Sosial statistika şöbəsi üzrə
Dövlət idarəetməsi və hüquqpozmalar statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03110034 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair) illik fevral ayının 25-dək
2. 03110035 1-YST №-li forma (Dövlət hesabına yaşayış sahəsi ilə təmin olunan və güzəştlə mənzil əldə edən ailələr haqqında) illik yanvar ayının 25-dək
3.03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
4.03121139 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında)illik fevral ayının 1-dək
Hüquqpozmalar
5.03114127 1-İX №li forma (İnzibati xətalar)illikyanvar ayının 15-dək
6.03114278 DYNX - №-li forma (Yanğınlar haqqında hesabat) illik yanvarın 25-dək
yarımillik iyulun 25-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 2225
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205