Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma(Ticarət fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 18-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında) (Köhnə) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
#
6.1 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında) rüblük yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
8. 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) aylıq - kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
10. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03116052 1-HY №-li forma (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
12. 03108045 Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
13. 03108463 Pərakəndə ticarət şəbəkəsində yerli və idxal mallarının satışı (sentyabr ayı üzrə) sentyabr ayı üzrə, birdəfəlik 2019-cu ilin oktyabr ayının 30-dək
14. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
15. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
16. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
17. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-77-25    (012) 538-76-95
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30