Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03100011 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında)
1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında)
Hesabatlarla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-04, 34-19, 34-20, 34-21; mob: (055) 657 27 59 nömrəli telefonlara zəng edə bilərsiniz.
2. 03101002 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında) (köhnə) rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
3. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) illik aprel ayının 1-dək
4. 03101124 1-BB №-li forma (Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında) rüblük 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
illik ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
5. 03101126 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
6 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
7. 03101130 1 - sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
8. 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
8.1 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) (yeni) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
9. 03101142 4-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək
10. 03101143 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
11. 03101145 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
12. 03101148 11 №-li forma (Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında) (köhnə)
2019-cu il üzrə məlumatları daxil etmək üçün 11 №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 1-QMA №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun!
illik mart ayının 31-dək
12.1 03101148 1-QMA №-li forma (Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında) (yeni) illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
13. 03101181 2 – büdcə №-li forma (Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmaları) və xərcləri haqqında) illik iyulun 15-dək
14. 03101272 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında) (köhnə) rüblük rübündən sonrakı ayın 20-dək
15. 03101284 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) (köhnə) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
16. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
17. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
18. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (yeni) illik fevral ayının 15-dək
18.1031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (köhnə)   
19. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
20. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
21. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükbələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, digər qeyri-kommersiya təşkilatları və mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər isə rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
22. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
23. 03121449 Xidmət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük hesabat dövründən sonra 14 gün ərzində
24. 03104451 Sənaye müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük hesabat dövründən sonra 14 gün ərzində
25. 03108450 Ticarət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük hesabat dövründən sonra 14 gün ərzində
26. 03106452 Tikinti müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük hesabat dövründən sonra 14 gün ərzində
27. 03101474 Rəsmi hesabatlarda məlumatların etibarlılıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair müayinə birdəfəlik sentyabrın 11-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2280, 2217
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324