Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası (müayinə forması)

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101442 1-İMT №-li forma (Məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında) birdəfəlik iyul ayının 15-dək
1. 03101443 1-A №-li forma (Qeyri-əsas fəaliyyət üzrə məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında) birdəfəlik iyul ayının 15-dək
1. 03101444 1-ƏF №-li forma (Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi və əsaslı təmirinə çəkilmiş xərclər haqqında) birdəfəlik iyul ayının 15-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2206, 3415, 3416, 3417, 3418
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324