Dövlət idarəetməsi və hüquqpozmalar statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03110034 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair hesabat) illik fevral ayının 25-dək  
2. 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma (Dövlət hesabına yaşayış sahəsi ilə təmin olunan və güzəştlə mənzil əldə edən ailələr haqqında) illik yanvar ayının 25-dək 
3.03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)rüblük sonrakı ayın 15-dək  
4.03121139 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında)illik fevral ayının 1-dək  
Hüquqpozmalar
5.03114127 1-İX №li forma (İnzibati xətalar)illikyanvar ayının 15-dək  
6.03114278 DYNX - №-li forma (Yanğınlar haqqında hesabat) illik, yarımillik yanvarın və iyulun 25-dək illik və yarımillik dövrilikdə  
7.03114298 2-4 №-li forma (Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat)Yarımillik, illik sentyabr ayının 5-dək yarımillik, mart ayının 5-dək illik  
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-90-32    (012) 538-63-61
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30