Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
2031021101-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
3031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük,
illik
rüblük məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək,
illik məlumatlar fevral ayının 15-dək
4031021132-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında)illikmart ayının 15-dək
503102114 12 №-li forma (məşğulluq) (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat) (aylıq)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6 03102115 4 №-li forma (məşğulluq) (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat) (rüblük)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
7 03102116 1 №-li forma (məşğulluq) (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat) (illik) illik hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
8031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıqkiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
9031021213-əmək №-li forma(Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) illikfevral ayının 10-dan gec olmayaraq
9.1031021213-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) - yeniillikmart ayının 15-dən gec olmayaraq
1003102410Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketirüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
1103102432Aşaği (səviyyə) ixtisas tələb edən işlərin feminizasiyasinin (gender bərabərliyinin) ölçülməsinə dairBirdəfəlik  
12031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açilmiş iş yerlərinin sayı haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
1303102464Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1403102467Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə forması birdəfəlik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2221 , 3330
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324