Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101002 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
2. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) illik aprel ayının 1-dək
3. 03101124 1-BB №-li forma (Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında) rüblük 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
illik ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
4. 03101126 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
5. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
6. 03101130 1 - sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
7. 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
8. 03101142 1-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək
9. 03101143 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
10. 03101145 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
11. 03101148 11 №-li forma (Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
12. 03101181 2 – büdcə №-li forma (Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmaları) və xərcləri haqqında) illik iyulun 15-dək
13. 03101272 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında) rüblük rübündən sonrakı ayın 20-dək
14. 03101284 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
15. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
16. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
17. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
18. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
19. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
20. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
21. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-74-50    (012) 538-51-93
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30