Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
103102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə)illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
203102110 1-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında) rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
3031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
illik fevral ayının 15-dək
4031021132-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında)illikmart ayının 15-dək
503102114 12-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında) (aylıq)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6 03102115 4-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında) (rüblük)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
7031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıqkiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
8031021213-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında) illikfevral ayının 10-dan gec olmayaraq
8.1031021213-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında) - yeniillikmart ayının 15-dən gec olmayaraq
903102410İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinə rüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
10031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında) - yeni rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
10.1031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
1103102464Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1203102467Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1303102475İşçi qüvvəsinə dair sınaq seçmə statistik müayinə birdəfəlik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2221 , 3330
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205