Kənd təsərrüfatı statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hörmətli respondentlər! 1-müəssisə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasında edilmiş dəyişikliklərə uyğun məlumatların real vaxt rejimində təqdim edilməsi məqsədilə cari ildən tətbiq edilmiş yeni proqram təminatı modulunda təkmilləşdirmə işləri ilə bağlı olaraq bəzi hallarda çətinliklərin yaranması mümkündür. Bu halda (012) 538-40-59 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu forma üzrə hesabat 30 aprel tarixinədək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən isə iyul ayının 15 tarixinədək təqdim edilə bilər.
illik aprel ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək (Əmək üzrə)illikfevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
4. 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü
5. 03105185 16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvarın 21-dək
6. 03105186 3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq 1 mart,1 aprel, 1 may, 1 və 20 iyun vəziyyətinə, hər ayın 3-nə qədər (iyunun 20-dək)
7. 03105187 4-kt №-li forma (Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik Yazlıq bitkilərin əkini qurtardıqdan sonra, 5 gündən gec olmayaraq
8. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
9. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair). Rəsmi Statistika Hesabatı. (Köhnə) aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
10.03105189 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik dekabr ayının 5-dək
11.03105190 24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi
12.03105191 24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-dək
13.03105193 1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 3-dək
14.03105197 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər
15.03105200 21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. illik yanvar ayının 10-na
16.03105205 31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illik yanvar ayının 5-dək
17.03105206 31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. rüblük hər rübdən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
18.03105207 2-mex (aqroservis xidməti) №-li forma (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvar ayının 10-dan gec olmayaraq
19.03105209 6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. illikyanvar ayının 5-dən gec olmayaraq
20.03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma (Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı. ildə 2 dəfə5 may və 5 fevral tarixlərinədək
21.03105211 10 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında) illik fevral ayının 25-nə qədər
22.03105212 6 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında)İllik fevral ayının 1-nə qədər
23.03105246 1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair). Rəsmi Statistika Hesabatı.yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
24.03105267 2-kt (bələdiyyə) №-li forma (Ailə kəndli təsərrüfatlarının bələdiyyələrdə uçota (qeydiyyata) alınması haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikyanvarın 15-dək
25.03105288 9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı.(köhnə) illikfevral ayının 1-dək
9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə). Rəsmi Statistika Hesabatı. (yeni) illikfevral ayının 1-dək
26.03105289 6 kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.illikfevral ayının 10-dək
27.03105311 18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında). Rəsmi Statistika Hesabatı.rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
28.03105400 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi.illikyanvar ayının 12-dək
29.03105401 24-a-kt (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. Rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 3-nə qədər
30.03105402 24 yem №-li forma (Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında). Rəsmi Statistika Müşahidəsi. illik mart ayının 18-nə qədər
31.03105412 KTHMI (Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
32.03105414 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında ilkin məlumatlar (4-kt, 7-kt, 29-kt №-li hesabat formaları və operativ məlumatlar əsasında)illikdekabr ayının 20-dək
33.03105454 "Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair " sorğu anketi birdəfəlikfevral ayının 6-dək
34.  Kənd inzibati ərazi dairələri üçün TƏSƏRRÜFATBAŞINA KİTAB (2018-2020-ci illər üçün)illikiyul ayının 1-dək
35.03105461 Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullara dair birdəfəlik oktyabr ayının 30-dək
36.03105462 “İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakına dair” 2018-2020-ci illər üzrə statistik müayinə forması birdəfəlik dekabr ayının 5-dək
37.03100008 Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyət göstəriciləri üzrə statistik məlumatların alınması üçün çıxış cədvəlləri  
38. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
39. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
40. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
41. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-73-57    (012) 538-93-96
  İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30