Oktyabr

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101002 1 – İnvest №-li forma İnvestisiyalar haqqında hesabat rüblük 15 .10 h.d.s-kı 30-cu gün
2 03101104 1 – büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .10 h. d. s-kı ayın 25-i
3 03101124 1-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 30 .10 h.d.s-kı 45-ci gün
4 03101126 3- MB №- li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .10 h.d.s-kı 30-cu gün
5 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında Rüblük, illik 25 .10 h.d.s-kı 50-ci gün
6 03101140 2 - Bank №-li forma Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında rüblük 25 .10 h.d.s-kı 55-ci gün
7 03101142 1-QK №- li forma Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabat rüblük 15 .10 h.d.s-kı ayın 20-si
8 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25 .10 h.d.s-kı ayın 26-sı
9 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.10 h.d.s-kı 30-cu gün
10 03101274 3 – xarici borc №-li forma Bankın xarici borcu haqqında hesabat (müqavilənin bağlandığı valyutada, min valyuta vahidi ilə) rüblük 25 .10 h.d.s-kı 45-ci gün
11 03102110 1 №-li forma (emiqrasiya) Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük 10 .10 h.d.s-kı ayın 25-i
12 03102111 2 №-li forma (immiqrasiya) Əməkçi miqrantların sayı və tərkibi haqqında rüblük 10 .10 h.d.s-kı ayın 12-si
13 03102114 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.10, 05.10, 07.10 h.d.s-kı 12-ci gün
14 03102115 1 №-li forma(məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında rüblük07 .10,16 .10, 30 .10h. d. s-kı 30-cu gün
15 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.10 h.d.s-kı 28-ci gün
16 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1018 .10
17 03104065 5-energetika №-li forma Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında illik20 .10 15 mart
18 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 10 ayın 20
19 03105132 1-kt-eko №-li forma Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında rüblük10 .10h. d. s-kı ayın 25-i
20 03105186 3-a-kt №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03 .10 h.d.s-kı çərşənbə axşamı,20 iyun
21 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03 .10 h.d.s-kı çərşənbə axşamı, 28 dekabr
22 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05 .10 hesabat dövründən sonrakı ayın 20-si
23 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında hesabat aylıq 02 .10 h.d.s-kı ayın 6-sı
24 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05 .10 h.d.s-kı ayın 8-i
25 03105246 1-kt (lizinq) №-li forma Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair rüblük 15 .10 h.d.s-kı ayın 18-i
26 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .1018 .10
27 03106003 2-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük08 .10h. d. s-kı ayın 15-də
28 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 02 .10 h.d.s-kı ayın 6-sı
29 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındaaylıq 05.10 h.d.s-kı ayın 6-sı saat 14-dək
30 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 04.10 h.d.s-kı ayın 6-si
31 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqındaaylıq 10.10 h.d.s-kı ayın 10-dək
32 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.10 h.d.s-kı ayın 8-dək
33 03107014 5–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük 15 .10 h.d.s-kı ayın 15-dək
34 03107015 1-balans (neft) №-li forma Neftin balansı haqqında (ton) rüblük 25 .10 h.d.s-kı ayın 25-dək
65 03107054 9-energetika №-li forma Elektrİk və İstİlİk enerjİsİnİn ehtİyatlari və İstİfadəsİ haqqında rüblük 25 .10 h.d.s-kı ayın 25-dək
36 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10 .10 h.d.s-kı ayın 10-dək
37 03108053 1 – ticarət (fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında Rüblük 20 .10 yanvar, aprel, iyul, oktyabr aylarının 20-dək
38 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .10 18 .10
39 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında Aylıq 05.10h.d.s-kı 5-ci iş günü
40 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25 .10 h.d.s-kı ayın 25-dək
41 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .10 h.d.s-kı ayın 30-dək
42 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30 .10 h.d.s-kı 45-ci gün
43 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30 .10 h.d.s-kı 40-cı gün
44 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .10 h.d.s-kı 5-ci iş günü
45 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .10 h.d.s-kı 5-ci iş günü
46 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatinin işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .10 h.d.s-kı 4-cü iş günü
47 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .10 h.d.s-kı 4-cü iş günü
48 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15 .10 h.d.s-kı ayın 15-i
49 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsı-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .10h.d.s-kı 4-cü iş günü
50 03109099 1 №-li forma ND (nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında Aylıq 30.10h.d.s-kı 30-dək
51 03109102 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15 .10 h.d.s-kı ayın 15-dək
52 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqındaAylıq 05.10h.d.s-kı 5-ci iş günü
53 03111153 1 - orta ixtisas təhsili №-li forma Orta ixtisas təhsil müəssisələri haqqında illik 20 .10 20 dekabr
54 03111154 1-ali təhsil (bakalavr) №-li forma Ali təhsil müəssisələrində bakalavriat haqqında illik 20 .10 6 dekabr
55 03111164 1-müəllim №-li forma Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqında illik 20 .10 1 noyabr
56 03111170 1-ali təhsil (magistratura) №-li forma Ali təhsil müəssisələrində magistratura haqqında illik 20 .10 10 dekabr
57 03111178 1-xarici ali təhsil №-li formaDövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı haqqında illik 25 .10 26 dekabr
58 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 10 
59 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat Aylıq/İllik mart ayının 31-dək h.d.s-kı 30-cu gün
60 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat rüblük 15 .10 h.d.s-kı 75-ci gün
61 03113238 1-mt №-li forma Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə Yarımillik, illik 05 .10 h.d.s-kı ayın 22-si
62 03114031 1-A (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti və cinayətlərin istintaqının nəticələri barədə hesabat aylıq 06 .10  
63 0311406674369 9 (DİN) Cinayətkarlığın vəziyyəti barədə hesabat aylıq 06 .10  
64 03115018 1 №-li forma (İmmiqrasiya) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük, illik25 .10 h. d. s-kı ayın 25-də, 15 fevral
65 03115021 4 №-li forma(Qaçqın və məcburi köçkün) __________________ rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük 05 .10 h.d.s-kı ayın 5-dək
66 03115024 1 №-li forma(Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük 05 .10 h.d.s-kı ayın 5-dək
67 03115025 2 №-li forma(Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük 05 .10 h.d.s-kı ayın 5-dək
68 03115040 1 №-li forma(VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.10  
69 03115112 2 №-li forma(Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında Aylıq20.10 h.d.s-kı ayın 20-dək
70 03116052 1-HY №-li formaHumanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20 .10 h. d. s-kı 20-dək
71 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .10 hesabat ayının 20-dək
72 03117087 1-tarif(telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .10 hesabat ayının 20-dək
73 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .10hesabat ayının 20-dək
74 03117141 1- tarif(boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .10 hesabat ayının 25-dək
75 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 20-dək
76 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .10 hesabat ayının 25-i
77 03117251 1 №-li forma(SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25 .01 hesabat ayının 25-dək
78 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .10 ayının 25-dək
79 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .10 hesabat ayının 30-u
80 03117254 1- tarif (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .10 hesabat ayının 25-dək
81 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .10 hesabat ayının 30-u
82 03117256 1-tarif (aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı iləyük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .10 hesabat ayının 25-dək
83 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında rüblük15 .10h. d. s-kı 22-ci gün
84 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
85 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
86 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü 
87 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük 20 .10 h.d.s-kı 30-cu gün
88 03120101 1 – turizm №-li forma Turizm fəaliyyəti haqqında yarımillik, illik 20 .09 aprel və sentyabr aylarının 20-dək
89 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük sonrakı ayın 15-dək