Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Rabitə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112041 1–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq/rüblükkiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək;
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək.
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında)illik mart ayının 31-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək.
5. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikkiçik sahibkarlıq subyekti olmayan müəssisələr fevralın 25-dək;
6. 03109072 45 №-li forma (rabitə)(Telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında)illikmart ayının 20-dək
7. 03109080 65 №-li forma (rabitə) (Rabitə xidmətləri haqqında)rüblükhesabat dövründən sonra 30 gün müddətinə
8. 03109081 21 №-li forma (poçt) (Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında)rüblükhesabat dövründən sonra 30 gün müddətinə
9. 03109083 41 №-li forma (rabitə) (Şəhərlərarası telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında) illik mart ayının 20-dək
10.03109084 51 №-li forma (rabitə) (Teleradio və peyk rabitəsinin texniki vasitələri və yayımı haqqında)illik mart ayının 20-dək
11.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illik fevral ayının 15-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30