Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
2031021101-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dən gec olmayaraq
3031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük,
illik
rüblük məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək,
illik məlumatlar fevral ayının 15-dək
4031021132-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında)illikmart ayının 15-dək
5 031021141- məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)aylıqaylıq - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dək
03102115rüblük rüblük şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
03102116 illik illik - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
7031021213-əmək №-li forma(Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) illikfevral ayının 10-dan gec olmayaraq
803102410Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketirüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
903102432Aşaği (səviyyə) ixtisas tələb edən işlərin feminizasiyasinin (gender bərabərliyinin) ölçülməsinə dairBirdəfəlik  
10031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açilmiş iş yerlərinin sayı haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
1103102464Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə birdəfəlik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-61-21    (012) 538-85-86
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30