Noyabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101104 1 – büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .11 h. d. s-kı ayın 30-dək
2 03101126 3- MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.11 h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .11 h. d. s-kı ayın 25-cı
4 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.11 h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102114 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .11 h.d.s-kı 12-ci gün
6 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.11 h.d.s-kı 28-ci gün
7 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1118 .11
8 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 11 ayın 20
9 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .11 h.d.s-kı çərşənbə axşamı,20 iyun
10 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .11 h.d.s-kı çərşənbə axşamı,24 dekabr
11 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .11 h.d.s-kı ayın 2-sı
12 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1118 .11
13 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi vəəsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındaaylıq05 .11h. d. s-kı ayın 6-sı
14 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05.11 h.d.s-kı ayın 6-si
15 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.11 h.d.s-kı ayın 10-dək
16 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.11 h.d.s-kı 10-cu gün
17 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 05 .11 h.d.s-kı 35 gün
18 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .11 18 .11
19 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında Aylıq 05.11 h.d.s-kı 5-ci iş günü
20 03109075 65 №-li forma(dəmir yolu) Dəmir yolu nəqlİyyatının işi haqqında rüblük 15 .11 h.d.s-kı 45-i iş günü
21 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .11 h.d.s-kı 5-ci iş günü
22 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatiının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .11 h.d.s-kı 5-ci iş günü
23 03109090 5 №-li forma(aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .11 h.d.s-kı 4-cü iş günü
24 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .11 h.d.s-kı 4-cü iş günü
25 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .11h.d.s-kı 4-cü iş günü
26 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15 .11 h.d.s-kı 45-ci gün
27 03109099 1 №-li forma ND (nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq30 .11h.d.s-kı 30-dək
28 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqındaaylıq 05.11h.d.s-kı 5-ci iş günü
29 03111164 1-müəllim №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqındaillik 20.11 noyabr ayının 1-dək
30 03111167 1 - ümumi təhsil müəssisələri (toplu)№-li forma Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu) illik 01 .11 noyabr ayının 1-dək
31 03111172 1-maddi baza №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası haqqında illik 20 .11 noyabr ayının 20-dək
32 03111173 1-tədris dili №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrinin və şagirdlərin tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında illik 25 .11 noyabr ayının 25-dək
33 03111177 3 -ümumi təhsil müəssisələri (toplu) Qiyabi (axşam) ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında illik 01 .11 noyabrın 01-dək
34 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 11  
35 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat rüblük,illik 05 .11 h.d.s-kı 35-ci gün, 5 mart
36 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/İllik mart ayının 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
37 03112235 1 – ÜDSY №-li forma Ünvanli dövlət sosial yardımına dair hesabat rüblük 05 .11 h.d.s-kı ayın 10-dək
38 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiyaları və təqaüdləri haqqında hesabat rüblük 05.11 h.d.s-kı 35-ci gün
39 03113137 1-meteorologiya №-li forma Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında illik 05 .11 fevralın 25-dək
40 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə İllik 30 .11 noyabrın 30-dək
41 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .11  
42 0311406674369 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .11  
43 03115040 1 №-li forma(VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .11, 10 .11 
44 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .11 h.d.s-kı ayın 20-si
45 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .11 hər ayın 20-dək
46 03117087 1-tarif(telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .11 hesabat ayının 30-u
47 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .11hesabat ayının 30-u
48 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli ) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
49 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 25-dək
50 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .11 hesabat ayının 25-i
51 03117251 1 №-li forma(SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
52 03117252 1- tarif(boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı iləqaz nəqli tarifləri haqqındaaylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
53 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
54 03117254 1- tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasınıntarifləri haqqındaaylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
55 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .11 hesabat ayının 30-u
56 03117256 1-tarif (aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı iləyük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .11 hesabat ayının 30-ui
57 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
96 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
97 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü