Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)illik fevralın 8-dək
2031021101-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dən gec olmayaraq
3031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
illik fevral ayının 15-dək
4031021132-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında)illik mart ayının 15-dək
5031021141- məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)aylıq şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dək
03102115rüblük şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
03102116 illik şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
7031021213-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) illikmart ayının 15-dən gec olmayaraq
903102410Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketirüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
10031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açilmiş iş yerlərinin sayı haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
1103102464Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə birdəfəlik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-61-21    (012) 538-85-86
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30