Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Tikinti statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
2. 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
4. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
6. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
7. 03106016 1-YET (əhali) №-li forma (Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 4-dən gec olmayaraq
8. 03106019 12-tikinti №-li forma (Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında) illik yanvar ayının 20-dən gec olmayaraq
9. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
10. 03106026 1-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı, təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) illik hesabatı mart ayının 15-dək
11. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
12. 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma (Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında) aylıq nazirliklər: sonrakı ayın 5-ci iş gününədək; müəssisələr: sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq
13. 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma (Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
14. 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma (Su kəmərlərinin və kanalizasiyaların işinə dair) İllik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
15. 03106037 1-istilik №-li forma (İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair) illik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
16. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 25-dək
17. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (yeni) illik fevral ayının 15-dək
17.1031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)   
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2210, 2231
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324