Kənd təsərrüfatı statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək (Əmək üzrə)illikmartın 15-dək
3. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Məhsulların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
5. 03105185 16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvarın 21-dək
6. 03105186 3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq 1 mart,1 aprel, 1 may, 1 və 20 iyun vəziyyətinə, hər ayın 3-nə qədər (iyunun 20-dək)
7. 03105187 4-kt №-li forma (Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik Yazlıq bitkilərin əkini qurtardıqdan sonra, 5 gündən gec olmayaraq
8. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
9. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. (Köhnə) aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
10. 03105189 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. (yeni) illik dekabr ayının 5-dək
10.1 03105189 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.(köhnə) illik dekabr ayının 5-dək
11.03105190 24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi
12.03105191 24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-dək
13.03105193 1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 3-dək
14.03105197 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. (yeni) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər
14.103105197 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. (köhnə) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər
15.03105200 21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 10-na
16.03105205 31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvar ayının 5-dək
17.03105206 31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. rüblük hər rübdən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
18.03105207 1-mex (aqroservis xidməti) №-li forma (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvar ayının 10-dan gec olmayaraq
19.03105209 6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illikyanvar ayının 5-dən gec olmayaraq
20.03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma (Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. ildə 2 dəfə5 may və 5 fevral tarixlərinədək
21.03105211 10 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında) illik fevral ayının 25-nə qədər
22.03105212 6 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında)İllik fevral ayının 1-nə qədər
23.03105246 1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair). Rəsmi Statistika Hesabatı.yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
24.03105267 2-kt (bələdiyyə) №-li forma (Ailə kəndli təsərrüfatlarının bələdiyyələrdə uçota (qeydiyyata) alınması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvarın 15-dək
25.03105288 9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı.(köhnə) illikfevral ayının 1-dək
9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. (yeni) illikfevral ayının 1-dək
26.03105289 1 kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.(yeni)illikaprel ayının 10-dək
26.1.03105289 6 kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. (köhnə)illikfevral ayının 10-dək
27.03105311 18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
28.03105400 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi.(yeni)illikyanvar ayının 12-dək
28.103105400 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi.(köhnə)illikyanvar ayının 12-dək
29.03105401 24-a-kt (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 3-nə qədər
30.03105402 24 yem №-li forma (Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. illik mart ayının 18-nə qədər
31.03105412 KTHMI (Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
32.03105414 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında ilkin məlumatlar (4-kt, 7-kt, 29-kt №-li hesabat formaları və operativ məlumatlar əsasında)illikdekabr ayının 20-dək
33.03105454 "Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair " sorğu anketi birdəfəlikfevral ayının 6-dək
34.  Azərbaycan Respublikasının rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçılarının kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində EV TƏSƏRRÜFATLARININ UÇOTU KİTABI (2021 – 2025-ci illər üçün)
Məlumat üçün bildirilir ki, təsərrüfatbaşına uçot sənədləri üzrə məlumatların daxil edilməsi və inzibati ərazi vahidi (rayon və şəhər) səviyyəsində yekunların eyni anda formalaşdırılması emal prosesinin ləngiməsinə səbəb olduğu üçün 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dək yekun məlumatlara baxış, eləcə də inzibati ərazi dairələri üzrə yekunlara baxış müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmışdır. Şəhər və rayon üzrə, eləcə də inzibati ərazi vahidləri üzrə yekunlara hər gün axşam saat 19.00-dan səhər saat 09.00-dək baxmaq mümkündür.
Məlumatların daxil edilməsinə isə heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdır.
Hər hansı problem yarandığı təqdirdə texniki məsələlərlə bağlı 012 377 10 70 (3375), metodoloji məsələlərlə bağlı şəhər yaşayış məntəqələri üzrə 012 377 10 70 (2218), kənd yaşayış məntəqələri üzrə 012 377 10 70 (3428) nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
illikiyul ayının 1-dək
35.03100008 Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyət göstəriciləri üzrə statistik məlumatların alınması üçün çıxış cədvəlləri  
36. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
37. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
38. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükbələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, digər qeyri-kommersiya təşkilatları və mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər isə rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
39. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
40. 03105132 4-kt-eko №-li forma (Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2240, 3426
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324