Kənd təsərrüfatı statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək (Əmək üzrə)illikfevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
4. 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü
5. 03105185 16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvarın 21-dək
6. 03105186 3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq 1 mart,1 aprel, 1 may, 1 və 20 iyun vəziyyətinə, hər ayın 3-nə qədər (iyunun 20-dək)
7. 03105187 4-kt №-li forma (Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik Yazlıq bitkilərin əkini qurtardıqdan sonra, 5 gündən gec olmayaraq
8. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
9. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. (Köhnə) aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
10.03105189 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik dekabr ayının 5-dək
11.03105190 24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi
12.03105191 24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-dək
13.03105193 1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 3-dək
14.03105197 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər
15.03105200 21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 10-na
16.03105205 31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvar ayının 5-dək
17.03105206 31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. rüblük hər rübdən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
18.03105207 2-mex (aqroservis xidməti) №-li forma (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvar ayının 10-dan gec olmayaraq
19.03105209 6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illikyanvar ayının 5-dən gec olmayaraq
20.03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma (Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. ildə 2 dəfə5 may və 5 fevral tarixlərinədək
21.03105211 10 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında) illik fevral ayının 25-nə qədər
22.03105212 6 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında)İllik fevral ayının 1-nə qədər
23.03105246 1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair). Rəsmi Statistika Hesabatı.yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
24.03105267 2-kt (bələdiyyə) №-li forma (Ailə kəndli təsərrüfatlarının bələdiyyələrdə uçota (qeydiyyata) alınması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvarın 15-dək
25.03105288 9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı.(köhnə) illikfevral ayının 1-dək
9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. (yeni) illikfevral ayının 1-dək
26.03105289 6 kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikfevral ayının 10-dək
27.03105311 18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
28.03105400 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi.illikyanvar ayının 12-dək
29.03105401 24-a-kt (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 3-nə qədər
30.03105402 24 yem №-li forma (Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. illik mart ayının 18-nə qədər
31.03105412 KTHMI (Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
32.03105414 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında ilkin məlumatlar (4-kt, 7-kt, 29-kt №-li hesabat formaları və operativ məlumatlar əsasında)illikdekabr ayının 20-dək
33.03105454 "Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair " sorğu anketi birdəfəlikfevral ayının 6-dək
34.  Kənd inzibati ərazi dairələri üçün TƏSƏRRÜFATBAŞINA KİTAB (2018-2020-ci illər üçün)illikiyul ayının 1-dək
35.03105461 Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullara dair birdəfəlik oktyabr ayının 30-dək
36.03105462 “İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakına dair” 2018-2020-ci illər üzrə statistik müayinə forması birdəfəlik dekabr ayının 5-dək
37.03100008 Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyət göstəriciləri üzrə statistik məlumatların alınması üçün çıxış cədvəlləri  
38. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
39. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
40. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
41. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-73-57    (012) 538-93-96
  İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30