(Festivallar haqqında hesabat) illik fevral ayının 1-dək
Elm
35. 03111150 1-elm №li forma (Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi tədqiqatlar və işləmələr haqqında) illik yanvar ayının 25-dək
36. 03111151 1-doktorantura №-li forma (Doktoranturanın işi haqqında hesabat) illik yanvar ayının 10-dək
37. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 3335
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324