Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Nəqliyyat statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112041 12–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illikaprel ayının 30-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikkiçik sahibkarlıq subyekti olmayan müəssisələr fevralın 25-dək
6. 03109068 1 №-li forma nəqliyyat (dəmir yolu)(Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında) illikyanvarın 15-dək
7. 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
8. 031090711-fərdi sahibkarlıq (sərnişin) (Sərnişin daşınması ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin fəaliyyəti haqqında)illik fevralın 24-dək
9. 03109074 34-aviasiya (Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında) İllik yanvarın 12-dək
10.03109075 65 №-li forma(dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
11.03109076 65 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə 
(illik hesabat 90 gün)
12.03109077 65 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işi haqqında)rüblük;
hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək;
(illik dövrilikdə 90 gün müddətinə)
13.03109079 65-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
(illik dövriliklə martın 30-dək)
14.03109086 1-yol №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında) (yeni)illikfevralın 15-dək
14.103109086 41 №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında)illik
15.03109468 Yük avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə haqqında statistik müayinəbirdəfəlik
16.03109088 6 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərlərində qazin nəqli haqqında)aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
17.03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
18.03109090 5-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 4-cü iş günü
19.03109091 5 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günü
20.03109092 3 №-li forma (DYP)(Avtomobil, motosiklet və qoşquların markalarına, tiplərinə görə sayı və texniki vəziyyətinə dair)illikdekabr ayının 30-dək
21.03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında)illikfevralın 20-dək
22.03109094 1 №-li forma (YNH) (Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
23.03109096 1 №-li forma (dəniz) (Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında) illik fevralın 20-dək
24.03109097 9 №-li forma (liman) (Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında) aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günüdən gec olmayaraq
25.03109098 65 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
(illik hesabat 90 gün)
26.03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
27.03109103 30 №-li forma (metro) (Metro nəqliyyatinin əsas göstəriciləri haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
28.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illik fevral ayının 15-dək
29.03109310 2 №-li forma (DYP) (Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
30. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
31. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
32. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
33. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30