Mətbu məlumatlar


18.04.2017   2017-ci ilin yanvar-mart aylarında Ümumi Daxili Məhsul istehsalı

17.04.2017   Аzərbаycаndа dеmоqrаfik vəziyyət

17.04.2017   Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında

13.04.2017    Pərakəndə ticarət dövriyyəsi haqqında

13.04.2017   2017-ci ilin yanvar-mart aylarında sənaye istehsalı haqqında

12.04.2017   Xarici ticarət əlaqələri haqqında

11.04.2017   Nəqliyyat sektorunda yükdaşıma qiymətlərinin dəyişməsi haqqında

11.04.2017   İqtisadiyyatda işləyənlərin sayı və əmək haqqı barədə

11.04.2017   Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin dəyişməsi haqqında

10.04.2017   Tikinti maşınları haqqında

27.03.2017    Pərakəndə ticarət dövriyyəsi haqqında

17.03.2017   İqtisadiyyatda işləyənlərin sayı və əmək haqqı barədə

15.03.2017   2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında Ümumi Daxili Məhsul istehsalı

14.03.2017   İstehlak bazarında qiymətlərin dəyişməsi haqqında

14.03.2017   2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında sənaye istehsalı haqqında

14.03.2017   Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait haqqında

14.03.2017   Xarici ticarət əlaqələri haqqında

07.03.2017   Arıçılıq haqqında

06.03.2017   8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜDÜR

01.03.2017   Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında


[-1-] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© 2002-2017 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Saytın tam versiyası