Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Tikinti statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevral ayının 8-dək
4. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03104032 1-qaz №-li forma (Şəbəkə (maye) qazından istifadəyə dair) illik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
6. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
7. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
8. 03106016 1-YET (əhali) №-li forma (Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 4-dən gec olmayaraq
9. 03106019 12-tikinti №-li forma (Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında) illik yanvar ayının 20-dən gec olmayaraq
10. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
11. 03106026 1-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı, təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illik hesabatı mart ayının 15-dək
12. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
13. 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma (Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında) aylıq nazirliklər: sonrakı ayın 5-ci iş gününədək; müəssisələr: sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq
14. 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma (Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
15. 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma (Su kəmərlərinin və kanalizasiyaların işinə dair) İllik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
16. 03106037 1-istilik №-li forma (İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair) illik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
17. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında hesabat) illik fevral ayının 25-dək
18. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
19. 03100007 Əsas fondların, obyektlərin istifadəyə verilməsi, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi və tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri adlı statistik bülleten rüblük I, II, III rüblər üzrə hesabat dövründən sonra 35-ci günədək, IV rüb üzrə hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-87-17    (012) 539-72-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30