home envelope sitemap
logo

2016-cı ilin yanvar ayında sənaye istehsalı haqqında

2016-02-19

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 2016-cı ilin yanvar ayında 2,1 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 3,1 faiz az sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.
Sənaye məhsulunun 62,2 faizi mədənçıxarma sektorunda, 28,8 faizi emal sektorunda, 8,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,9 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunmuşdur.
Mədənçıxarma sektorunda məhsul istehsalı 3,5 faiz, o cümlədən əmtəəlik qaz hasilatı 10,5 faiz, neft hasilatı isə 3,9 faiz azalmışdır.
Emal sektorunda qida məhsullarının istehsalı 2,1 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 38,2 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 2,9 dəfə, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 18,8 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 0,4 faiz, metallurgiya məhsullarının istehsalı 6,9 faiz, hazır metal məhsullarının istehsalı 2,1 dəfə, kompyuter, elektron və optik məhsulların istehsalı 5,0 faiz, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,4 dəfə, mebel istehsalı 68,6 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 2,2 dəfə artmış, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 21,4 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 40,6 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 53,6 faiz, geyim istehsalı 41,3 faiz, içkilərin istehsalı isə 11,4 faiz azalmışdır.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 8,7 faiz azalmış, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 0,7 faiz artmışdır.
Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 0,3 faiz artmış, neft sektorunda isə 3,5 faiz azalmışdır.

Telefon: 539 87 17

kişisel blog online web dersleri
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim