Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101002 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
2. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) illik aprel ayının 1-dək
3. 03101124 1-BB №-li forma (Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında) rüblük 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
illik ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
4. 03101126 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
5. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hörmətli respondentlər! 1-müəssisə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasında edilmiş dəyişikliklərə uyğun məlumatların real vaxt rejimində təqdim edilməsi məqsədilə cari ildən tətbiq edilmiş yeni proqram təminatı modulunda təkmilləşdirmə işləri ilə bağlı olaraq bəzi hallarda çətinliklərin yaranması mümkündür. Bu halda (012) 538-40-59 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu forma üzrə hesabat 30 aprel tarixinədək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən isə iyul ayının 15 tarixinədək təqdim edilə bilər.
illik aprel ayının 30-dək
6. 03101130 1 - sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
7. 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
8. 03101142 1-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək
9. 03101143 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
10. 03101145 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
11. 03101148 11 №-li forma (Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
12. 03101181 2 – büdcə №-li forma (Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmaları) və xərcləri haqqında) illik iyulun 15-dək
13. 03101272 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında) rüblük rübündən sonrakı ayın 20-dək
14. 03101284 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
15. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
16. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
17. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
18. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
19. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
20. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
21. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-74-50    (012) 538-51-93
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30