Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illik mart ayının 15-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma/1№-li köməkçi cədvəl; 2№-li köməkçi cədvəl/(Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 4- ticarət №-li forma (Fərdi sahibkarların ticarət fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 25-dək
8 03108213 12-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq - kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblük - mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
10. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
12. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik mart ayının 15-dək
13. 03108045 Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
14. 03108450 Ticarət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2260, 2209
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328