Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
 
1 03103403 1 büdcə - Əsas sorğu anketi rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
2 03103404 2 büdcə - Gündəlik xərclərin uçotu rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
3 03103405 3 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-cu iş günü
4 03103406 4 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük
 
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-70    (012) 538-86-31
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30