Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hörmətli respondentlər! 1-müəssisə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasında edilmiş dəyişikliklərə uyğun məlumatların real vaxt rejimində təqdim edilməsi məqsədilə cari ildən tətbiq edilmiş yeni proqram təminatı modulunda təkmilləşdirmə işləri ilə bağlı olaraq bəzi hallarda çətinliklərin yaranması mümkündür. Bu halda (012) 538-40-59 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu forma üzrə hesabat 30 aprel tarixinədək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən isə iyul ayının 15 tarixinədək təqdim edilə bilər.
illik aprel ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma(Ticarət fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 18-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında) (Köhnə) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
#
6.1 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında) rüblük yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
8. 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) aylıq - kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
10. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03116052 1-HY №-li forma (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
12. 03108045 Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 24-dək
13. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
14. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
15. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
16. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-77-25    (012) 538-76-95
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30