Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1 031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
2 031021101-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dən gec olmayaraq
3 031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük,
illik
rüblük məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək,
illik məlumatlar fevral ayının 15-dək
4 031021131-əmək şəraiti №-li forma (Əmək şəraitinin vəziyyəti, ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə güzəşt və kompensasiyalar haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dən gec olmayaraq
5 031021141- məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)aylıqaylıq - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dək
03102115rüblük rüblük şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
03102116 illik illik - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
7 031021213-əmək №-li forma(Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) illikfevral ayının 10-dan gec olmayaraq
8 03102410Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketirüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
9 03102432Aşaği (səviyyə) ixtisas tələb edən işlərin feminizasiyasinin (gender bərabərliyinin) ölçülməsinə dairBirdəfəlik  
10 031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açilmiş iş yerlərinin sayı haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-61-21    (012) 538-85-86
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30