Energetika və ətraf mühit statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03104057 24-energetika №-li forma (Energetika haqqında)illikmart ayının 15-dək
2. 03104064 4–energetika №-li forma (Qaz təchizatı müəssisəsinin energetikası haqqında) illikmart ayının 15-dək
3. 03104065 5-energetika №-li forma (Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında)illikmart ayının 15-dək
4. 03107009 1-neft məhsulları №-li forma (Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 8-dək
5. 03107013 2-qaz №-li forma (Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında ) rüblük hesabat dövründən sonrakı 35 gün ərzində
6. 03107014 5–istehlak №-li forma (Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
7. 03107015 1-balans (neft) №-li forma (Neftin balansı haqqında (ton))rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
8. 03107054 9-energetika №-li forma (Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında) yarımillikhesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
illik hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
9.03107268 4–enerji №-li forma (Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında) illikyanvar ayının 28-dək
10.03107309 1-alternativ enerji №-li forma (Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında) illik martın 15-dək
11. 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma(Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında hesabat) illikyanvarın 18-dək
12. 03113122 1 TİG(qazma) №-li forma - (Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında hesabat)illikfevralın 5-dək
13. 03113131 4-ətraf mühit №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair hesabat) illikfevralın 25-dək
14. 03113137 1-meteorologiya №-li forma (Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında hesabat) illikfevralın 25-dək
15. 03113199 2-TG(hava-nəqliyyat) №-li forma (Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair) illik Fevralın 25-dək
16. 03113232 18 nömrəli forma (Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında) illik mart ayının 31-dək
17. 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma (Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dək
18. 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqında hesabat)yarımillikiyulun 9-dək
illik yanvarın 9-dək
19. 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma(Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) illikyanvarın 25-dək
20. 03113269 1-qoruq №-li forma (Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar haqqında hesabat)illikyanvar ayının 25-dək
21. 03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair hesabat) (köhnə) illikfevral ayının 15-dək
21.1 03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair hesabat) (yeni)
Hesabatı təqdim edən statistik vahidlərin nəzərinə: 2019-cu il üzrə məlumatları daxil etmək üçün “yeni” qeydi yazılmış sətir üzrə daxil olmağınızı xahiş edirik
illikfevral ayının 15-dək
22. 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma (Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) illik mart ayının 5-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-63-03,   (012) 538-91-02
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 51,   (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2206