Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
 
1 03103403 1 büdcə - Əsas sorğu anketi rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
2 03103404 2 büdcə - Gündəlik xərclərin uçotu rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
3 03103405 3 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
4 03103406 4 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük
5 03103466 1-ərzağa əlyetərlik nömrəli statistik müayinə forması (Əhalinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin öyrənilməsinə dair) illik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2246, 2295
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324