Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Nəqliyyat statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112041 12–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) aylıq kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hörmətli respondentlər! 1-müəssisə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasında edilmiş dəyişikliklərə uyğun məlumatların real vaxt rejimində təqdim edilməsi məqsədilə cari ildən tətbiq edilmiş yeni proqram təminatı modulunda təkmilləşdirmə işləri ilə bağlı olaraq bəzi hallarda çətinliklərin yaranması mümkündür. Bu halda (012) 538-40-59 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu forma üzrə hesabat 30 aprel tarixinədək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən isə iyul ayının 15 tarixinədək təqdim edilə bilər.
illikaprel ayının 30-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
4. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikkiçik sahibkarlıq subyekti olmayan müəssisələr fevralın 25-dək
6. 03109068 1 №-li forma nəqliyyat (dəmir yolu)(Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında) illikyanvarın 15-dək
7. 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
8. 031090711-fərdi sahibkarlıq (sərnişin) (Sərnişin daşınması ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin fəaliyyəti haqqında)illik fevralın 24-dək
9. 03109074 34-aviasiya (Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında) İllik yanvarın 12-dək
10.03109075 65 №-li forma(dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
11.03109076 65 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə 
(illik hesabat 90 gün)
12.03109077 65 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işi haqqında)rüblük;
hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək;
(illik dövrilikdə 90 gün müddətinə)
13.03109079 65-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
(illik dövriliklə martın 30-dək)
14.03109086 1-yol №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında) (yeni)illikfevralın 15-dək
14.103109086 41 №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında)illik
15.03109088 6 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərlərində qazin nəqli haqqında)aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
16.03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
17.03109090 5-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 4-cü iş günü
18.03109091 5 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günü
19.03109092 3 №-li forma (DYP)(Avtomobil, motosiklet və qoşquların markalarına, tiplərinə görə sayı və texniki vəziyyətinə dair)illikdekabr ayının 30-dək
20.03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında)illikfevralın 20-dək
21.03109094 1 №-li forma (YNH) (Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
22.03109096 1 №-li forma (dəniz) (Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında) illik fevralın 20-dək
23.03109097 9 №-li forma (liman) (Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında) aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günüdən gec olmayaraq
24.03109098 65 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə
(illik hesabat 90 gün)
25.03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
26.03109103 30 №-li forma (metro) (Metro nəqliyyatinin əsas göstəriciləri haqqında)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü
27.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illik fevral ayının 15-dək
28.03109310 2 №-li forma (DYP) (Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
29. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
30. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
31. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
32. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30