Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Nəqliyyat statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112041 12-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) (yeni) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikkiçik sahibkarlıq subyekti olmayan müəssisələr fevralın 25-dək
6. 03109068 1 №-li forma nəqliyyat (dəmir yolu)(Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında) illikyanvarın 15-dək
7. 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
8. 03109074 34-aviasiya (Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında)illik yanvarın 12-dək
8.1 03109471 Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmaları haqqında birdəfəlik2021-ci il avqust ayının 31-dək
9. 03109075 65 №-li forma(dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
10.03109076 65 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə 
(illik hesabat 90 gün)
11.03109077 65 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işi haqqında)rüblük;
hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək;
(illik dövrilikdə 90 gün müddətinə)
12.03109079 65-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
(illik dövriliklə martın 30-dək)
13.03109086 1-yol №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında) (yeni)illikfevralın 15-dək
13.103109086 41 №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında)illik
14.03109088 6 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərlərində qazin nəqli haqqında)aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
15.03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
16.03109090 5-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında)aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 4-cü iş günü
17.03109091 5 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günü
18.03109092 3 №-li forma (DYP)(Avtomobil, motosiklet və qoşquların markalarına, tiplərinə görə sayı və texniki vəziyyətinə dair)illikdekabr ayının 30-dək
19.03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında)illikfevralın 20-dək
20.03109094 1 №-li forma (YNH) (Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
21.03109096 1 №-li forma (dəniz) (Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında) illik fevralın 20-dək
22.03109097 9 №-li forma (liman) (Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında) aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günüdən gec olmayaraq
23.03109098 65 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
(illik hesabat 90 gün)
24.03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
25.03109103 30 №-li forma (metro) (Metro nəqliyyatinin əsas göstəriciləri haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
26.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)(yeni)illik fevral ayının 15-dək
26.1031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (köhnə)   
27.03109310 2 №-li forma (DYP) (Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
28. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
29. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
30. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükbələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, digər qeyri-kommersiya təşkilatları və mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər isə rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
31. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2222, 2275
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324